pottum_2000_matjan_de_haan_640x480_kopie.jpg

Pottum heeft, getuige deze foto, al minstens sinds 2000 officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), maar komt pas sinds 2013 in de atlassen als plaatsnaam voor

Pottum heeft, getuige deze foto, al minstens sinds 2000 officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), maar komt pas sinds 2013 in de atlassen als plaatsnaam voor