plaatsengids.nl_site-tips_voorbeeld_onderdeel_status_kopie.jpg

Onder het kopje Status vind je of een plaats een buurtschap, dorp of stad is, of het een gemeente is of geweest is, alle gemeentelijke herindelingen, grenscorrecties, wapens, plaatsnaamborden, en welke buurtschappen er onder een dorp of stad vallen.

Onder het kopje Status vind je of een plaats een buurtschap, dorp of stad is, of het een gemeente is of geweest is, alle gemeentelijke herindelingen, grenscorrecties, wapens, plaatsnaamborden, en welke buurtschappen er onder een dorp of stad vallen.