t_ven_kaart_jaren_70.jpg

In de jaren zeventig is 't Ven nog voornamelijk lintbebouwing aan de Schoolweg (met Klooster Mariadal en de in 1966 gereedgekomen RK kerk), en eromheen nog veel kassen die de jaren daarna verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.

In de jaren zeventig is 't Ven nog voornamelijk lintbebouwing aan de Schoolweg (met Klooster Mariadal en de in 1966 gereedgekomen RK kerk), en eromheen nog veel kassen die de jaren daarna verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.