schoten_volkstelling_1920.jpg

Haarlem had tot 1927 ruimtegebrek en bouwde daarom nieuwe wijken op grondgebied van de gemeente Schoten. In de Volkstelling van 1920 is dat goed te zien. De annexatie van deze gemeente door Haarlem, in 1927, lag dan ook voor de hand.

Haarlem had tot 1927 ruimtegebrek en bouwde daarom nieuwe wijken op grondgebied van de gemeente Schoten. In de Volkstelling van 1920 is dat goed te zien. De annexatie van deze gemeente door Haarlem, in 1927, lag dan ook voor de hand.