Geer (Wilnis)

Plaats
Buurtschap
De Ronde Venen
Utrecht

geer_wilnis_collage_kopie.jpg

Collage van de zeer landelijke buurtschap Geer in het uiterste Z van het dorpsgebied van Wilnis, met o.a. de ophaalbrug naar buurtschap Spengen. Vanaf de Geerkade alhier kun je diverse mooie wandelroutes door de omgeving lopen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Collage van de zeer landelijke buurtschap Geer in het uiterste Z van het dorpsgebied van Wilnis, met o.a. de ophaalbrug naar buurtschap Spengen. Vanaf de Geerkade alhier kun je diverse mooie wandelroutes door de omgeving lopen. (© Jan Dijkstra, Houten)

geer_wilnis_amstelzicht.jpg

Markant pand in buurtschap Geer

Markant pand in buurtschap Geer

geer_wilnis_de_geer_en_de_bijleveld_komen_samen_bij_de_geerkade_kopie.jpg

De waterlopen Bijleveld en Geer komen hier bij elkaar in de buurtschap Geer (© Jan Dijkstra, Houten)

De waterlopen Bijleveld en Geer komen hier bij elkaar in de buurtschap Geer (© Jan Dijkstra, Houten)

geer_wilnis_geerkade_en_waterloop_geer.jpg

Van links naar rechts: deel van de buurtschap Geer, de Geerkade, de waterloop Geer, en een boerderij in buurtschap Spengen.

Van links naar rechts: deel van de buurtschap Geer, de Geerkade, de waterloop Geer, en een boerderij in buurtschap Spengen.

geer_wilnis_paviljoen_torenrestaurant_de_grote_sniep.jpg

In 2015 is Paviljoen Torenrestaurant De Grote Sniep gereedgekomen, NO van buurtschap Geer aan de Veenkade, met een uitkijktoren waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht over de (gras)velden, levendige sloten en de natuur. (© Jan Dijkstra, Houten)

In 2015 is Paviljoen Torenrestaurant De Grote Sniep gereedgekomen, NO van buurtschap Geer aan de Veenkade, met een uitkijktoren waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht over de (gras)velden, levendige sloten en de natuur. (© Jan Dijkstra, Houten)

Geer (Wilnis)

Terug naar boven

Status

- Geer is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. T/m 7-9-1857 gemeente Oudhuizen. Per 8-9-1857 over naar gemeente Wilnis, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- De buurtschap Geer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wilnis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Geer.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een veldnaam geer 'taps toelopend stuk land', en dus hetzelfde woord als het Middelnederlandse geer 'speer' (bewaard in persoonsnamen als Gerbrand, Gerard etc.).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt in het uiterste Z van het dorpsgebied van Wilnis, NW van het dorp Kockengen, N van de buurtschap Spengen (waar het door een ophaalbrug over de Geer mee verbonden is), rond de Geerkade. De enkele panden aan de in het O aangrenzende en voor gemotoriseerd verkeer doodlopende Veenkade vallen er allicht ook nog toe te rekenen. De buurtschap wordt doorsneden door de verticaal lopende N212 (Wilnis - Woerden) en grenst in het Z aan de waterloop Geer. De buurtschap ligt in de Z rand van de Polder Groot Wilnis - Vinkeveen (wat tot 1976 een gelijknamig waterschap is geweest).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Geer 10 huizen met 64 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen plus een 3-tal woonschepen of -arken, met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincie Utrecht heeft van 2016/2019 een aantal wegaanpassingen uitgevoerd op de N212 tussen Mijdrecht en Kamerik. Doel van de wegaanpassingen is een vlottere doorstroming, een betere bereikbaarheid en een betere verkeersveiligheid. De werkzaamheden zijn gecombineerd met het reguliere asfaltonderhoud. Op die manier was er minder hinder voor het verkeer en de omgeving. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is er een rotonde aangelegd op het kruispunt Ingenieur Enschedeweg(N212)/Lange Meentweg (N463), in het W einde van buurtschap Geer, en gelegen op de grens van de dorpsgebieden van Wilnis in het N, Kamerik in het Z en Kockengen in het ZO. Omwille van de verkeersveiligheid voor fietsers heeft de provincie ook een veilige fietsoversteek aangelegd bij de Geerkade. En het asfalt van de Geerbrug heeft een opknapbeurt ondergaan.

"Op 6 november 2019 vond de officiële opening plaats van de gerenoveerde Geerbrug en van de nieuwe rotonde op het kruispunt van de Ingenieur Enschedeweg (N212) en de Lange Meentweg (N463). In aanwezigheid van veel omwonenden liet gedeputeerde Arne Schaddelee de geopende brug neer waarna het verkeer weer gebruik kon maken van de opgeknapte brug en de nieuwe rotonde. De nieuwe rotonde en de gerenoveerde Geerbrug vormen het sluitstuk van het groot onderhoud aan de Ingenieur Enschedeweg tussen Mijdrecht en Wilnis. Naast het aanbrengen van nieuw asfalt, zijn er vanaf 2016 op diverse locaties nog meer wegaanpassingen gedaan omwille van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

De nieuwe rotonde bij de Lange Meentweg is aangelegd omdat de bestaande T-aansluiting niet meer van deze tijd was. Sinds de aanleg van de Ingenieur Enschedeweg in de jaren zestig van de vorige eeuw, is deze T-aansluiting vrijwel niet gewijzigd. Met de toename van het verkeer functioneerde deze aansluiting niet goed meer en liet de verkeersveiligheid te wensen over, met als gevolg nare verkeersongevallen. Met de aanleg van de rotonde zijn én de verkeersveiligheid én de doorstroming verbeterd. Er is een veilige fietsoversteek gemaakt met een extra middeneiland en de bushaltes bij de Geerkade zijn opgeknapt. De nabijgelegen Geerbrug was ook toe aan een opknapbeurt. Deze opknapbeurt is meteen meegenomen met de werkzaamheden aan de rotonde. Mooie bijkomstigheid: door de rotonde rijdt het verkeer langzamer over de brug, zodat de omwonenden ook minder last hebben van geluidsoverlast." (bron: Provincie Utrecht, november 2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige sluiswachterswoning op Geerkade 53 is een gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Geerroute (9 km) is een goed toegankelijke wandelroute die voert over rustige polderwegen en fietspaden. De route volgt voor een groot deel het traject van waterloop de Geer. Bij de Dooijersluis, nabij Recreatieterrein De Geer, takt hij aan op de Bijleveld. De Geerroute start en eindigt op de Wilnisse Zuwe. 'Zuwe' is een woord dat alleen in De Ronde Venen voorkomt. Een zuwe is al heel oud, mogelijk al van voor de middeleeuwse ontginningen. Het waren looppaden door het moeras. Je kunt deze route gemakkelijk verlengen met de Bijleveldroute, de Demmerikroute, de Spengenroute of het Rondje Portengen.

- In 2014 is het deel van het Waterliniepad tussen de Joostendam N van Kockengen en de buurtschap Geer gereedgekomen.

- O van de buurtschap loopt de meer dan 600 jaar oude waterloop de Bijleveld.

- In 2015 is het nieuwe natuurgebied De Grote Sniep aan de Veenkade (NO van de Geerkade) gerealiseerd. Melkveehouders Joost en Liesbeth Samsom beheren deze natuur als ‘natuurondernemers’. Het gaat om in totaal 17 ha, ingericht met natuurvriendelijke oevers, kruiden- en faunarijk grasland en nat schraalgrasland. Het natte schraalgrasland gaat schoon water leveren aan het kwetsbare natuurgebied Armenland Ruwiel.

Het gebied is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het Nationaal Natuurnetwerk Nederland in deze regio verbindt o.a. de Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense Plassen. De aanleg van de nieuwe natuur is een deel van de totale natuuropgave volgens het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen.

Aannemer Baars heeft het natuurgebied aangelegd. Daartoe hebben zij o.a. een flinke hoeveelheid grond moeten afgraven om het maaiveld te verlagen. Tegenwoordig streeft men ernaar de vrijgekomen grond zo veel als mogelijk in de nabijheid te hergebruiken, en zo een hoop transportbewegingen van vrachtwagens te voorkomen. In dit geval is de liefst 14.000 m3 overtollige grond hergebruikt voor een te dempen watergang in de omgeving. Om die te bereiken moesten wel 10 watergangen worden overgestoken, die niet allemaal voorzien waren van een dam. De aannemer heeft om de oversteek toch mogelijk te maken een aantal tijdelijke pontons met draglineschotten aangelegd. Verder is er een werkweg met betongranulaat aangelegd voor de N.A.M. In deze werkweg zijn 3 nieuwe dammen met duiker gemaakt. Diverse dammen hebben een nieuwe duiker gekregen en een beschoeiing van perkoenpalen. Tevens zijn twee keerschotten met een klepstuw gebouwd om de waterstand te reguleren. De aannemer vond het al met al 'een uitdagend en veelzijdig project'.

Eveneens in 2015 is het bij het gebied behorende Paviljoen Torenrestaurant De Grote Sniep gereed gekomen. Onderdeel van het paviljoen is een uitkijktoren waar natuurliefhebbers en recreanten kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de (gras)velden, levendige sloten en de natuur in De Ronde Venen.

Reacties

(2)

Kan je bij de Geer vissen?

Jazeker!
1) Je kunt vissen in de Heinoomsvaart W van buurtschap Geer, tussen Wilnis en Woerdense Verlaat. Voor nadere informatie zie hier: https://www.karpervisseninnederland.nl/karperwateren-nederland/heinoomsv...

2) "Uitbreiding viswater, goed nieuws: In het hoekje van de Geerkade, bij de Dooijersluis, hebben we het vis-en looprecht verworven. Je kunt hier naar de westkant van de Bijleveld lopen en ook doorlopen naar de Veldwetering. Het bestuur heeft jarenlang geprobeerd hier het visrecht te verwerven, maar de eigenaar die er zat, wilde het niet. Maar nu er een andere eigenaar is, die ons al jaren goed gezind is, is het toch gelukt. De toegang tot de weilanden is aangegeven met bordjes van onze visclub. Bij ‘ingang’ op de tekening, is het nieuwe gebied." Voor het kaartje zie hier: http://www.hsvwilnis.nl/, bericht d.d. maart 2018.

3) "De volgende wateren mogen het gehele jaar bevist worden: (...) Rivier De Geer (...). Voor nadere informatie zie http://www.hsvwilnis.nl/vereniging/regels-bepalingen-viswater

Reactie toevoegen