Gaasterlân-Sleat

Voormalige gemeente
De Fryske Marren
Fryslân

Sondel-Tacozijl-MSD-20110222-227237.jpg

Een wat ongelukkige bordencombinatie; de gemeente Gaasterlân-Sleat heette je hier met dit fraaie bord welkom, terwijl eronder lijkt te staan dat je geen vrije toegang tot de gemeente hebt. Natuurlijk wordt daar het object achter het hek mee bedoeld...

Een wat ongelukkige bordencombinatie; de gemeente Gaasterlân-Sleat heette je hier met dit fraaie bord welkom, terwijl eronder lijkt te staan dat je geen vrije toegang tot de gemeente hebt. Natuurlijk wordt daar het object achter het hek mee bedoeld...

Sloten-MSD-20110221-227006.jpg

De haven van Sloten

De haven van Sloten

Oudemirdum-Oudemirdummer-klif-MSD-20110222-227356.jpg

Het dorp Oudemirdum is o.a. bekend van het Oudemirdumerklif

Het dorp Oudemirdum is o.a. bekend van het Oudemirdumerklif

Gaasterlân-Sleat

Terug naar boven

Status

- Gaasterlân-Sleat is een voomalige gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats van de gemeente was Balk.

- De gemeente is in 1984 ontstaan uit fusie van de gemeenten Gaasterland en Sloten. Tevens was hier een deel van de gemeente Hemelumer Oldeferd aan toegevoegd. Dit betrof de dorpen Elahuizen, Kolderwolde en Oudega. Aanvankelijk had de gemeente de voorlopige werknaam Gaasterland. Per 6-6-1985 is de definitieve gemeentenaam Gaasterlân-Sleat van kracht gewordeen.

- De gemeente omvatte naast de bovengenoemde plaatsen verder de dorpen Bakhuizen, Balk, Harich, Mirns, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sondel en Wijckel en de buurtschappen Bargebek, Delburen, Hooibergen, Nieuw Amerika, Schouw, Trophorne en Westerend Harich. Oorspronkelijk viel ook de buurtschap Tacozijl geheel onder de gemeente Gaasterland. Sinds 6 juni 1944 valt deze buurtschap grotendeels onder de gemeente Lemsterland. Aldus omvatte de gemeente Gaasterlân-Sleat 10 dorpen en 8 buurtschappen.

- Wapen van de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat.

- De gemeente is in 2014 gefuseerd met de gemeenten Lemsterland en Skarsterlân tot de nieuwe gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar de gemeenten waar zij in 1984 uit is voortgekomen: Gaasterland en Sloten.

Fries en Nederlands
De gemeentenaam was officieel Friestalig. Bij de plaatsnamen zijn de Nederlandse spellingen de officiële (bijv. t.b.v. het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen BAG). Op de plaatsnaamborden staan de Friese spellingen bovenaan, de Nederlandse eronder.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Gaasterlân-Sleat lag in het zuidwesten van Fryslân, en wel in de streek Gaasterland. De gemeente grensde in het Z aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Gaasterlân-Sleat had vlak voor haar opheffing ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gaasterlân-Sleat (online te bestellen).

Reactie toevoegen