noorden_noordse_dorp_noordse_buurt_kaart_anno_ca._1970_kopie_2.jpg

Noordse Dorp ligt NO van Noorden, rond de Noordse Dorpsweg. De gemeentegrens liep t/m 1990 Z langs die weg. Het Z deel, met de kerk, viel onder de gem. Nieuwkoop, het N deel viel onder de gem. Zevenhoven, zoals op deze kaart uit ca. 1970 goed te zien is.

Noordse Dorp ligt NO van Noorden, rond de Noordse Dorpsweg. De gemeentegrens liep t/m 1990 Z langs die weg. Het Z deel, met de kerk, viel onder de gem. Nieuwkoop, het N deel viel onder de gem. Zevenhoven, zoals op deze kaart uit ca. 1970 goed te zien is.