paasloo_plaatsnaambord.jpg

Het dorp Paasloo is kennelijk dusdanig dunbebouwd dat het geen bebouwde kom heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft i.p.v. blauwe (met 60 km-zone). In het dorpskerntje aan de Binnenweg is wel sprake van een 30 km-zone.

Het dorp Paasloo is kennelijk dusdanig dunbebouwd dat het geen bebouwde kom heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft i.p.v. blauwe (met 60 km-zone). In het dorpskerntje aan de Binnenweg is wel sprake van een 30 km-zone.