truerd_plaatsnaambord.jpg

Dit is ook een goed voorbeeld; er wordt expliciet aangegeven dat je de bebouwde kom van het dorp Stiens verlaat (soms staat er alleen een rode streep en niet de plaatsnaam, kost niets extra om dat wél te doen...) en dat je de buurtschap Truerd binnenkomt.

Dit is ook een goed voorbeeld; er wordt expliciet aangegeven dat je de bebouwde kom van het dorp Stiens verlaat (soms staat er alleen een rode streep en niet de plaatsnaam, kost niets extra om dat wél te doen...) en dat je de buurtschap Truerd binnenkomt.