Geldermalsen

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

geldermalsen_collage.jpg

Geldermalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018. (© Jan Dijkstra, Houten)

Geldermalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_geldermalsen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Geldermalsen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Geldermalsen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

geldermalsen_molens.jpg

De molens van Geldermalsen (© Jan Dijkstra, Houten)

De molens van Geldermalsen (© Jan Dijkstra, Houten)

geldermalsen_0.jpg

Een sluisje bij poldermolen De Watermolen in Geldermalsen

Een sluisje bij poldermolen De Watermolen in Geldermalsen

geldermalsen_4.jpg

Dorpsgezicht van Geldermalsen

Dorpsgezicht van Geldermalsen

geldermalsen_6.jpg

De Hervormde kerk van Geldermalsen

De Hervormde kerk van Geldermalsen

geldermalsen_3.jpg

De Geldersestraat in Geldermalsen

De Geldersestraat in Geldermalsen

geldermalsen_2.jpg

Rivier de Linge, ter hoogte van de Koppeldijk in Geldermalsen

Rivier de Linge, ter hoogte van de Koppeldijk in Geldermalsen

Geldermalsen

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Geldermalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- De gemeente Geldermalsen is in 1978 vergroot met de gemeenten Beesd, Buurmalsen en Deil.

- Wapen van de voormalige gemeente Geldermalsen.

- De gemeente omvatte de dorpen Acquoy (met de buurtschap Diefdijk (deels)), Beesd (met buurtschap en landgoed Mariënwaerdt), Buurmalsen (grotendeels), Deil, Enspijk, Geldermalsen (met de buurtschap Laageinde), Gellicum, Meteren (met de buurtschap Mark (deels)), Rhenoy, Rumpt en Tricht. In totaal zijn dit 11 dorpen en 4 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Laat 11e eeuw Malsnon, 1076-1081 falsum? kopie 2e helft 12e eeuw Malsena, 1121 kopie 13e eeuw Malsen, 1494 Gelremalsen.

Naamsverklaring
Betekent 'Malsen van of behorend bij Gelderland', het gebied links van de Linge van de voormalige heerlijkheid Malsen. De oude vormen hebben nog betrekking op het gebied. De verklaring van Malsen is onzeker. Men vermoedt dat de naam teruggaat op een jongprehistorische waternaam. Zie ook Buurmalsen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Geldermalsen ligt W van Tiel en grenst in het N en O aan de rivier de Linge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Geldermalsen 298 huizen met 1.669 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 208/1.140 (= huizen/inwoners) en dorp Meteren 90/529. Eind 2018, dus vlak voor haar opheffing, heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 26.000 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 4.200 huizen met ca. 10.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Historische Kring West-Betuwe heeft als werkgebied het deel van de Betuwe dat ongeveer wordt begrensd door de Lek in het N, de Waal in het Z, het Amsterdam-Rijnkanaal in het O en de Diefdijk in het W. Waarbij wordt aangetekend dat onder andere Buren, Culemborg en Tiel een eigen historische vereniging hebben (waarmee de vereniging zich dus in de praktijk vooral met het grondgebied van de huidige gemeente West Betuwe zal bezighouden, red.). De Kring tracht haar doelen te bereiken door het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek en van andere geschriften en het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging."

- Het archief van de voormalige gemeente Geldermalsen en de gemeenten die in 1978 in die gemeente zijn opgegaan, is ondergebracht bij Regionaal Archief Rivierenland.

- Elementen uit de geschiedenis van Geldermalsen door Egbert van de Haar uit Tiel (even naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent, of zoeken met ctrl-F).

- Site met artikelen uit de geschiedenis van de kernen in de voormalige gemeente Geldermalsen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Geldermalsen heeft 14 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Centrumkerk of Suitbertuskerk in Geldermalsen (Kerkstraat 38) is in de loop van de 15e eeuw uit bakstenen gebouwd op de plaats waar eerder een tufstenen kapel stond. De toren dateert nog uit de tijd van de kapel, die omstreeks 1200 is gesticht. De kapel is vernoemd naar Suitbertus. Vandaar dat ook de kerk Suitbertuskerk werd genoemd. De kerktoren is in een later stadium opgetrokken ten behoeve van de vergroting van de hoofdbeuk met de noordelijke zijbeuk en doopkapel. In 1460 is de toren verhoogd met een klokkenverdieping. De eenvoudig gesneden preekstoel, alsmede de daaran bevestigde koperen lezenaar, doopbekken en lichtarm zijn omstreeks 1700 vervaardigd. In de hoofdbeuk hangen prachtige kaarsenkronen. In 1720 geschonken door Margarita en Jannetje van Malsen en Aert van Malsen. De kaarsenkroon in het koor is in 1973 geschonken door mevrouw M. van der Pols. In 1857 is het eerste orgel geplaatst. Van 1927-1931 had er een grote renovatie plaats waarbij de kerk zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat is teruggebracht. Gietijzeren raamkozijnen zijn vervangen door tufstenen kozijnen. In 1968 is het interieur onder handen genomen. De wanden zijn van een nieuwe kalklaag voorzien. In 1981 is de buitenzijde van de kerk opnieuw gerestaureerd. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Geldermalsen.

- Molen De Bouwing.

- Poldermolen De Watermolen.

- Het schitterende herenhuis Bottesteyn (Van Dam van Isseltweg 2) is in 1903 gebouwd door Gosen Murman. De villa, het koetshuis en de tuinmuur met hek zijn samen 3 rijksmonumenten. Duidelijk is te zien dat het huis hoger staat dan de weg. Het zand daarvoor is afgegraven achter pachtboerderij Bottesteyn (Molenweg 3). Tijdens de graafwerkzaamheden zijn Romeinse graven gevonden. De schatten uit deze graven liggen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Beide huizen zijn gebouwd op grond van de vroegere Riddermaligheid Bottesteyn. Bij veel Geldermalsenaren is de villa bekend als 'het oude gemeentehuis'. In 1947 kreeg het pand namelijk die functie. Na de gemeentelijke herindeling van 1978 is aan de Kuipershof het nieuwe gemeentehuis van Geldermalsen - sinds 2019 gemeentehuis van de in dat jaar opgerichte gemeente West Betuwe - in gebruik genomen. Bottesteyn werd toen een dependance. Sinds de verkoop in 1995 is het gebouw, na grondige renovatie, in gebruik als kantoorpand.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Meer cultuur voor meer mensen. Dat is het idee van het in 2012 opgerichte Cultureel Café Geldermalsen. Daarom organiseert zij vrijwel wekelijks een culturele avond of middag. Dit is meestal muziek op de vrijdagavond, maar er zijn ook historische avonden en pubquizzen en er is aandacht voor literatuur, theater en cabaret. Ook is er regelmatig een activiteit op zaterdag- of zondagmiddag. Locatie voor dit 'cultuurgeweld' is Schenkerij de Beurs/Le Mélangeur in het centraal gelegen beursgebouw (Marktplein 14/16). Entree is gratis.

- "Stichting Ode aan de Linge organiseert jaarlijks op 2e pinksterdag in het Lingepark in Geldermalsen de gelijknamige kunstmanifestatie. We nodigen iedereen uit de regio uit voor een gezellige dag samen in het park en we proberen bij bezoekers de liefde voor kunst en natuur aan te wakkeren; kunst is belangrijk en kan je blij en gelukkig maken. Een dag vol kunst en cultuur, inspiratie en verbinding, waar iedereen van 12.00 tot 20.00 uur welkom is. Een plek en een gelegenheid om amateur- en professionele kunstenaars actief te zien in hun creatieve proces. Een ideale gelegenheid voor een gezellige familieactiviteit met daarbij volop ruimte voor interactie tussen kunstenaars en publiek. Toegang is gratis. Voorafgaand aan de kunstmanifestatie betrekken we leerlingen van scholen uit de omgeving bij een educatief programma, over kunst en cultuur in hun directe omgeving. De meeste kunstenaars komen uit de Betuwe of regio Rivierenland.

Stichting Ode aan de Linge wil doelgroepen die normaal gesproken niet zo snel in aanraking komen met kunst de waarde van kunst laten ervaren. Door naar kunst te kijken en erover te praten en door zelf kunst te maken. We creëren tijdens Ode aan de Linge ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen met kunst als verbindende factor. Er zijn contacten met zorgcentra in de regio, met Stichting Welzijn West Betuwe, met andere maatschappelijke groeperingen. De activiteiten van Stichting Ode aan de Linge kunnen plaatsvinden dankzij de inzet van een vaste groep vrijwilligers, aangevuld met extra vrijwilligers op de dag zelf. In 2016 won Ode aan de Linge de Cultuurprijs van de gemeente Geldermalsen. De Cultuurprijs is een oeuvreprijs voor goede inzet op cultureel gebied."

- Het 11 Dorpenspel (weekend in juni) is ontstaan na de samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Beesd, Deil en Buurmalsen op 1 januari 1978, om de saamhorigheid en de verbinding tussen de 11 dorpen in de fusiegemeente te vergroten. Sindsdien strijden deze dorpen jaarlijks om de overwinning met bijbehorende eeuwige roem.

- In juni is er de Culturele Week Geldermalsen (in 2020 voor de 4e keer), georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe, met o.a. op zaterdag een Kunst- en Cultuurmarkt op het Martktplein.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Filmtheater LingeFilm is al sinds 2004 hét filmhuis van Geldermalsen en omstreken. Het is een ontmoetingsplek voor jong en ouder, waarbij film centraal staat. LingeFilm is een stichting, bestaande uit ca. 60 vrijwilligers, en is sinds juli 2015 gehuisvest in De Pluk. LingeFilm verstuurt wekelijks een overzicht van de films die aankomende week vertoond worden, door middel van een nieuwsbrief waar je je voor kunt inschrijven. LingeFilm vertoont diverse keren per week een film. Ons vaste programma is: vrijdagavond 20.30 uur; zaterdagavond 20.30 uur; zondagmiddag 14.30 uur of -avond om 20.00 uur; woensdagavond 20.00 uur (geen pauze). Tevens wordt er eens per maand op de zondagmorgen, om 11.00 uur, een autismevriendelijke voorstelling vertoond en is er eens per maand op dinsdagmiddag, om 14.30 uur, een filmmiddag. In de schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie) worden er op zondag- en woensdagmiddag KIDS-films vertoond. In september, mei en juni worden er alleen films op vrijdag-, zaterdag- en woensdagavond vertoond. In juli is LingeFilm alleen op de vrijdagavond geopend."

- Zwembad Laco.

- Speeltuinen Geldermalsen is een samenwerkingsverband van alle speelplekken organisaties in deze voormalige gemeente. Organisaties die zich richten op de speelvoorzieningen voor kinderen en jeugdigen vormen samen het platform. Het platform heeft de volgende functies: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de speeltuinorganisaties naar het gemeentebestuur; het stimuleren en organiseren van kennis- en ervaringsuitwisselingen; het adviseren van de organisaties m.b.t. gezamenlijke activiteiten zoals inkoop, verzekeringen etc.

- "Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft de afgelopen jaren een flinke reeks projecten uitgevoerd en afgerond op grondgebied van de - sinds 2019 voormalige - gemeente Geldermalsen: 1. Plukdagen. In het najaar van 2018 organiseerden we Plukdagen, samen met de gemeente en ciderbrouwer Arjen Meeuwsen van Elegast, in hoogstamboomgaarden van particuliere eigenaren. Vrijwilligers plukken het fruit, ze mogen zelf iets meenemen voor eigen gebruik. 2. Landschapsimpuls. De gemeente is trots op haar landelijke omgeving. Met het project Landschapsimpuls is het landschap verder versterkt. In samenwerking met SLG en de VANL TCW konden inwoners hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken. Het doel van het project was om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting.

3. Oprichting zwerfafvalbrigades. In de gemeente Geldermalsen zijn 5 zwerfafvalbrigades opgericht. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval in de eigen omgeving opruimt. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! 4. Oprichting Griendbrigade. In Rhenoy is een landschapswerkgroep opgericht: de Griendbrigade. In het dorpsbos Rhenoy is een griend gelegen, een oude vochtige akker van wilgen. Door het verdwijnen van de economische functie is het griend overgroeid. Er is een groep vrijwilligers opgeleid die zelfstandig onderhoud aan het griend pleegt. Het gebied van bijzondere cultuurhistorische en ecologische waarde wordt zo weer herkenbaar en beleefbaar gemaakt.

5. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE. In 2017 startte de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Bekijk hier het filmpje van het symposium. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe. 6. Fruitplukdagen. We organiseerden gezamenlijke plukdagen voor particulieren in samenwerking met VANL Tieler- en Culemborgerwaarden, Heerlijkheid Mariënwaerdt en de gemeente. Plukkers mochten voor eigen gebruik appels en peren meenemen. In no time zaten de plukdagen vol.

7. Project Coöperatie Hoogstamfruit Geldermalsen. Vanuit dit project is een inventarisatie gedaan naar partijen die een rol kunnen spelen bij de verwerking van fruit van particuliere hoogstamboomgaarden in de gemeente. Hieruit kwam de mogelijkheid naar voren om biologisch geteeld fruit via Landgoed Mariënwaerdt te laten verwerken en te verkopen. SLG heeft een initiërende en intermediaire rol gespeeld. 8. Aanleg windsingels. Windsingels rond boerderijen en boomgaarden zijn kenmerkende landschapselementen in de gemeente. Bij goed beheer (bijvoorbeeld hakhoutbeheer met overstaanders) bieden deze singels een geschikte leefomgeving voor tal van dieren en wilde planten. 9. Landschapsplus Rhenoy en Tricht. Samen met de gemeente organiseerden we dit beplantingsproject, dat er op was gericht concrete landschapsversterking rondom Tricht en Rhenoy te realiseren. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

10. Project 'Steenuil onder de pannen'. De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Binnen het project 'Steenuil onder de pannen' is een enthousiaste groep steenuilvrijwilligers geworven, waaruit de Steenuilenwerkgroep Geldermalsen is ontstaan. Daarnaast zijn verschillende erven in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt. 11. Snoeicursus Hoogstamfruit. In december 2015 is een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden. Een adviseur van SLG liet in de praktijk zien waar je op dient te letten bij het snoeien en welke gereedschappen je hiervoor kunt gebruiken. 12. Projecten in het kader van het Steunpunt Hoogstamfruit. In 2013 en 2014 zijn in de gemeente vele honderden nieuwe fruitbomen aangeplant. Tevens heeft het project ‘Bijenbosjes’ tot veel mooie resultaten geleid. 13. Bijenproject. - Bekijk hier de brochure 'Geef de bij een bloemetje'." (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG))

- "Waterschap Rivierenland heeft in de winter van 2020/2021 nieuwe natte natuur aangelegd langs de Linge in Geldermalsen. Tussen de waterzuivering en de spoorbrug, langs het Trichtsevoetpad, is een ecologische verbindingszone gerealiseerd die tegelijkertijd waterberging is. In het natuurgebied zijn verhogingen en poelen aangelegd, die bijdragen aan een grotere ecologische rijkdom. De waterberging is stroomop- en -afwaarts aangesloten op de Linge, er komt dus een lichte stroming voor flora en fauna. Er zijn bomen en struiken geplant en er is een steilwand ingericht voor nestelende vogels. De afvalwaterzuivering wordt door een extra verhoging aan het zicht onttrokken.

Gelders Natuur Netwerk. Op meer plekken in de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal werkt het waterschap aan ecologische verbindingszones, zoals met natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen, nevengeulen en poelen. Deze ecologische verbindingszones zijn onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. Doel is om natuurgebieden te verbinden tot een geschikte leefomgeving voor doelsoorten als kamsalamander, rietzanger en winde. De aanleg van de ecologische verbindingszones moet eind 2021 gereed zijn. De totstandkoming wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en gesubsidieerd door de Europese Unie via de programma’s ELFPO en POP3." (bron: Waterschap Rivierenland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Geldermalsen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Verzameling oude ansichtkaarten van station Geldermalsen van Wim van den Bosch.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Geldermalsen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Huis-aan-huiskrant Nieuwsblad Geldermalsen is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws van het Nieuwsblad op Facebook. - Nieuws van Omroep Gelderland m.b.t. dit dorp.

- Muziek: - Saxofoonkwartet Sax4Sax heeft zijn basis in Geldermalsen, maar treedt regelmatig op in kernen in de hele Betuwe en Bommelerwaard.

- Bigband Sweet Blossom Orchestra bestaat uit enthousiaste musici uit Geldermalsen en omstreken. De band speelt met name swingmuziek uit de veertiger/vijftiger jaren, van componisten als bijvoorbeeld Ellington, Basie, Miller en Moten. Maar de band maakt ook uitstapjes richting andere muziekstijlen. Met bossa nova’s en samba’s zal menigeen met de voeten van de vloer gaan. Bigband Sweet Blossom Orchestra treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. De te spelen nummers worden gekozen uit het uitgebreide repertoire en aangepast aan de situatie, sfeer, ambiance en de wensen van degenen waar ze spelen. Een veelzijdig orkest, voor nagenoeg elke gelegenheid. Bigband Sweet Blossom Orchestra geeft ook regelmatig zelf concerten voor eigen publiek.

- Jeugdcircus: - "Jeugdcircus Pippin is een circustheatergroep uit Geldermalsen voor kinderen van 6 t/m 18 jaar. Wij oefenen iedere dinsdag in de gymzaal op Laageinde 24. Er zijn drie groepen: 6 t/m 9 jaar (les: 16.15-17.30 uur), 10+ jaar (les: 17.30-18.45 uur) en gevorderden vanaf 14 jaar (les: 18.45-20.00 uur en nog een kwartier opruimen). Alle lessen staan onder leiding van de zeer ervaren circusdocent Jantelle de Nooy, geassisteerd door enkele leden uit de oudste leeftijdsgroep. Wil jouw kind altijd al bij het circus? Dan is hij of zij hier een heel seizoen van 30 lessen voor slechts 265 euro onder de pannen.

De eerste groep oefent circusvaardigheden als jongleren, acrobatiek, koorddansen, eenwieler-fietsen. Ook werken we aan spel en presentatie en blijft er daarnaast voldoende ruimte voor circusspel en fantasie. Aan het einde van het cursusjaar wordt er tijd besteed aan het voorbereiden van een afsluitende voorstelling. En... niet te vergeten: je mag mee op circuskamp! Kortom, bij IetsieFietsie kom je een stapje dichter bij de ware circusartiest in jou! Hier lees je wat de tweede groep in een seizoen leert, en hier lees je over de doelen van de gevorderdengroep. Voor alle kinderen bieden we activiteiten zoals: een circuskamp, bijvoorbeeld gericht op jongleren (NJF) of acrobatiek; optredens waarvoor we gevraagd worden (bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht, een bijdrage aan festiviteiten op de markt in Geldermalsen of een kunstmanifestatie); workshops voor specifieke circustechnieken."

- Welzijn: - "In Repair Café Geldermalsen komen mensen maandelijks samen om spullen te repareren. In het Repair Café wordt gereedschap en materiaal beschikbaar gesteld om allerlei reparaties te kunnen uitvoeren. Vrijwilligers met praktische kennis helpen bezoekers met kapotte spullen om die te repareren. Ook kun je hier een kopje koffie en thee drinken en inspiratie op doen in boeken en websites over klussen en repareren. Met een Repair Cafe: voorkom je dat er onnodig spullen worden weggegooid; kun je een hoop geld besparen; ga je verspilling tegen van grondstoffen en energie voor het maken van nieuwe producten; ontmoet je andere dorpsgenoten op een leuke manier door samen te werken aan reparaties; kun jij je kennis overdragen aan anderen; leer je van mensen met praktische kennis hoe je dingen kunt repareren; krijg je beschikking over gereedschap en ander materiaal om je kapotte spullen te maken; kun je met een kop koffie ot thee inspiratie opdoen over klussen en repareren. Spullen die bij ons gemaakt kunnen worden zijn kleine huishoudelijke apparaten zoals een koffiezetmachine of een stofzuiger, maar ook houten meubels en speelgoed. Het repareren is gratis, maar een kleine bijdrage (denk aan de kosten van een kop koffie) is altijd welkom."

- De HartenInn is een 'sociaal restaurant' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten door samen te eten en drinken. In dit bijzondere restaurant werken bijzondere mensen. Alles wat je ziet, van interieur tot aankleding, is te koop en gemaakt door jongeren in zorgatelier de HartenSprong, eveneens in Geldermalsen. Doelstelling van de HartenInn zijn: het leveren van een bijdrage aan de inclusie met een actief terugdringen van het sociale isolement van mensen die sociaal en economisch geïsoleerd leven binnen deze voormalige gemeente; het bevorderen van sociale, creatieve, educatieve, technische en communicatieve vaardigheden van LVG jongeren; het creëren van bekendheid en aandacht in de samenleving en de politiek voor het probleem van sociale uitsluiting; de betrokkenheid bevorderen van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in het werkgebied, bij het probleem van sociale armoede en eenzaamheid, door middel van het verlenen van waardevolle diensten (verkoop maaltijden en meer).

- Duurzaamheid: - "11duurzaam is, samen met de gemeente West Betuwe, de initiatiefnemer van het Centrum voor duurzaamheid De Knop. De Knop, in hartje Geldermalsen, is dé locatie voor de inwoners van deze gemeente voor onafhankelijk en kosteloos advies over duurzaam wonen en leven. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd met duurzaamheid als uitgangspunt. Vaste bewoners van De Knop zijn de coöperatie 11duurzaam, Het Nieuwe Wonen Rivierenland (HNWR) met het energieloket van de regio, Betuwestroom en Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. De inspirerende activiteiten die een aantal keer per maand plaatsvinden worden georganiseerd door leden van 11Duurzaam; vrijwilligers die duurzaamheid een warm hart toedragen. We werken met thema’s die aansluiten bij de Duurzaamheidsvisie van de gemeente West Betuwe: 'Energieneutraal in 2030, Samen de schouders eronder voor onszelf en toekomstige generaties'."

- Het zonnepark op de voormalige afvalberg van Avri in Geldermalsen is in mei 2018 gereedgekomen. Met de bouw van het zonnepark krijgt de oude afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst. Het zonnepark is met een oppervlakte van 12 hectare vooralsnog het grootste van Gelderland. Ook landelijk behoort het tot een van de grootste zonneparken. De ruim 34.000 zonnepanelen leveren samen een vermogen van 9.3MWp op. Dit is voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het zonnepark levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de productie van schone en hernieuwbare energie in Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot van CO2. 250 inwoners uit de 10 in de Avri deelnemend gemeenten hebben via crowdfunding in totaal 1 miljoen euro in het zonnepark geïnvesteerd. In deze video kun je zien hoe het zonnepark tot stand is gekomen. (bron: Avri)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "In het hart van het dorp ligt een gezellig centrum waar je zowel goed je boodschappen kunt doen als heerlijk kunt verblijven wanneer je wat meer tijd hebt. Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen (OGG) is de vereniging voor alle ondernemers in het centrum én daarbuiten. Wij geloven in de kracht van samenwerken en bieden dan ook activiteiten aan met als doel om ons dorp zo aantrekkelijk mogelijk te maken als winkelgebied, vestigingsgebied en handelsgebied. Daarnaast behartigt OGG actief de belangen van het plaatselijke bedrijfsleven en onze leden richting gemeente, provincie, investeerders en andere stakeholders."

Reactie toevoegen