nieuw-amsterdam_en_veenoord_plaatsnaambord.jpg

De dorpen Nieuw-Amsterdam en Veenoord zijn al vele jaren aan elkaar gegroeid. Formeel zijn het nog wel aparte dorpen. In 2019 heeft de gemeente er één 'bebouwde kom' van gemaakt, met de beide plaatsnamen gezamenlijk op de plaatsnaamborden.

De dorpen Nieuw-Amsterdam en Veenoord zijn al vele jaren aan elkaar gegroeid. Formeel zijn het nog wel aparte dorpen. In 2019 heeft de gemeente er één 'bebouwde kom' van gemaakt, met de beide plaatsnamen gezamenlijk op de plaatsnaamborden.