Geldrop-Mierlo

Gemeente
Geldrop-Mierlo
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Geldrop-Mierlo

Terug naar boven

Status

- Geldrop-Mierlo is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente is in 2004 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo.

- De gemeente Geldrop-Mierlo omvat de dorpen Geldrop en Mierlo en de buurtschappen Bekelaar, De Loo, Genoenhuis, Gijzenrooi, Goor, Heiderschoor, Het Broek (grotendeels), Hout, Loeswijk, Luchen, Overakker, Trimpert en Voortje. Bij elkaar dus 2 dorpen en 13 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Geldrop-Mierlo grenst in het W aan Eindhoven, in het NW aan Eeneind en Nuenen, in het NO en O aan Helmond, in het ZO aan Lierop en in het Z aan de A67 en Heeze. De hoofdplaats Geldrop ligt in het W van de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Geldrop-Mierlo omvat ca. 16.000 huizen met ca. 39.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Het Historisch Documentatiecentrum Geldrop-Mierlo is voortgekomen uit het Historisch Documentatiecentrum Geldrop, dat in 1979 door de werkgroep Geldrop 1600 - 1920 is opgericht. Deze werkgroep wilde de historie van de gemeente en ook stamboomgegevens toegankelijk maken. Mensen van het eerste uur waren Toon van Gils en de Geldropse historicus Jean Coenen (1956-2010). In de jaren tot 2004 zijn alle mogelijke gegevens die betrekking hadden op de gemeente Geldrop verzameld, en na de fusie met Mierlo in 2004 is ook dit gedeelte van de nieuwe gemeente bij de verzameling gevoegd. Momenteel zijn 8 vrijwilligers in het documentatiecentrum bezig deze verzameling uit te breiden. Ook is in 2010 een begin gemaakt met het digitaliseren van het archief, zodat het nóg eenvoudiger te raadplegen is. Wij zijn altijd op zoek naar bidprentjes en foto's om onze verzameling uit te breiden. Bent u in het bezit van (oude) foto's of bidprentjes, en u kunt die (eventueel tijdelijk) missen, dan houden wij ons graag aanbevolen. Na scannen kunnen de foto's en bidprentjes indien gewenst naar u geretourneerd worden. Hebt u interesse om ons met onze werkzaamheden een handje te helpen, kom dan gerust een keertje langs om kennis te maken, u bent van harte welkom." De contactgegevens, het adres en de openingstijden vind je onder de link.

- Verhalen over de geschiedenis van Geldrop-Mierlo op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Geldrop-Mierlo. Bijlage behorende bij het rapport: 'Erfgoed in beeld. Een erfgoedkaart voor de gemeente'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentehuis
Het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo is gevestigd in het gemeentehuis van Geldrop uit 1985. In 2019 is het gemeentehuis verbouwd en gerenoveerd. Daarvoor is gekozen in plaats van nieuwbouw, waar ook even sprake van is geweest. De voorheen oranje, okerkleurige baksteen is nu bedekt met een laagje verf van een witachtige kleur die past bij de oude villa, waarin het gemeentehuis oorspronkelijk gevestigd was. De verbouwing en verduurzaming zijn, ondanks de in 2019 en daarvoor reeds gestegen bouwprijzen, binnen het budget van 7 miljoen euro gebleven. Na de renovatie is er in de twee zijvleugels van het gemeentehuis ruimte voor de vergaderzaal van de gemeenteraad en zijn er flexibele vergader- en werkplekken. In het gerenoveerde gemeentehuis wordt geen gebruik meer gemaakt van gas. Warmtepompen zorgen voor verwarming en koeling van het gebouw. Op het dak liggen 200 vierkante meter zonnepanelen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Geldrop-Mierlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Geldrop-Mierlo. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Wijken: - "OnsPlatform is door de Gemeente Geldrop-Mierlo gekozen als gemeentelijk sociaal platform. Alle wijken in zowel Geldrop als Mierlo kunnen kosteloos gebruik maken van OnsPlatform. Denk hierbij aan een website voor de wijkvereniging, de buurtpreventie, de scouting, burgerinitiatieven of de lokale sportclub. Het kan allemaal met een scala aan mogelijkheden. Je kunt de community uiteraard inrichten als een normale website, maar je kunt er ook een interactieve verzamelplaats van maken. Websites van OnsPlatform bieden mogelijkheden om met elkaar te videobellen, te chatten, e-mailen, maar je kunt er ook een eigen marktplaats opzetten, afspraken maken om iets leuks te gaan doen, nieuwtjes met elkaar uitwisselen, buurtpreventie beheren, mantelzorg regelen, en nog heel erg veel meer."

- Nieuws: - Nieuws van de Mooi Geldrop-Mierlo Krant op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Geldrop-Mierlo timmert recreatief hard aan de weg. Beide centra worden opgeknapt. Mierlo heeft een prachtig opgeknapt centrum rondom het Molenplein. In Geldrop is naast het sfeervolle horecaplein, nu ook de Langstraat en de Korte Kerkstraat opnieuw ingericht. De Heuvel en andere delen van het centrum volgen de komende jaren. Geldrop en in mindere mate Mierlo stonden bekend om hun rijke textielindustrie. Hier zijn we trots op. Dit culturele erfgoed brengen we op allerlei plaatsen terug. Zo staan er ‘naaldjes’ in de Langstraat in Geldrop om de weg te markeren, prachtig ontworpen schapen op de rotonde richting Heeze en staan er sinds kort acht fraaie zuilen in en rond het centrum van Geldrop die samen de textielroute vormen. In Mierlo is het interactieve Katoenpad ingericht. Dit pad ligt op de Molenheide en loopt van Mierlo naar Geldrop.

Dankzij de ondersteuning vanuit de gemeente kan de nieuwe Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo zich de komende jaren gaan inzetten om deze kwaliteiten verder op te pakken en uit te breiden. Villagemarketing gaat zich kortom inzetten voor het versterken van de positie van onze gemeente en het leggen van verbindingen tussen alle initiatieven die er nu al zijn. In de stichting zitten vertegenwoordigers uit onder meer de culturele, recreatieve, ondernemende en gastvrijheid sector. - In dit interview met Adri Geerts, voorzitter van Stichting Villagemarketing, en wethouder Marc Jeucken lees je meer over de aanleiding en het doel van de stichting. Dit interview maakt duidelijk dat de gemeente niet alleen moet uitnodigen om ‘boodschappen te gaan doen’, maar ook om te gaan winkelen, te recreëren, te wonen, te ondernemen en te werken. Hiervoor is een aantal concrete maatregelen nodig. Het verbeteren van het imago is hier een van. Adri Geerts legt in deze video in een aantal stappen uit wat Stichting Villagemarketing van plan is.

'Verweven' is het thema waarmee de stichting dit gaat doen. Het slaat op onze textielhistorie. Textiel was namelijk zowel in Geldrop als in Mierlo een belangrijke inkomstenbron voor de inwoners. Mierlo was vroeger overwegend agrarisch. De Mierlose Zwarte Kers was een specialiteit en is nog altijd op allerlei manieren zichtbaar. Maar er was in Mierlo ook sprake van textielnijverheid. Er werkten in Mierlo ooit meer dan 1000 thuiswevers en in de Brugstraat stond de weverij van de gebroeders De Haes. Ook lag eeuwen terug het Katoenpad tussen Mierlo en Geldrop. In Geldrop lag de nadruk op de textielindustrie. In en rond het centrum van Geldrop stonden ooit 15 textielfabrieken. Nu staat op De Bleek nog één pand met daarin het boeiende Weverijmuseum. Er werd vooral wol geweven, maar ook linnen en zelfs katoenen stoffen gefabriceerd.

Verweven heeft dus alles te maken met het textielverleden van de gemeente, maar zegt ook veel over onze huidige gemeenschap. Hierin zit veel verbondenheid en dat zie je in onder meer de hoeveelheid evenementen die samen tot stand komen, waarbij mensen elkaar ontmoeten en er nieuwe verbanden ontstaan. Stichting Villagemarketing gaat zich ook inzetten om deze initiatieven te ondersteunen en om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Als mensen aan Geldrop-Mierlo denken dan moet duidelijk worden dat de gemeente voor jong en ouder boeiend is! Zie ook het Online Magazine 'Verleden verweven in heden'."

- Welzijn: - "Voedselbank Geldrop-Mierlo zamelt producten in bij producenten en distibuteurs van levensmiddelen. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Door het werk van de Voedselbank wordt enerzijds verspilling van voedsel tegengegaan. Anderzijds worden mensen die moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen geholpen. Gevers en ontvangers zijn hiermee dus gebaat. Niet minder belangrijk is echter de doorverwijzing van de cliënten naar de diverse sociaal-maatschappelijke organisaties om zo snel als mogelijk uit deze voor hen vervelende situatie te geraken. De doelstellingen van de Voedselbank zijn: tijdelijke noodhulp aan mensen die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen; vermindering van verspilling van voedsel; mensen uit een sociaal isolement halen; mensen wijzen op mogelijke oplossingen voor hun financiële problemen. De doelgroep bestaat uit inwoners van Geldrop, Mierlo en Heeze."

- "Lev Groep Geldrop-Mierlo is er voor iedereen die: actief wil zijn in wijk of buurt; meer wil weten over vrijwilligerswerk. Informatie ochtend vrijwilligers: woensdag van 09:30-12:00 uur. Werk je als vrijwilliger, komt dan je ervaring delen! Wil je beginnen met vrijwilligerswerk, loop eens binnen. De koffie staat klaar!"

- Milieu: - "Milieudefensie Geldrop-Mierlo is een lokale afdeling van de vereniging Milieudefensie. Milieudefensie wil meehelpen om iedereen op aarde een goed en gezond leven te geven. Nu en in de toekomst. We willen niet meer van de aarde vragen dan zij kan geven. En we willen de opbrengsten eerlijk verdelen. We doen dit door middel van ludieke acties en het geven van voorlichting. Ook brengen we misstanden aan het licht. Op deze manier willen wij burgers en de lokale overheid aansporen om in actie te komen. Voor een beter milieu, en voor een duurzame, plaatselijke economie. We zitten samen met een aantal andere groepen in het lokale Milieuplatform. Samen met het gemeentebestuur kijken we hoe we duurzaamheidsprojecten vorm kunnen geven. Verder publiceren wij regelmatig een artikel in Middenstandsbelangen en organiseren wij elk jaar de Andere Mert."

- Veiligheid: - Politie m.b.t. gemeenten Geldrop-Mierlo/Nuenen c.a./Son en Breugel.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - "Gemini, netwerk voor ondernemers uit Geldrop-Mierlo, heeft zich ontwikkeld tot een netwerk voor business to business bedrijven. Binnen Gemini worden kennis, kunde en contacten gedeeld. Dat gebeurt door het organiseren van inspirerende ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Daarnaast maakt Gemini zich sterk voor de belangen van de ondernemers in de gemeente. Gemini is gesprekspartner voor gemeente, provincie, onderwijsinstellingen en regionale organisaties. Gemini zet zich in voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Daarbij gaat het om zaken als het verbeteren van de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de dienstverlening van overheden aan bedrijven. Bij Gemini zijn circa 35 bedrijven aangesloten uit de sectoren industrie, logistiek, bouw, handel en dienstverlening. Gemini participeert samen met de overige ondernemersverenigingen in de gemeente in het ondernemersplatform van de gemeente. In dit overleg worden actuele ondernemerszaken tussen de gemeente en het bedrijfsleven besproken."

Reactie toevoegen