t_goy_voormalige_lagere_school_wickenburghseweg_37.jpg

Hoewel er wegens het geringe aantal leerlingen reeds in 1925 discussies waren over het opheffen van de openbare lagere school in 't Goy, is dat pas in 1982 gebeurd. Het pand op Wickenburghseweg 37 is een gemeentelijk monument. (© John Scholte)

Hoewel er wegens het geringe aantal leerlingen reeds in 1925 discussies waren over het opheffen van de openbare lagere school in 't Goy, is dat pas in 1982 gebeurd. Het pand op Wickenburghseweg 37 is een gemeentelijk monument. (© John Scholte)