Gaal

Plaats
Buurtschap
Landerd
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Gaal

Terug naar boven

Status

- Gaal is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Landerd. T/m 1993 gemeente Schaijk.

- De buurtschap Gaal valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schaijk.

- De buurtschap Gaal heeft geen plaatsnaamborden. De buurtschap staat niet meer als zodanig vermeld in recente atlassen, maar de bebouwing is er nog gewoon en deze ligt ook nog altijd buiten de kom van het dorp, dus wat ons betreft bestaat de buurtschap nog altijd (en zou dus ook nog als zodanig in de atlassen moeten staan).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1174 kopie 16e eeuw Gala, 1223 Gale, 1301 Ghaele.

Naamsverklaring
Wel verklaard als samengesteld uit a 'water' en het Germaanse gal*- 'zingen, razen' (vergelijk het Nieuwengelse gale 'storm') en dan: 'stormig (of ruisend) water'. Eerder een met ga- gevormde collectiefvorm bij alhô* 'huis, woning' (vergelijk Maasniel) en dan een betekenis 'huizengroep'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gaal ligt O van Schaijk, rond de Kleingaalseweg en Grootgaalseweg, en grenst in het N aan de Haagstraat, in het O aan de N277, in het Z aan de N324 en in het W aan het Schaijkse bedrijventerrein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Gaal vreemd niet apart vermeld, ondanks dat het al een oude buurtschap is en de overige buurtschappen van de gemeente Schaijk in dat jaar wél worden vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op de Gaalse Heide, een met naaldhout beplante voormalige heide, gelegen Z van Gaal en grotendeels Z van Rijksweg N324, is in 1957 een grafveld aangetroffen uit de jaren 75-125 n.Chr. Er zijn ca. 20 graven aangetroffen, waarvan er 15 een Romeins kruikje bevatten. Ook zijn er inheemse drinkbekers en een wrijfsteen gevonden. Mogelijk gaat het om graven van geromaniseerde inheemse soldaten. Ook de landweer of linie die tijdens de belegering van Grave in 1674 is aangelegd en waaraan de gemeente Landerd haar naam ontleent, lag in dit gebied. Deze landweer was een strategisch gelegen wal, voorzien van een gracht of sloot, midden in een gebied met vennen en moerassen.

Reactie toevoegen