snakkerburen_doarpstun.jpg

In 2001 besluiten inwoners van Snakkerburen de vroegere kwekerij aan Oan 'e Dyk op te knappen en, als Doarpstún, d.m.v. het verbouwen van groente, fruit en bloemen de oude glorie tot nieuw leven te brengen.

In 2001 besluiten inwoners van Snakkerburen de vroegere kwekerij aan Oan 'e Dyk op te knappen en, als Doarpstún, d.m.v. het verbouwen van groente, fruit en bloemen de oude glorie tot nieuw leven te brengen.