swichum_5.jpg

Deel van de kerkmuur van de kerk van Swichum. Die kleine steen met afbeelding, wat zou dat betekenen?

Deel van de kerkmuur van de kerk van Swichum. Die kleine steen met afbeelding, wat zou dat betekenen?