Fortwijk

Plaats
Buurtschap
Twenterand
Twente
Overijssel

Fortwijk Loesje varkensflat [640x480].jpg

De buurtschap Fortwijk, bij Vroomshoop, heeft dankzij jarenlange acties de komst van intensieve veehouderijen van elders kunnen tegenhouden

De buurtschap Fortwijk, bij Vroomshoop, heeft dankzij jarenlange acties de komst van intensieve veehouderijen van elders kunnen tegenhouden

Fortwijk Loesje varkensflat II [640x480].jpg

Fortwijk, nog een Loesje-poster als protest tegen het beoogde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), met bijbehorende 'varkensfabrieken' of 'varkensflats' in deze buurtschap

Fortwijk, nog een Loesje-poster als protest tegen het beoogde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), met bijbehorende 'varkensfabrieken' of 'varkensflats' in deze buurtschap

Fortwijk Loesje varkensflat III [640x480].jpg

Fortwijk, en nog een poster als protest tegen het beoogde LOG

Fortwijk, en nog een poster als protest tegen het beoogde LOG

Fortwijk

Terug naar boven

Status

- Fortwijk is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Twenterand. T/m 2000 gemeente Den Ham.

- De buurtschap Fortwijk valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Vroomshoop (huisnrs. 5, 6 en 8), deels onder het dorp Geerdijk (huisnrs. 1 en 2).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap ontleent zijn naam aan een groot 'fort', d.w.z. een toenmalig onderkomen voor ca. 50 seizoensarbeiders in het veen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fortwijk ligt rond de gelijknamige weg, NO van Vroomshoop, ZO van Geerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Fortwijk omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1854 werd begonnen met het handmatig graven van het Kanaal Almelo - De Haandrik. In 1856 voeren de eerste schepen erdoor. In hetzelfde jaar werd begonnen met het graven van de Fortwijk, wat eerst een zandweg was.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap Fortwijk was beoogd een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) te worden. Dat zou betekenen dat boeren van elders de kans zouden krijgen zich hier met grootschalige intensieve veehouderijen te vestigen. Omwonenden (o.a. middels de actiegroep Vroomshoop geen mesthoop (het eerste van een reeks snapshots van deze voormalige website van het Internet Archive) en het uitbrengen van een cd met de varkensblues: "Vroeger had je varkens in de wei, en die waren hartstikke blij") en de gemeente hebben geprobeerd dit tegen te houden. Ook de politieke partij Gemeentebelangen Twenterand heeft zich met hand en tand verzet tegen de komst van welk megabedrijf dan ook. Zij zagen mogelijkheden daartoe door planologische maatregelen te nemen (kavels van maximaal 1,5 hectare, terwijl een megabedrijf 3 hectare nodig heeft), door de allerstrengste geurnorm te hanteren, en door de zones (de ruimte tussen 2 bedrijven) op te rekken van 200 naar 350 meter of meer.

Ook met de komst van `slechts` 4 megabedrijven in Fortwijk - waar het CDA voor pleitte - zouden de gevolgen voor de omwonenden groot zijn. Zo is berekend dat per bedrijf wekelijks bijna 40 vrachtwagens moeten zorgen voor aan- en afvoer. Dat betekent dat er flink aan de smalle wegen in de buurtschap 'gesleuteld' zou moeten worden. Dat kost 5 miljoen euro, en de gemeente zou daar een flink deel van moeten ophoesten. Los daarvan staat nog de vraag of je het überhaupt moet willen: bedrijven met 20.000 varkens.

In 2013 heeft de Raad van State definitief bepaald dat er geen LOG komt in Fortwijk. De laatste ondernemer die een megastal in deze buurtschap wilde laten bouwen, veehouder Jan Schuttert uit Ommen, heeft in oktober 2013 zijn aanvraag afgeblazen. Als de plannen wél waren doorgegaan, had dat kunnen leiden tot in totaal 100.000 varkens of meer in deze kleine buurtschap. Dezelfde problematiek speelt overigens in de nabijgelegen kernen Weitemanslanden en Daarlerveen.

- De Raad van State heeft eveneens in 2013 de gemeente Twenterand in het gelijk gesteld, die in 2009 heeft geweigerd een bouwvergunning af te geven aan een nertsenhouder in Vriezenveen. De pelsdierhouder wilde een nieuw bedrijf vestigen met 40 nertsensheds, een mestsilo en een bedrijfsloods in het beoogde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Fortwijk. De gemeente wees de aanvraag af omdat de bebouwing landschappelijk onvoldoende zou worden ingepast. Vervolgens is het bestemmingsplan voor het gebied aangepast. Het nieuwe plan maakt de vestiging van een nertsenhouderij in het gebied niet meer mogelijk. Voor nadere toelichting zie de uitspraak van de Raad van State inzake beoogde nertsenfokkerij te Fortwijk.

- Melkveebedrijf Kamphuis in Fortwijk heeft in 2015 kunnen uitbreiden. De totale uitstoot van ammoniak daalt, omdat 2 grote pluimveebedrijven zijn gestopt. Overdracht van milieurechten is een wettelijk recht onder voorwaarde dat 30% ingeleverd wordt. Kamphuis neemt deze rechten over en kan daarmee haar toekomstperspectief op peil houden. Verdere uitbouw van dit perspectief wordt mogelijk gemaakt door een verantwoorde financiële basis. Welzijn van dieren krijgt veel aandacht door de weidegang van de koeien in de zomer. In de winterperiode wordt een onderkomen gerealiseerd waar het goed toeven is voor de melkkoeien. Bijzondere aandacht krijgt de ontwikkeling van een ligbed dat ideaal is voor melkkoeien. Tijdens herkauwen is dat een eerste vereiste.

Reactie toevoegen