Gaal

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Gaal

Terug naar boven

Status

- Gaal is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Schaijk. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Gaal valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schaijk.

- De buurtschap Gaal heeft geen plaatsnaamborden. De buurtschap staat niet meer als zodanig vermeld in recente atlassen, maar de bebouwing is er nog gewoon en deze ligt ook nog altijd buiten de kom van het dorp, dus wat ons betreft bestaat de buurtschap nog altijd (en zou dus ook nog als zodanig in de atlassen moeten staan).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1174 kopie 16e eeuw Gala, 1223 Gale, 1301 Ghaele.

Naamsverklaring
Wel verklaard als samengesteld uit a 'water' en het Germaanse gal*- 'zingen, razen' (vergelijk het Nieuwengelse gale 'storm') en dan: 'stormig (of ruisend) water'. Eerder een met ga- gevormde collectiefvorm bij alhô* 'huis, woning' (vergelijk Maasniel) en dan een betekenis 'huizengroep'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gaal ligt O van Schaijk, rond de Kleingaalseweg en Grootgaalseweg, en grenst in het N aan de Haagstraat, in het O aan de N277, in het Z aan de N324 en in het W aan het Schaijkse bedrijventerrein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Gaal vreemd niet apart vermeld, ondanks dat het al een oude buurtschap is en de overige buurtschappen van de gemeente Schaijk in dat jaar wél worden vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molen
Molen Nooit Gedacht of Molen van Klein Gaal (Kleingaalseweg 11-13) was een ronde stenen molen, gebouwd in 1858, met als functie korenmolen. De molen was van het type grondzeiler. In 1950 zijn voor het laatst herstelwerkzaamheden aan de molen uitgevoerd. In 1961 is zij alsnog onttakeld. Rond 2005 waren er plannen voor restauratie van de molenromp tot de complete molen van vanouds. Helaas is dit niet doorgegaan. Vandaag de dag, bijna 60 jaar na de onttakeling, is de noodkap in zeer slechte staat. Deze is grotendeels ingezakt en op sommige plaatsen zitten gaten.

Ook is de molen de afgelopen jaren een paar maal van eigenaar gewisseld. De huidige eigenaar weet nog niet wat hij met de molen gaat doen, aangezien deze op particuliere grond staat. Mocht de molen in de toekomst gerestaureerd gaan worden, dan moet er veel in de omgeving veranderd worden. Vlakbij de molen staan hoge bomen, en er ligt een industriegebied op 100 meter afstand met de (on)nodige hoogbouw. De molen zal dan óf verplaatst óf verhoogd moeten worden en moeten worden voorzien van fokwieken of Van Bussel-wieken, wat het originele karakter teniet doet. (bron en voor nadere informatie zie de Molendatabase)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op de Gaalse Heide, een met naaldhout beplante voormalige heide, gelegen Z van Gaal en grotendeels Z van Rijksweg N324, is in 1957 een grafveld aangetroffen uit de jaren 75-125 n.Chr. Er zijn ca. 20 graven aangetroffen, waarvan er 15 een Romeins kruikje bevatten. Ook zijn er inheemse drinkbekers en een wrijfsteen gevonden. Mogelijk gaat het om graven van geromaniseerde inheemse soldaten. Ook de landweer of linie die tijdens de belegering van Grave in 1674 is aangelegd en waaraan de gemeente Landerd haar naam ontleent, lag in dit gebied. Deze landweer was een strategisch gelegen wal, voorzien van een gracht of sloot, midden in een gebied met vennen en moerassen.

Reactie toevoegen