Foarwurk

Plaats
Buurtschap
Opsterland
Fryslân

Foarwurk

Terug naar boven

Status

- Foarwurk is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- De buurtschap Foarwurk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Siegerswoude.

- Foarwurk heeft geen plaatsnaamborden, en is daarom ter plekke slechts te herkennen aan de gelijknamige straatnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Foarwurk.
In de Topografische atlas Friesland (1) luidt de spelling It Foarwurk, maar volgens (2) is de spelling zonder voorvoegsel (men zal allicht ´op it Foarwurk´ wonen, maar daarmee hoeft het voorzetsel nog geen deel van de plaatsnaam uit te maken).
In het Nederlands
Voorwerk. De straatnaamborden hebben de Friese spelling, dus is dat - bij het ontbreken van plaatsnaamborden - voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Terug naar boven

Ligging

Foarwurk ligt O van Ureterp, Z van Siegerswoude, rond de weg Foarwurk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Foarwurk omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Reactie toevoegen