opwetten_kasteel.jpg

Het kasteel te Opwetten, zoals dat er vroeger heeft uitgezien. Het in de loop der tijd vervallen geraakte kasteel is rond 1825 verdwenen.

Het kasteel te Opwetten, zoals dat er vroeger heeft uitgezien. Het in de loop der tijd vervallen geraakte kasteel is rond 1825 verdwenen.