overlangbroek_en_kolland_natura_2000_kaart.jpg

Kaart met de ligging van de landgoederen en Natura 2000-gebieden Overlangbroek (links) en Kolland (rechts) met hun eigendomsverhoudingen (© Grontmij www.grontmij.com)

Kaart met de ligging van de landgoederen en Natura 2000-gebieden Overlangbroek (links) en Kolland (rechts) met hun eigendomsverhoudingen (© Grontmij www.grontmij.com)