Fiskbuorren

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Fiskbuorren

Terug naar boven

Status

- Fiskbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Fiskbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ternaard.

- De buurtschap Fiskbuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Visbuurt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fiskbuorren ligt rond de gelijknamige weg, parallel aan de provinciale weg, de N358, de Holwerterdyk. De buurtschap ligt NW van het dorp Ternaard, NO van het dorp Holwerd, in de Z nabijheid van de Waddenzee, ZO van het dorp Buren op het Waddeneiland Ameland, WZW van de dorpen Wierum, Nes, Moddergat en Paesens, NNW van het dorp Hantum en NO van de dorpen Waaxens en Brantgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Fiskbuorren (dan: Vischbuurt) 17 huizen met 115 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog steeds, of wederom ca. 20 huizen, met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen