sluisse_veer_kaart_ca._1940_kopie.jpg

NO van Sluis ligt de buurtschap Sluisse Veer, naar het vroegere voetveer over het Zwin. Nu ligt er een brug over het in 1874 gereedgekomen Uitwateringskanaal. Er was ook een veerhuis en een tol. (© Kadaster)

NO van Sluis ligt de buurtschap Sluisse Veer, naar het vroegere voetveer over het Zwin. Nu ligt er een brug over het in 1874 gereedgekomen Uitwateringskanaal. Er was ook een veerhuis en een tol. (© Kadaster)