oudemirdum_oudemirdumerklif_uitzicht_op_windturbines_noordoostpolder.jpg

Sinds 2016 is dit het uitzicht vanaf het Oudemirdumerklif bij Oudemirdum naar het zuidoosten: het in dat jaar gereedgekomen Windpark Noordoostpolder, met 86 windturbines.

Sinds 2016 is dit het uitzicht vanaf het Oudemirdumerklif bij Oudemirdum naar het zuidoosten: het in dat jaar gereedgekomen Windpark Noordoostpolder, met 86 windturbines.