stroobos_kaart_openstreetmap.jpg

Z van Gerkesklooster-Stroobos ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden, een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart in het W en de Lauwers in het O.

Z van Gerkesklooster-Stroobos ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden, een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart in het W en de Lauwers in het O.