oudehorne_plaatsnaambord.jpg

Oudehorne en buurdorp Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp Oude- en Nieuwehorne beschouwd. Maar formeel zijn het nog aparte dorpen met een eigen postcode en plaatsnaam en eigen plaatsnaamborden.

Oudehorne en buurdorp Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp Oude- en Nieuwehorne beschouwd. Maar formeel zijn het nog aparte dorpen met een eigen postcode en plaatsnaam en eigen plaatsnaamborden.