Geijsteren

Plaats
Dorp
Venray
Limburg

Geijsteren

Terug naar boven

Status

Geijsteren is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venray. T/m 30-6-1969 gemeente Wanssum. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Geijsteren grenst in het W aan Oostrum, Landgoed Geysteren en Smakt, in het N aan de provincie Noord-Brabant, Maashees, de rivier de Maas en Well, in het O ook aan de rivier de Maas en aan Well en aan Wanssum en in het Z ook aan Wanssum, en ligt NO van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Geijsteren 49 huizen met 339 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 440 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Geijsteren, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tot maart 2019 werd het dorpsplein van Geijsteren gedomineerd door een grote, in 1889 geplante kastanjeboom. De boom is door inwoners (onder begeleiding van boomexperts) omver getrokken (zie het filmpje onder de link), omdat hij ziek was, het dorpsplein wordt heringericht en de boom daar geen deel van uitmaakt. De oude kastanjeboom wordt verzaagd tot kaasplankjes, die worden verkocht met de intentie zo het financiële gat van 2500 euro voor het opknappen van het plein te dichten.

- Het college van B&W heeft in januari 2018 'intentioneel ingestemd' met het plan van een werkgroep uit Geijsteren om het in de loop van 2018 vrijkomende schoolgebouw een nieuwe invulling te geven. In het gebouw beogen 5 woningen te komen die vooral bedoeld zijn voor senioren. De gemeenteraad heeft er als het goed is medio 2018 een besluit over genomen. De voormalige Basisschool St. Willibrordus op Gildestraat 7a was tot medio 2018 in gebruik als school voor speciaal onderwijs van Onderwijsgroep Buitengewoon. Het dorp heeft, in het kader van ‘Schoon door de poort’, de gelegenheid gekregen om met voorstellen te komen om de leefbaarheid in het dorp te versterken. Het betreft voorstellen in relatie tot het aanwezige vastgoed. Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft een bedrijfsplan ontwikkeld dat voorziet in de realisatie van 5 woningen, met een gemeenschappelijke ruimte, in het schoolgebouw. De woningen zijn met name bedoeld voor oudere inwoners uit het dorp. Wethouder Jan Loonen is enthousiast over de plannen van de werkgroep en is van mening dat het een goede bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. Om het plan mogelijk te maken was het voornemen het schoolgebouw te verkopen voor € 1,- . De totale plankosten bedragen € 542.000. De ondergrond en bijbehorende grond blijven in eigendom van de gemeente Venray.

- Op 14 mei 2017 is baron Wilbert de Weichs de Wenne op 83-jarige leeftijd overleden. In najaar 2016 was hij 50 jaar beschermheer van het Koninklijke Sint Willibrordus Gilde. De baron heeft het altijd als zijn levenstaak beschouwd om zijn Landgoed Geijsteren (700 hectare) met de resten van het kasteel in stand te houden. In de kasteelruïne heeft ook de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden. Daarna trok de stoet met de kist van de baron op een handkar naar het kerkhof. De baron is met Gilde-eer bijgezet in het familiegraf op het kerkhof in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Geijsteren heeft 6 rijksmonumenten.

- De oudste kerk van Geijsteren zou een houten gebouw uit de 10e eeuw kunnen zijn geweest, die later door een (natuur-)stenen kerk is vervangen. In 1525 werd een gotische kerk gebouwd. Hiervan bleef de toren bewaard toen in 1864-1865 een nieuwe, neogotische, kerk tot stand kwam, ontworpen door Carl Weber. door Caspar Franssen. Op 5 november 1944 legden de Duitsers zoveel dynamiet in de toren, dat bij het opblazen tevens de hele kerk werd verwoest. Ook de inventaris ging voor een belangrijk deel verloren. Slechts enkele beelden van Willibrord hebben het overleefd, en ook een schilderij, uitgevoerd naar een gravure van Abraham Bloemaert. De huidige Willibrorduskerk (Dorpstraat 18) is op een andere plaats dan de oude kerk gebouwd, naar ontwerp van Alfons Boosten, en kwam gereed in 1949. Naast de kerk kwam een houten klokkenstoel, met daarin de Catharinaklok uit 1416. In 1979 is de klokkenstoel vervangen door een betonnen open klokkentoren, ontworpen door P.W. Lerou. Het orgel is in 1951 gebouwd door de fa. Verschueren.

- De Sint Willibrorduskapel (Sint Wilbertsweg 30) is in ca. de 16e eeuw in gotische stijl gebouwd, maar de plaats was reeds lang voor de bouw van deze kapel een bedevaartsoord. Naast de kapel bevinden zich een eeuwenoude waterput die van oudsher bekendstaat als de heilige bron en een grenspaal uit 1551. Deze paal markeert de grens tussen het Land van Cuijk en het Land van Kessel en is thans de grens tussen de provincies Noord-Brabant (dorp Maashees) en Limburg (dorp Geijsteren). De kapel heeft aan de westzijde een topgevel. Op het dak bevindt zich een open klokkenspitsje. Ongeveer 500 meter ten westen van de kapel stroomt de Oostrumse Beek.

In 1948 is de put en de omgeving aan een ander onderzoek onderworpen. De put bleek gebouwd te zijn in een oude veenpoel met een diameter van 12 meter. Uit stuifmeelonderzoek bleek dat de poel dateerde uit de 4e en 5e eeuw n.Chr. Op een zeker moment heeft men de veenpoel aan drie zijden (westen, noorden en oosten) omgeven door een gracht van ongeveer drie meter breed en 90 centimeter diep. In de 14e eeuw lag deze nog open, maar later stoof eerst de gracht en daarna de poel dicht. Daarna heeft men een ellipsvormige aarden wal van een meter hoog en 75 centimeter breed aangelegd die aan de zuidzijde open was. De wal omvatte een gebied van 6 x 18 meter. Ook de ringwal raakte overstoven, waarna er een kapel werd gebouwd. Met de datering van de poel, het voortleven van heidense gebruiken en de connectie met de periode van kerstening, acht men het zeer waarschijnlijk dat het hier gaat om een gekerstende heidense bron.

- De Rosmolen (De Rosmolen 1) ligt voor het postadres net 'in' buurdorp Oostrum, maar ligt op Landgoed Geijsteren, W van het gelijknamige dorp, en maar een paar meter buiten het formele dorpsgebied, en wordt doorgaans toch wel tot dit dorp gerekend (getuige ook het beschilderde bord onder deze link, waar je nog veel meer geschiedenis en afbeeldingen van deze molen vindt), vandaar dat wij hem hier vermelden en niet onder Oostrum. De Rosmolen is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden overigens geen rosmolen en is dat ook nooit geweest. Het molengebouw heeft wel het uiterlijk van een rosmolen. In de nabijheid heeft een rosmolen gestaan, die in 1863 door brand is verwoest. Deze naam is op de watermolen overgegaan. Het huidige gebouw stamt uit 1667. De watermolen werd voornamelijk gebruikt voor het malen van rogge. In 1928 is de molen stilgelegd nadat de gemeente Venray het waterrecht van baron De Weichs de Wenne had afgekocht. De sluizen werden afgebroken en de onderste schoepen werden afgezaagd, opdat de molen nimmer meer zou draaien. Doel was om de afwatering van de beek te verbeteren. In november 1944 is het brugje over de beek door de bezetter opgeblazen. Ook het molenhuis werd daarbij beschadigd. Na de bevrijding zijn het brugje en het molenhuis hersteld. In 2000 is de molen in maalvaardige staat gerestaureerd en maalt sindsdien weer regelmatig.

- Mariakapel onze Lieve Vrouwe van heimwee en verlangen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het schilderachtige dorp beschikt over interessant cultuurhistorisch erfgoed. De Rosmolen en de watermolen, de Willibrorduskapel, eeuwenoude boerderijen zoals de Spiekert en de Boogaard, en de plek waar tot eind 1944 het kasteel stond, dit alles omringd door een liefelijk landschap. De in 2014 opgerichte Stichting Cultuurpodium Geijsteren stelt zich ten doel om enkele keren per jaar, tussen mei en oktober, culturele activiteiten, waaronder muziek, dans en theater, te organiseren of te ondersteunen die op of bij enkele van deze prachtige locaties plaatsvinden.

- Het Kemmerekoor (waarvoor zie het hoofdstuk Links) organiseert eens in de twee jaar een open podium onder de naam Geijsteren Kei Muzikaal.

- "Enduro staat voor avontuur en natuur; dus rivierwater, dorpse wegen, bospad, modder, zand. Het is een mini-triathlon voor vrienden en bekenden. De Geijsteren Enduro (eind juni, in 2020 voor de 4e keer) en is voor iedereen die graag loopt, zwemt of fietst en zichzelf eens wil testen. De sociale component is minstens zo belangrijk als het wedstrijdelement. We hebben winnaars; maar de Enduro is met name een wedstrijd tegen en voor jezelf en je team. Je kunt ook aan aparte onderdelen meedoen door een team te vormen. Kun je wel hardlopen maar minder goed fietsen? Ga op zoek naar een fietser en een zwemmer en vorm je eigen team. Voor wielrenners die alleen willen fietsen wordt bij belangstelling een langer parcours uitgezet."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Toeristische site van en over Geijsteren, met o.a. wanderoutes, horeca en overnachtingsmogelijkheden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Geijsteren, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Geijsteren is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Dorpshuis: - Stichting Gemeenschapshuis Geijsteren is opgericht in 1962. Gemeenschapshuis De Alde Schôl (Dorpstraat 15) is gevestigd in de vroegere basisschool. Deze is met hulp van vele inwoners in 1968 grondig verbouwd om vervolgens als gemeenschapshuis te kunnen dienen. In 1996 is het gebouw nog een keer gerenoveerd en uitgebreid. Het gemeenschapshuis heeft een tweetal zalen. Deze zalen kunnen afzonderlijk maar ook gelijktijdig worden gehuurd. De gymnastiekzaal is o.a. uitgerust met klimrekken, klimtouwen, rekstok, ringen, banken, kasten, matten en diverse soorten ballen. Voor het doen van spellen is de zaal uitgerust met een volleybal- en badmintonnet, korfbalkorven en basketbalringen. Na het sporten kan men gebruik maken van douches. De multifunctionele ruimte is uitstekend geschikt voor het houden van vergaderingen, workshops en trainingen. Het lokaal biedt plaats aan 25 tot 30 personen.

- Muziek: - Kemmerekoor Geijsteren bestaat uit 45 enthousiaste zangers: 14 sopranen, 14 alten, 8 tenoren en 9 bassen in uiteenlopende leeftijden. Niet iedereen is muzikaal geschoold, maar de technische snufjes bieden hulp voor wie daaraan behoefte heeft bij het instuderen van nieuw repertoire. Dirigent Geert Verhallen leidt het koor sinds 2010. Optredens vinden plaats zowel binnen het dorp als daarbuiten, tijdens festivals, promsconcerten, jubilea, manifestaties en hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Samenwerking met andere muziekgezelschappen en gastzangers gebeurt regelmatig en voegt een extra dimensie toe aan het koorlidmaatschap.

- Gilde: - Vele malen per jaar treedt het ca. 65 leden grote Koninklijk Sint Willibrordusgilde uit Geijsteren op in eigen dorp, op gildedagen, bij allerlei plechtigheden, maar ook bij stads- en dorpsfeesten elders in binnen- en buitenland. Het gilde is een van de meest opvallende verschijningen in de optochten die ieder jaar gelopen worden, maar dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet dat alle leden in mooie historische kostuums verschijnen, vergezeld door een koning die is omgeven en omhangen met vele mooie zilveren koningsschilden, een keizer, een tamboerkorps, een groep vendelzwaaiers, hellebaard-, geweer- en zilverdagers.

- Welzijn: - "Wensauto Wanssum is vervoer op maat van deur-tot-deur en van deur-naar-halte/knooppunt, voor inwoners, jong en oud(er), uit dit dorp en de buurdorpen Geijsteren en Blitterswijck. De enige voorwaarde is dat reizigers zelfstandig in en uit moeten kunnen stappen. We maken gebruik van een personenauto, merk Mercedes B180. We kunnen maximaal 3 passagiers vervoeren. De wensauto kan en mag helaas geen passagier in een rolstoel vervoeren; een passagier met een rollator is geen probleem. Welke ritten kunnen gedaan worden? Hier wat voorbeelden van ritten: je hebt een afspraak bij huisarts, ziekenhuis Venray, gezondheidsplein de Postbaan, fysio etc.; je hebt een afspraak bij de huisarts, fysio of sport; je hebt een afspraak in het ziekenhuis te Beugen, Venlo of Deurne; naar de markt te Venray; je wilt naar de kapper; je wilt vervoer naar het gemeenschapshuis voor een cursus of koffiebijeenkomst; even op de koffie bij familie of kennissen in de gemeente Venray; je kind naar school bij letsel; je wilt naar de Jeu de Boules baan te Meerlo. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ritten die wij rijden.

Wanneer rijdt de wensauto? De auto rijdt op werkdagen van 08:00u tot 18:00u. Indien mogelijk proberen we ritten te combineren zodat zoveel mogelijk mensen van onze dienst gebruik kunnen maken. Hierdoor kan een rit soms iets langer duren omdat we eerst iemand anders moeten halen of wegbrengen. Tevens bestaat de kans dat je eerder of later opgehaald wordt. Als je een rit aanvraagt kunnen onze planners vaak al aangeven of het een combirit is. We zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 17.00-19.00 uur op tel. 06-26282922."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Geijsteren.

Reactie toevoegen