Genooi

Wijk
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

genooi_koffieschenkerij_genuujerie.jpg

Deze ca. 30 kanjers van Koffieschenkerij Genuujerie in Genooi (tussen Venlo en Velden) staan voor je klaar om je van bijv. een lekkere lunch of een kop koffie met appeltaart te voorzien.

Deze ca. 30 kanjers van Koffieschenkerij Genuujerie in Genooi (tussen Venlo en Velden) staan voor je klaar om je van bijv. een lekkere lunch of een kop koffie met appeltaart te voorzien.

Genooi

Terug naar boven

Status

- Genooi is een wijk, voorheen buurtschap, in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 2000 tevens deels gemeente Arcen en Velden.

- Genooi is een wijk van de stad Venlo.

Terug naar boven

Naam

In het Venloos
Genuuj of Genuuje.

Oudere vermeldingen
Genooy. Op de plek van de huidige boerderij Genooierhof staat in 1410 ook reeds een boerderij, genaamd Die Oede. In 1423 wordt deze boerderij verbouwd tot klooster en in 1424 komt er een kapel bij. Het complex heet dan 'in de Oede' of 'Gen Oeij'. 1545 In den Ode [Kaldenhoven 2007:53], 1851(1) Geneu, 1869 Genooi (Kuijperkaart).

Naamsverklaring
Samengesteld uit het Middelnederlandse ode 'onbebouwd, woest, verlaten, leeg' en het bepaald lidwoord gen, waarvoor zie Gebroek en Genhout.(2)

Spelling
De spelling Genooi is tegenwoordig het meest gangbaar. Maar ook de spelling Genooy wordt nog wel gebruikt. Oneenduidig is bijvoorbeeld dat op grondgebied van Velden sprake is van de Genooierweg en de Genooier Heideweg (verwijzend naar de Genooier Heide die hier vroeger was), en dat op Venloos grondgebied sprake is van de Genooyerweg en van bedrijventerrein Genooyerbergen (waar de firma Océ met 7 locaties is gevestigd).

Terug naar boven

Ligging

De wijk Genooi ligt in het N van Venlo en wordt in het Z begrensd door de Bisschop Hoensbroeckstraat, in het O door de Veldenseweg en in het N door de A67. T.b.v. die huidige N grens tussen de stad Venlo en het dorpsgebied van Velden heeft - voorafgaand aan de herindeling van 2010 waarbij de hele gemeente Arcen en Velden naar de gemeente Venlo is gegaan - reeds een grenscorrectie plaatsgevonden van de gemeente Arcen en Velden naar de gemeente Venlo. Het betrof een stuk grondgebied ter grootte van 46 ha, met 17 huizen en 51 inwoners. Dit betrof het buurtje rond de Fazantweg, in het uiterste NW van het gebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Genooi noch onder de gemeente Arcen en Velden, noch onder de gemeente Venlo (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 1.400 huizen met ca. 3.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Genooi is aanvankelijk alleen een schaars bebouwde buurtschap, in het uiterste Z van de gemeente Arcen en Velden, en het uiterste N van de gemeente Venlo. De kapel met omgeving heeft altijd al onder de gemeente Venlo gevallen. Pas begin 20e eeuw verrijst hier een woonwijk. Na de Tweede Wereldoorlog is de wijk flink uitgebreid, voornamelijk in de periode 1947-1960. Sinds 1996 is de wijk drastisch gerenoveerd en heringericht om weer aan de 'eisen des tijds' te voldoen.

- Geschiedenis van de wijk Genooi op Wikipedia.

- In 2014 is het boek Genuuje. Verhalen over Venloos laatste volksbuurt verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kapel van Genooi en kapelboerderij Genooierhof (Sint Urbanusweg 75). De huidige kapel is gebouwd in 1631, maar de Mariaverering in Genooi gaat terug tot 1423, als op die plaats een klooster convent (Mariendael) wordt gesticht. Door de jaren heen heeft de kapel als deel van het klooster stand gehouden tegen de druk van de Reformatie. Nadat de laatste nonnen de kapel in 1829 aan de Sint Martinusparochie schenken, blijft het vrijwel in dezelfde staat tot begin 20e eeuw. In 1917 wordt de kapel door de bekende architect Pierre Cuypers grondig gerestaureerd en uitgebreid met een kooromgang, zijbeuken en een apart kruiskapelletje.

Tegenwoordig wordt de kerkelijke invulling en liturgie verzorgd door de Sint Martinusparochie. Missen worden met grote regelmaat gehouden. Met name in Mariamaand mei vindt intensief dagelijks gebed plaats. Vele vrijwilligers zorgen er dagelijks voor dat bezoekers hier in een prettige sfeer terecht kunnen. De kapel is een plaats van devotie, rust, sereniteit en bezinning. Maandelijks bezoeken duizenden mensen van jong tot oud dit plekje. Ieder met een eigen band met het geloof, Maria en God. - Filmpje over de kapel van Genooi.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Bij de kapel ligt koffieschenkerij Genuujerie, waar ca. 20 mensen een zinvolle dagbesteding vinden in het runnen van dit horecagebeuren, ondersteund door ca. 4 beroepskrachten en ca. 10 vrijwilligers. Sinds 2017 is het beheer ervan in handen van Stichting De Bekkerie, onderdeel van Rendiz. Voorheen werd het gerund door zorginstelling Dichterbij, maar door reorganisaties kon deze het voortbestaan van de koffieschenkerij niet meer garanderen. Via Rendiz kunnen mensen zich aanmelden voor een werkervaringsplek of reïntegratietraject in de koffieschenkerij. Het gaat bijvoorbeeld om mensen zonder afgeronde opleiding, die werkloos zijn door bijvoorbeeld een burn out en mensen met een zorgindicatie of persoonsgebonden budget.

Reactie toevoegen