Gendt

Plaats
Dorp
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

gemeente_gendt_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Gendt anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Gendt anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gendt

Terug naar boven

Status

- Gendt is een dorp* in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

* Gendt heeft weliswaar in 1233 stadsrechten verkregen. Maar tegenwoordig wordt de plaats in brede kring als dorp beschouwd, bijv. gezien uitingen op de lokale sites, en de oudere inwoners die in de reportage onder Beeld aan het woord komen. Verder noemt de gemeente haar hoofdplaats in de Volkstelling van 1840 zelf ook een dorp. Bovendien heet de hoofdstraat door deze plaats de Dorpstraat (destijds door de toenmalige gemeente Gendt zelf als zodanig benoemd), en die heb je ook niet in een stad. Overigens heeft al sinds medio 19e eeuw de status stad of dorp geen formele betekenis en consequenties meer en is het dus puur nog een gevoelsmatige kwestie, en gaan wij voor de huidige status van een plaats (= stad, dorp of buurtschap) daarom uit van de tegenwoordige maatschappelijke realiteit en niet - per definitie - van het ooit verleend zijn van stadsrechten. Zie ook de toelichting hierop onder de link.

- Onder het dorp Gendt vallen ook de buurtschappen Flieren, Hulhuizen, Kapel, Kommerdijk en Zandvoort. Vanouds viel ook Erlecom onder dit dorp, maar door een verlegging van de Waal is dat niet meer het geval. Tegenwoordig is die buurtschap een formele woonplaats, met een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek.

- Wapen van de voormalige gemeente Gendt.

- Het volkslied van Gendt 'In het kuuleke van de Waal' kun je via de link lezen én beluisteren.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
790-793 kopie 1170-1175 in Gannite, 799-800 kopie 1170-1175 in Gannite marca, ca. 800-850 kopie 1170-1175 in Gannita, 10e eeuw de Gént, ca. 1220? in Gente, 1255 kopie 1634 de Gent in Betua, 1294-1295 Alexander de Gynt, 1495 en 1901 Gendt, 1665 Gent, 1903 Gent.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Voor de Vlaamse plaatsnaam Gent (819 Ganda) acht men een ontstaan mogelijk uit het Germaanse ganda-*, bij het Oudnoorse gana 'opensperren', waarbij ook de Noorse plaatsnaam Gand en de Gandsfjorden behoren. Deze verklaring en het verband met de Scandinavische waternaam Ganda en het Oudnoorse gandr in de betekenis 'stroom met rechte loop', zijn op basis van de oude vormen van Gendt echter onwaarschijnlijk. Men heeft vroeger gemeend dat de naam ontstaan zou zijn uit gan-ita* 'samenloop van wateren', te vergelijken met het Keltische condate 'samenvloeiing'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Gendt ligt ZO van Arnhem en Huissen, OZO van Bemmel, ZW van Doornenburg. In het Z grenst het dorp aan de Waal, met aan de overkant de Ooijpolder (kernen Ooij en Erlecom).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Gendt 243 huizen met 1.835 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 45/368 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Hulhuizen 56/422, De Kapel 31/206, Flieren 45/321 en Kommerdijk en Galgendaal samen 66/518. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 3.000 huizen met ca. 7.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stadsrechten
De oudste schriftelijke vermelding van deze nederzetting is met de spelling ‘Gannite’ en dateert van 790-793 (kopie 1170-1175), als een hoeve c.a. aan het klooster Lorsch (Duitsland) wordt geschonken. In 1229 verkoopt het klooster van Lorsch zijn bezittingen alhier aan Gerard IV, graaf van Gelre en Zutphen. In 1233 verleent Otto II, graaf van Gelre en Zutphen, stedelijke rechten aan de inwoners. In een brief van 9 juli 1233 verklaart graaf Otto II dat hij aan zijn ‘villa Locheym’ dezelfde ‘vrijheid’ (libertas) verleent die Emmerik en Gendt al bezitten. Aangezien Emmerik op 31 mei 1233 stadsrechten krijgt, heeft de plaats tussen 31 mei en 9 juli 1233 haar vrijheidsprivilege verkregen. Er is geen stadsrechtbrief bewaard gebleven.

Op 4 december 1312 vernieuwt (en bevestigt) Reinoud I, graaf van Gelre en Zutphen, de eerder aan Gendt verleende stedelijke vrijheden en voorrechten. De stad krijgt dan ook het recht van een weekmarkt en twee jaarmarkten. Op 7 februari 1382 bevestigt en vergroot Willem van Gulick, hertog van Gelre, de eerder verleende stadsrechten. De oorkonde omvat 29 artikelen. Er is dan tevens sprake van burgemeesters en tolvrijdom. De hertogen Reinald IV in 1410, Arnold in 1423 en Karel van Gelre in 1493 bevestigen en vermeerderen de privileges. De stad is in 1350 ommuurd en is in de 15e en 16e eeuw lid van het Hanzeverbond. In 1506 geeft Karel van Egmond, hertog van Gelre, de stad, kerspel en heerlijkheid in leen aan Hendrik van Gendt. Hij bezit daarmee de hoge jurisdictie in de stad en de lage jurisdictie buiten de stad. (bron: dr. Joost C.M. Cox, Repertorium van de stadsrechten in Nederland, 2e herziene editie 2012)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij:

- De Canon van Gendt, een chronologisch overzicht van 47 voor deze plaats belangrijke gebeurtenissen, van 'in den beginne' tot recent.

- Historische Kring Gente. Hun kringgebouw Villa Ganita (Nijmeegsestraat 19) is open op maandagavond van 20.00-22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30-12.00 uur (behalve in juli en augustus). "Ge kun ok nève komme ien Villa Ganita! Al is het alleen maar voor de koffie", aldus de kring op hun site.

- Bestuurlijke geschiedenis van de gemeente Gendt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gendt heeft slechts 9 bovengrondse rijksmonumenten (dat komt omdat een deel van het oude centrum aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, tijdens Operatie Market Garden, is verwoest). Twee daarvan hebben betrekking op de in 1944 herbouwde Hervormde kerk met 15e-eeuwse toren.

- De RK Martinuskerk uit 1844 op de Markt in Gendt was sinds 1908 in gebruik als parochiecentrum Providentia en is in 1944 door oorlogsgeweld verwoest. In 1908 is een nieuwe Martinuskerk gebouwd op adres Nijmeegsestraat 4, die eveneens in 1944 door oorlogsgeweld is verwoest. In 1945 is er een noodkerk gebouwd aan de Markt, die in 1952 is verbouwd tot parochiecentrum Providentia, tegenwoordig dorpshuis (waarvoor zie verder bij Links). In 1951 is een nieuwe Martinuskerk gebouwd op adres Nijmeegsestraat 4, naar een ontwerp van architect Joh. H. Sluijmer. In 2012 heeft parochie De Levensbron besloten 5 kerken te sluiten voor de weekend-liturgie. Sinds 2015 is de Martinuskerk buiten regulier gebruik als parochiekerk.

In 2019 wordt de Martinuskerk verbouwd en herbestemd tot een complex met 22 koopappartementen op de plek van het middenschip (dat wordt gesloopt), 2 grondgebonden woningen of 4 appartementen in het priesterkoor, en 12 patiobungalows op het geruimde grafveld. Het exploitatietekort van 775.000 euro is gedicht door een bijdrage van 3 ton van de gemeente en 475.000 euro van de Provincie. De toren, het front en de sacristie blijven behouden. Ook de Banneuxkapel aan de Schoolstraat wordt niet gesloopt of verplaatst, waar eerder wel plannen voor waren. Volgens de Provincie is er een dringende behoefte aan meer woningen in Gendt en leidt het project tot een verfraaiing van de dorpskern.

- De rijksmonumentale Hervormde (PKN) kerk (Torenlaan 14) met 15e-eeuwse toren (wat een apart rijksmonument is) is onderdeel van de Protestantse Gemeente Gendt - Doornenburg. Ze werken samen met de Protestantse Gemeente Angeren. Eén keer in de twee weken is er kerkdienst in het dorp en de andere week in Angeren. Het middenschip is in 1844 gesloopt. De protestanten maakten reeds sinds 1741 geen gebruik meer van het schip. Dit tussengedeelte van de kerk diende de laatste jaren als opslagruimte voor dijkmateriaal. Het schip raakte daardoor in verval zodat sloop de enige optie was. De lage zijmuren zijn op de oude fundering geplaatst om daarmee de omvang van het 12e- of 13e-eeuwse kerkje aan te geven. Door de muren is een sfeervol binnenpleintje ontstaan. Tijdens de Reformatie zijn alle beelden en versieringen verwijderd. Overgebleven is een helder wit interieur dat een bijzondere sfeer uitstraalt. Ook de akoestiek is uitstekend. Er worden dan ook regelmatig concerten gehouden.

- Een ander bijzonder rijksmonument in Gendt is de 15e-eeuwse poorttoren van het inmiddels verdwenen kasteel Poelwijk, gelegen bij de eveneens rijksmonumentale boerderij uit 1864 op Poelwijklaan 5. De toren ligt op privéterrein en is niet te bezichtigen, behalve op de zondag na Open Monumentendag.

- Oorlogsmuseum Niemandsland in Gendt is een organisatie die zich bezig houdt met de situatie in de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog, het organiseren van rondritten met oorlogsvoertuigen, workshops voor scholen, authentieke kampementen, relaties onderhouden met veteranen in binnen- en buitenland en het onderhouden van een oorlogsmuseum. Entree €3,50 De rondgang duurt ongeveer 1 uur en is voor een ieder geschikt. Geopend elke maandag van 20:00-22:00 uur, elke vrijdag van 10.00-17.00 uur en ieder 3e weekend van de maand van 12:00-17:00 uur. Vanaf 6 personen ook op afspraak geopend.

- Gevelstenen in Gendt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsgezelschap De Gentenarren is opgericht in 1959.

- Op een zaterdag in maart en in de herfst organiseert Speelotheek 't Gentje (waarvoor zie het kopje Links) jaarlijks een beurs voor speelgoed en kinderkleding. Op deze beurs kunnen baby-artikelen, zomerkleding in de maten 74 tot en met 176, 34-36 en xxs, xs en s worden aangeboden. Ook kun je er carnavalskleding en speelgoed (ver)kopen. Hoe het in zijn werk gaat als je zelf artikelen op deze beurs wilt verkopen, kun je lezen onder de link. De opbrengst van de beurs wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw speelgoed en het organiseren van activiteiten voor kinderen zoals de Straatspeeldag.

- Op de avond voor Koningsdag organiseren de LingeTrappers in het dorp jaarlijks het Flint Wielerspektakel, ook wel bekend als het Omnium (in 2018 voor de 7e keer). Tijdens dit spectaculaire evenement gaan 8 wielerploegen de strijd met elkaar aan. Ieder team bestaat uit 4 renners die allemaal op 4 verschillende onderdelen uitkomen. Ze strijden tegen elkaar in de ploegentijdrit, de achtervolging, de afvalkoers en de scratch. Veel van de deelnemende wielrenners komen uit de regio, wat zowel voor de deelnemers als voor de bezoekers een extra spannende dimensie geeft aan het evenement. In samenwerking met De Klok Horeca wordt op de locatie bij de start en finish gezorgd voor een gezellige ambiance. De terrassen blijven ook na afloop van de wedstrijd geopend. Het wielerevenement wordt mede mogelijk gemaakt door de steun en inzet van Oranjestichting Gendt.

- Oranjestichting Gendt organiseert o.a. de festiviteiten op Koningsdag, en de Dodenherdenking op 4 mei.

- Het Kersenfeest in Gendt (weekend eind juni) is inmiddels een begrip in de regio. Sinds jaar en dag trekt dit 3-daagse evenement vele bezoekers uit de wijde omgeving. Er is van alles te doen, van Braderie tot Triathlon en van Kermis tot feesttent met live muziek. Op de vrijdagavond wordt het Kersenfeest geopend met de bekendmaking van de nieuwe Kersenkoningin en haar hofdames. Ook wordt dan de Zilveren Kers uitgereikt, die wordt toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Gendtse gemeenschap.

- De Gendtse Kersenfeest Triathlon is er sinds 1989. Het deelnemersveld bestaat vooral uit lokale en regionale deelnemers, waaronder enkele (inter)nationale toppers. De gezellige en gemoedelijke sfeer op en rond het parcours maakt de Gendtse Kersenfeest Triathlon tot een uniek evenement, iets waar ze met zijn allen heel trots op zijn.

Na het overweldigende succes van de eerste trio-triathlon, bij de introductie tijdens de 25-jarige jubileumeditie, is besloten ook hier een jaarlijks evenement van te maken. Dit om enerzijds oud-deelnemers voor wie de reguliere kwart teveel van het goede is geworden nog een keer het gevoel van weleer te laten ervaren. Anderzijds om sporters laagdrempelig te laten proeven aan een triathlon. De trio-triathlon wordt afgelegd door 3 personen; de een zwemt (1 km), de ander fietst (40 km) en de laatste sluit af met het looponderdeel (10 km). Voor de trio-triathlon zijn 25 startbewijzen beschikbaar, alleen voor sporters uit de regio.

- Gendtse Kermis en Schuttersfeesten (van zaterdag t/m dinsdag eind augustus).

- Stichting Enjoy Transport organiseert jaarlijks op een zaterdag eind september het evenement Dieselvuur in 't Avonduur, de truckrun door de gemeente Lingewaard voor minderheidsgroepen in onze samenleving. "Tijdens een buurtfeest in Doornenburg in 2004 ontstaat het idee om een feest te organiseren voor zieke en/of gehandicapte kinderen in combinatie met vrachtwagens en met als afsluiting een feest met barbecue. Aan de 1e Truckrun in 2004 nemen 45 vrachtwagens deel. Jongeren van de Heldringstichting te Zetten werden meegenomen op een tocht van ca. 50 kilometer door de dorpen Doornenburg, Gendt, Haalderen, Bemmel, Ressen, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Elst, Huissen en Angeren.

Doordat er bij Café Kort Oisterwijck ruimte tekort was om alle auto’s een mooi plaatsje te geven, werd er een nieuwe locatie gezocht, namelijk het terrein van B. Fransen Internationale transporten te Gendt. Al snel bleek deze locatie ook te klein, want inmiddels rijden er 90 vrachtwagens mee. Enjoy-transport is nu neergestreken midden in de dorpskern. Dit is een prachtige locatie om 100 vrachtwagens neer te zetten. De mensen uit het dorp komen `s middags al kijken naar de glimmende wagens en ook staan er steeds meer mensen te kijken als we terug komen in het donker. De prachtig verlichte vrachtwagens trekken meer en meer publiek; iedereen wil een glimp opvangen van de mooie verlichting."

- De Gendtse Kerstmarkt (op een zondag half december) is een moment van samenzijn voor het hele gezin op het Julianaplein. 35 verschillende kramen, optredens van verschillende koren, de kerstman, knutselen voor de kinderen en ook de arrenslee is present. Gedurende de Gendtse Kerstmarkt zijn de winkels in het dorp ook geopend.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Gendtse Waard (soms ook als Gendtse Polder betiteld), het uiterwaardengebied Z van Gendt, was 'verrommeld' door o.a. oude bedrijfsgebouwen van steenfabrieken en een sloperij. De komende jaren wordt het gebied heringericht, in het kader van het programma Waalweelde, waarbij wordt voorzien in 8 nieuwe woningen (waarbij niet meer oppervlakte wordt bebouwd dan er afgebroken wordt, bovendien vindt dat plaats in de 'footprint' van de af te breken bedrijfspanden zodat er qua grond geen verdere verstening plaatsvindt), 20 ha natuur en wandel- en fietspaden. Bovendien wordt het gebied hoogwatervrij gemaakt. Dit plan bestrijkt met name het oostelijke deel en de oeverwal langs de Waal. Als alles volgens plan is verlopen, is dit project in 2017 gereedgekomen.

De bedrijven K3Delta en Rodruza hebben in 2019 samen met Staatsbosbeheer, steenfabriek De Zandberg en de gezamenlijke grondeigenaren ook een natuurontwikkelingsplan gemaakt voor het westelijk deel van de Gendtse Waard. Daarmee ontstaat een aaneengesloten natuurgebied. De Gendtse Waard heeft een oppervlakte van ruim 360 hectare en het grootste gedeelte daarvan bestaat straks uit natuur. Om dat te realiseren wordt een belangrijk deel van het agrarisch gebied omgevormd tot natuurgebied. Een deel van de pachtcontracten met boeren wordt niet verlengd. Zo wordt er een aantrekkelijk leefgebied gecreëerd voor diverse vogelsoorten, vissen, dieren en amfibieën. Poelen vormen een ideale leefomgeving voor bijzondere soorten zoals de kamsalamander en rugstreeppad. Er komen ook meer natuurvriendelijke (= geleidelijk aflopende)oevers in het uiterwaardengebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zand dat uit de polder wordt gehaald. Diepe en ondiepe plassen moeten gaan fungeren als kraamkamers voor vissen. Door de variatie van diep en ondiep water verbetert de waterkwaliteit. Bron en voor nadere informatie zie de pagina herinrichting Gendtse Waard.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Gendt (23 min.) anno 1949, door Omroep Gelderland (2018), met toelichting door 2 inwoners die e.e.a. destijds nog hebben meegemaakt. Toelichting bij de film: "De sporen van de oorlog zijn nog volop zichtbaar wanneer de filmploeg van de firma Adolfs hier neerstrijkt. Omdat veel woningen zijn verwoest door het oorlogsgeweld woont een deel van de bevolking in noodwoningen; niet meer dan een schuurtje met een golfplaten dak er op. Nederland zit midden in de wederopbouw en er is voldoende werk op de scheepswerf en bij de steenovens in de omgeving. Het zijn ook de jaren van de babyboom, te zien aan het aantal kinderwagens voor het kruisgebouw. En in het overwegend katholieke dorp zien we het Rijke Roomse Leven in haar volle glorie. Want waar kunnen ze een film afsluiten met zo'n grote optocht als in Gendt?"

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over Gendt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - "Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van de dorpssite en het onder de aandacht brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking. Ook het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd."

- Belangenvereniging: - Platform Gendt zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het dorp. Ook zetten zij zich in voor behoud en waar nodig en mogelijk herstel van cultuurhistorische objecten. Een recent voorbeeld hiervan zijn de poorten van de Hervormde Begraafplaats die vroeger in het centrum heeft gelegen. Het platform heeft deze in 2015 in slechte staat aangetroffen bij de gemeentewerf. Herstel van de oude poorten was in verband met het aanwezige lood niet mogelijk. Daarom hebben ze replica's laten maken. Een exacte kopie van de oude poorten. De kapotte zijdelen zijn wel in eigen beheer door enkele platformleden hersteld, wat getuigt van een stukje vakmanschap. De poorten zijn geplaatst bij de Algemene Begraafplaats aan de Zandvoortseweg.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Providentia in Gendt is de thuisbasis van diverse verenigingen. Providentia heeft een schitterende theaterzaal (330 m2) die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Het grote podium is direct bereikbaar vanuit de kleedruimte en ideaal voor toneelvoorstellingen. Door de geweldige akoestiek is de zaal ook zeer geschikt voor concerten en lezingen. Providentia beschikt ook over kleinere ruimten gelegen op de eerste verdieping boven de foyer (vergaderruimte vanaf 9 m2, congresruimte 40 m2, en tetoonstellingsruimte 40 tot 90 m2). Ze stemmen de opstelling af op jouw wensen en denken graag graag met je mee.

- Onderwijs en kinderopvang: - IKC De Tichelaar. - IKC De Vonkenmorgen.

- Lezen: - Bibliotheek Gendt.

- Jeugd: - "Kom naar Speel-o-theek ‘t Gentje in Gendt voor een gevarieerde collectie speelgoed en spelmateriaal voor elke ontwikkelingsfase. Want spelen is beleven, spelen is ontwikkelen en door spelen ontdek je de wereld! Speel-o-theek 't Gentje is opgericht in 1989 met als doelstelling: bijdragen aan een gunstige ontwikkeling van kinderen d.m.v. het beschikbaar stellen van speelgoed en het geven van voorlichting en informatie over speelgoed en de waarde van spelen. In het speelgoedbestand zit speelgoed in 7 catogorieën voor elke leeftijdsfase volgens de 'speelgoedschijf'. Onder de leden bevinden zich ouders, grootouders, oppasouders, peuterspeelzalen, basisscholen, kinderdagverblijven, verenigingen etc. De lidmaatschapstarieven worden zo laag mogelijk gehouden door de opbrengst van de collecte van Jantje Beton, de halfjaarlijkse Speelgoed- en Kledingbeurs en de gemeentelijke subsidie."

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia Gendt is opgericht in 1936 en omvat een Harmonieorkest, een A-Slagwerkgroep, een B-Slagwerkgroep en jeugdorkest Little Caecilia. Harmonie St. Caecilia is een gezellige, ambitieuze vereniging onder leiding van vakkundige dirigenten. De opleiding wordt verzorgd door enthousiaste en gemotiveerde leraren.

- Fanfare Word Je Zeeziek is een allround muziekband die optreedt tijdens feesten en partijen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. De Bataven is opgericht in 1932.

- Tennisvereniging LTC Gendt is opgericht in 1963 en heeft ruim 350 leden, waarvan 50 jeugdleden. De vereniging kenmerkt zich als een gezellige club met veel actieve leden op en naast de baan. Er zijn veel recreatieve spelers waardoor de 6 kunstgrasbanen niet alleen 's avonds maar ook overdag goed bezet zijn.

- De in 2005 opgerichte LingeTrappers rijden door het jaar heen diverse toertochten en cyclo’s in binnen- en buitenland. In de winterperiode zijn ze ook actief op de MTB en schaats.

- Bridgeclub B.C. Gendt heeft ruim 100 leden en speelt iedere dinsdagavond in drie lijnen in Café De Klok. Bij deze vereniging gaan gezelligheid en serieus bridgen goed samen. Jaarlijks organiseren ze in de 2e helft van april de inmiddels zeer bekende Bloesem-fietsdrive en in juni tijdens het Kersenfeest de bekende Kersendrive. Altijd leuk om eens mee te doen. Je bent altijd welkom om eens te komen kijken, de sfeer te proeven en indien inpassend op de betreffende avond, een keer mee te spelen. Ze verzorgen ook cursussen als je het bridgespel wilt leren, of als je al enige tijd speelt en je spel wilt verbeteren.

- Hengelsportvereniging HSV De Snoek te Gendt is opgericht in 1953 en heeft als viswater de prachtige rivier de Waal en een groot aantal schitterende wateren zowel binnen- als buitendijks.

- Gilde: - Opgericht in 1499 als ‘traditioneel militair korps’, is St. Sebastianus inmiddels een belangrijk onderdeel geworden binnen de gemeenschap van Gendt. In de loop der jaren is er een traditionele en toonaangevende vereniging ontstaan die bestaat uit meerdere disciplines; de Show & Marchingband, Jong St. Sebastianus met Jeugdgilde, het Schuttersgilde met kruisboogschutters, geweerschutters en vendeliers vormen samen St. Sebastianus. De vereniging beschikt over een eigen opleiding, de Sebastianus Academy, waar kinderen van 5 tot 16 jaar op hoog niveau worden opgeleid. St. Sebastianus heeft ruim 160 leden, verdeeld over de diverse disciplines. Daarnaast beschikt de vereniging over een eigen team begeleiders tijdens optredens in binnen- en buitenland. Ook mag St. Sebastianus zich verheugen in een grote groep van honderden ondersteunende leden.

- Zorg: - Ganzenvlucht biedt (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking vanuit een beschermde woonsituatie (een mooie woonboerderij in het centrum van Gendt) mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

- De Strang in Gendt is een prachtig, in 2007 gerealiseerd appartementencomplex, dat wonen, zorg en ondersteuning biedt aan 12 bewoners met een verstandelijke beperking, die allen 24-uurs verblijfszorg nodig hebben.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats aan de Zandvoortsestraat, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(4)

Beste,
Gendt is een stad (stadje) omdat het in 1470 stadsrechten heeft verkregen van de Graaf Van Gelderen en dus per definitie geen dorp zoals u hier heeft benoemd.
Met vriendelijke groet,
Thomas Pinta

Dag Thomas,
Ik kan me niet in uw visie vinden omdat u een paar appels en peren door elkaar haalt. Er zijn namelijk plaatsen die eeuwen geleden stadsrechten hebben verkregen en nog altijd een stad zijn, én er zijn plaatsen die vroeger een stad zijn geweest en tegenwoordig weer als dorp worden beschouwd. Gendt behoort tot de laatste categorie (en staat daar niet alleen in, daar zijn er nog meer van, bijv. Baarn, Eembrugge, Eemnes; plaatsen die ook niemand meer 'stad' noemt).

Ik heb er een avondje voor gezeten om de beschrijving van deze plaats inhoudelijk af te maken (dat was er nog niet van gekomen), en in dat kader heb ik vele lokale sites gespot die allemaal spreken van Gendt als zijnde dorp. Bekijk ook de film onder het kopje Beeld, waar 2 oudere mede-inwoners van u ook consequent van dorp of dorpje (kort na WO II) spreken. U mag natuurlijk als inwoner om nostalgische en/of toeristische redenen uw plaats een stad vinden (zoals bijv. ook de buurtschap Staverden en het dorp Bronkhorst uit toeristisch oogpunt als 'kleinste stad van Nederland' worden gepromoot, omdat ze ooit stadsrechten hebben verkregen), maar omdat kennelijk (vrijwel?) al uw mede-inwoners (en ook de voormalige gemeente Gendt zelf!, getuige hun benoeming van een 'Dorpsstraat' voor de hoofdstraat door het dorp, en ook in de Volkstelling van 1840 noemt de gemeente hun hoofdplaats zélf een dorp) er anders over denken ga ik de Status er niet op aanpassen. Ik heb e.e.a. nu overigens uitvoerig toegelicht onder het kopje Status, dan is dat voor eventuele anderen die zich dat ook afvragen maar gelijk duidelijk.

Overigens klopt ook het jaartal niet dat u noemt; Gendt heeft al veel eerder stadsrechten verkregen. Dat kunt u lezen in het hoofdstuk Geschiedenis, waar ik zojuist een artikel over het vroegere stadsgebeuren heb toegevoegd.

Wat een fantastische site. Ik heb alle dorpen en gehuchten tussen Arnhem en Nijmegen bekeken. Er mist er niet één. Geweldig hoeveel informatie je hebt verzameld. Top!

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen