rozenburg_noordzeeweg_bord_einde_rozenburg_en_begin_rotterdam_kopie.jpg

Dit plaatsnaambord was geplaatst op de Noordzeeweg (Landtong), naar aanleiding van het bezoek in november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf wilde hiermee toen de gemeentegrens met Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was.

Dit plaatsnaambord was geplaatst op de Noordzeeweg (Landtong), naar aanleiding van het bezoek in november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf wilde hiermee toen de gemeentegrens met Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was.