wehl_dorpsraad_wehl.png

Stichting Dorpsraad Wehl stelt zich ten doel het woon- en leefklimaat in de voormalige gemeente Wehl (= Wehl, Nieuw-Wehl, Bedrijvenpark A18 en het buitengebied) in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Stichting Dorpsraad Wehl stelt zich ten doel het woon- en leefklimaat in de voormalige gemeente Wehl (= Wehl, Nieuw-Wehl, Bedrijvenpark A18 en het buitengebied) in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.