Garminge

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Garminge

Terug naar boven

Status

- Garminge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- De buurdorpen Balinge, Garminge en Mantinge staan gezamenlijk bekend als de Broekstreek.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Garm, Garming. Een inwoner van dit dorp is een Garmer.

Oudere vermeldingen
1362 Gharminge, Gherminge, 1381-1383 Grimmige, 1542 Garmijnge.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Garm met als betekenis 'bij de lieden van Garm'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Garminge ligt N van het dorp Balinge, NNO van het dorp Mantinge, O van het dorp Wijster, ZO van het dorp Westerbork, ZW van het dorp Orvelte, W van het dorp Witteveen en NW van de dorpen Aalden en Meppen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap Garminge 13 huizen met 97 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met nog altijd ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij een boerderij in Garminge is een aantal schuren afgebroken. Op die locatie kon vervolgens in 2017 een aantal nieuwe woningen worden gebouwd. Het wijkje en de straatnaam heet Neie Hof. Het betreft 4 rijwoningen.en 4 vrijstaande woningen. - Reportage over Gerrit en Ada van der Zwaag, die hier in 2017 in 8 maanden tijd zelf hun 'schuurwoning' hebben gebouwd. Kennelijk betreft dit het project dat middels de in 2011 vastgestelde Structuurvisie Broekstreek reeds is mogelijk gemaakt. De gemeenteraad was destijds verdeeld over nut en noodzaak van bouwmogelijkheden in het dorp. Op 'bouwlocatie Boer' wilde Woonservice maximaal acht woningen realiseren, mits er vraag naar is. Het CDA, de PvdA en de helft van de VVD vonden het gewenst dat er bouwmogelijkheden komen voor starters en senioren in het dorp. De overige fracties en twee VVD-ers vreesden overlast voor omliggende boerenbedrijven en/of vonden het onwenselijk voor het dorpskarakter.

Wethouder Dolfing was een fervent pleitbezorger van deze 'mooie kans': Er waren destijds 20 personen in de Broekstreek onder de 25 jaar die aangegeven hebben binnen vijf jaar behoefte te hebben aan een woning. Na jaren was er nu eindelijk een kans op betaalbare bouwmogelijkheden. Woonservice was bereid om op de locatie in Garminge te bouwen via het ervenconcept. Hierdoor zou volgens de wethouder het dorpse karakter niet worden aangetast. De Structuurvisie Broekstreek (inclusief het bouwplan) is uiteindelijk met een krappe meerderheid goedgekeurd.

Reactie toevoegen