stroobos_strobossermieden_grutto.jpg

Natuurgebied Strobosser Mieden ZW van het dorp Stroobos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vooral van belang voor weidevogels. Je kunt er o.a. de grutto tegenkomen (in Fryslân liefkozend de 'Kening fan 'e Greide' genoemd), zoals hier in mei 2019.

Natuurgebied Strobosser Mieden ZW van het dorp Stroobos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vooral van belang voor weidevogels. Je kunt er o.a. de grutto tegenkomen (in Fryslân liefkozend de 'Kening fan 'e Greide' genoemd), zoals hier in mei 2019.