Gerwen

Plaats
Dorp
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

gerwen_carnavalsvereniging_cv_de_narre-kappen_55_jaar_2018.jpg

Carnavalsvereniging CV De Narre-Kappen in Gerwen is opgericht in 1963 en heeft in 2018 het 55-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekenen ze voor jubilea in eenheden van 11 jaar).

Carnavalsvereniging CV De Narre-Kappen in Gerwen is opgericht in 1963 en heeft in 2018 het 55-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekenen ze voor jubilea in eenheden van 11 jaar).

Gerwen

Terug naar boven

Status

- Gerwen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

- Het dorp Gerwen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Nuenen.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Alvershool, Hool, Laar, Langlaar (grotendeels), Nieuwe Dijk, Olen (deels), Rullen, Spekt (grotendeels) en Stad van Gerwen (grotendeels). Dit zijn in totaal 9 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Gerwen ligt direct N van Nuenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Gerwen 119 huizen met 571 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 850 huizen met ca. 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gerwen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de oude St. Clemenskerk met toren. Molen De Roosdonck, die ook onder de link wordt vermeld, valt onder het dorp Nuenen.

- Gerwen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Op de plaats van de oude Sint-Clemenskerk in Gerwen (Heuvel 23) hebben drie kerken gestaan: De eerste stenen kerk dateerde uit de tweede helft van de 14e eeuw en was een eenvoudige zaalkerk. Vervolgens is van 1420-1440 een driebeukige kruiskerk gebouwd. In 1620 komt, na een brand in 1612, de huidige kerk tot stand, waarbinnen zich nog resten bevinden van de voorgaande kerk, die in Kempense gotiek is uitgevoerd. Het is een driebeukige kruisbasiliek. De pilaren hebben koolbladkapitelen. De vlakopgaande toren heeft drie geledingen en een ingesnoerde naaldspits die in 1801 werd geplaatst. Hierin bevindt zich nog een klok uit 1587, gegoten door H. van Trier. De kerk is van 1648-1798 voor de protestante eredienst gebruikt, daarna is ze weer aan de katholieken teruggegeven.

In 1967 komt de nieuwe, grotere Sint-Clemenskerk gereed, die was gebouwd omdat de oude kerk te klein was geworden. De historisch waardevolle oude Sint-Clemenskerk, die ondertussen geklasseerd werd als rijksmonument, zou, naar werd beloofd, een nieuwe bestemming krijgen, die echter nog niet bekend was. Ze kwam dan ook leeg te staan, werd dichtgetimmerd, zwaar verwaarloosd en aan verval en vandalisme overgegeven. In 1983 is de kerk gerestaureerd en in gebruik genomen door Priesterbroederschap Sint Pius X, een traditionalistische rooms-katholieke stichting van leken. De kerk kreeg daarbij een nieuw neogotisch interieur met voorwerpen die van elders afkomstig waren.

- De nieuwe Sint-Clemenskerk (Heuvel 17) is gebouwd in modernistische stijl en is op Kerstnacht 1967 in gebruik genomen. De nieuwe kerk was groter en ruimer dan de oude kerk, wat nodig was omdat het aantal inwoners van Gerwen was toegenomen en de ontkerkelijking nog niet was ingetreden. Het is een ruime en lichte moderne kerk. De architect was E. Nijsten uit Vught. De kerk bezit enkele kunstwerken, zoals terracotta kruiswegstaties, die afkomstig zijn uit de Franciscuskerk te Nijmegen en in 1956 gemaakt door Schoenmakers. Ook is er een glas-in-betonraam en zijn er enkele gebrandschilderde ramen die afkomstig zijn uit de oude pastorie. De kerk is een doosvormig gebouw met een sober interieur. Een betonnen open klokkenstoel bevindt zich op enige afstand van het eigenlijke gebouw.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Narre-Kappen is opgericht in 1963 en heeft in 2018 het 55-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekenen ze voor jubilea in eenheden van 11 jaar).

- Op een zaterdag in maart (in 2020 voor de 5e keer) is er jaarlijks de Gerwen - Nederwetten Loop. Je kunt kiezen uit de afstanden 10 en 15 km. De organisatie noemt de loop op haar Facebookpagina 'de toekomstige klassieker onder de klassiekers'. En: "We hebben voor deze vierde editie wederom enkele leuke vernieuwingen zoals wijzigingen in het parcours. Wat uiteraard blijft is de kleinschalige gemoedelijke Brabantse stijl compleet met soep, worstenbroodjes en prijsuitreiking." Zo stelden ze bij editie 2019. Voor een indruk zie de Aftermovie van editie 2019.

- Het Gerwens Muziekkorps organiseert jaarlijks op de 3e zondag van september (in 2020 voor de 30e keer) ´Fietsen voor Muziek´, een gezellige gezinsfietstocht over 40 kilometer. er georganiseerd. Onderweg zijn er rustpunten ingelast waar koffie, erwtensoep en de bekende Gerwense struif te koop zijn. Alle leden van het Gerwens Muziekkorps zijn deze dag druk in de weer voor de deelnemers. Dat zijn er meestal rond de 1.000.

- Muziekfestival Gerwen Live (op een vrijdag in november, in 2019 voor de 5e keer). Voor een indruk zie de Afternovie van editie 2018.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - "Digitaal Dorpsplein Gerwen is van en voor iedereen. Je kunt het beschouwen als de digitale versie van het Dorpsplein, met de kiosk, het gemeenschapshuis, de kerken, ondernemers en mensen: Gerwense mensen. Dat wil zeggen dat het, net als op het fysieke dorpsplein, van belang is dat je er bij bent! Want wat is een dorpsplein zonder haar bewoners, ondernemers en bestuurders? Digitaal Dorpsplein wil eraan bijdragen dat iedereen in het dorp weer wat dichter bij elkaar komt. Want ja, we hebben enkele Nuenense kranten en een omroep op internet en wellicht zijn sommige ondernemers al te vinden via een website. Het gros van de jongeren zit op Facebook en vele verenigingen hebben hun eigen site. Maar een dorpsplein op internet: de plek waar iedereen elkaar tegenkomt, aanspreekt en helpt, was er niet. Nu is het Digitaal Dorpsplein er, en is dus voor en vooral dóór iedereen."

- Nieuws: - Nieuws uit Gerwen op Facebook.

- Onderwijs: - Brede school Heuvelrijk in Gerwen is met ca. 150 leerlingen een kleinschalige school. Maar ze zijn wél groot in kwaliteit en betrokkenheid! School, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werken nauw samen. Met elkaar zorgen ze dat je kind opgroeit in een 'doorgaande lijn': samen hebben ze je kind goed in beeld. Van 0 t/m 12 jaar. Kinderen zijn volop in ontwikkeling in de dagelijkse omgang met andere kinderen en volwassenen, zij groeien sociaal en emotioneel. De brede school levert daar, gericht en intuïtief, een grote bijdrage aan. Ook een vriendelijk, veilig klimaat met duidelijkheid zien zij als voorwaarde voor het leren van een kind.

Kids Society Erica (KSE) verzorgt in Gerwen dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die de basisschool bezoeken. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van je kind en zorgen voor verdere uitdaging. In de BSO ligt het accent op vrije tijd: je kind mag meedoen aan sport- en spelactiviteiten, knutselen, buitenspelen, of lekker lummelen. Eventueel krijgen oudere kinderen begeleiding bij het huiswerk. De Peuterhof in de brede school is aangesloten bij Stichting Kinderspeelzalen Nuenen. Je peuter krijgt uitstekende mogelijkheden om vrij en onbevangen te spelen en zijn eigen identiteit te ontplooien, in een geschikte spelomgeving. De leidsters sluiten met hun begeleiding aan op de behoeften van je peuter.

- Muziek: - "Het Gerwens Muziekkorps (GMK) is opgericht in 1960. Toen was de naam nog Gerwense Muziekkapel. De kapel had een 10-tal leden. Er werd bij iemand in Gerwen thuis gerepeteerd, een wasteil fungeerde als grote trom en de opleiding werd in eigen beheer gedaan. Hoe anders is dat nu! De harmonie is meegegaan met zijn tijd. Inmiddels telt de vereniging zo’n 100 leden en er wordt nauw samengewerkt met het Kunstkwartier, waar de opleidingen worden verzorgd. De muziekkeuze is een mix van verschillende stijlen. Van licht klassiek tot pop en alles daar tussen en omheen: voor iedereen is er wel iets moois en uitdagends bij. De concerten die worden georganiseerd zijn net zo divers als de muziek. Thema’s als Halloween, de Efteling of Ameezing worden groots uitgewerkt. Dat zorgt voor sfeervolle avonden en middagen voor muzikanten en bezoekers! Naast mooie concerten gaan de leden ook op concertreizen en komen ze bij elkaar op gezellige verenigingsdagen. De jeugd wordt ook niet vergeten: regelmatig is er een jeugdweekend samen met jeugdkorpsen van andere muziekverenigingen.

Het Gerwens Muziekkorps telt twee orkesten: het aspirantenorkest en het harmonieorkest. Het aspirantenorkest is het instaporkest voor leerlingen (jong en ouder), aangevuld met leden vanuit het harmonieorkest. Zo kunnen startende muzikanten samen spelen en leren om met anderen goede muziek te maken. Dit orkest wordt geleid door Angelo Mariman. Hij zwaait de dirigeerstok met passie en neemt de muzikanten mee in de wereld van muziek. Het harmonieorkest is het orkest voor muzikanten die hun instrument al kunnen bespelen en graag samen concerten op het podium willen brengen. Het harmonieorkest bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerk, voor sommige concerten aangevuld met een combo. Slagwerker en dirigent Jeroen Geevers leidt met frisse blik, kennis en kunde het harmonieorkest. Samen met de muzikanten haalt hij het beste uit de muziek en dat is tijdens de concerten te horen."

- "De in 1959 opgerichte Drumfanfare Jong Leven in Gerwen is een gezellige en actieve muziekvereniging, bestaande uit 2 disciplines: de blazersgroep en de slagwerkgroep. Binnen Jong Leven zijn veel mensen die je van alles kunnen leren. Mocht je nog geen instrument kunnen bespelen, geen punt, want wij kunnen je dat leren. Daarnaast zijn er geen leeftijdsgrenzen, iedereen is welkom. Bij Jong Leven kun je o.a. de volgende instrumenten bespelen: Trompet, Cornet, Bugel, Hoorn, Alt Saxofoon, Tenor Saxofoon, Dwarsfluit, Klarinet, Bariton, Bas, Kleine / Grote Trom, Quint. Als je kiest om lid te worden van Jong Leven en je wilt een muziekopleiding volgen, dan kun je uit de hiervoor genoemde lijst een instrument kiezen en starten met je opleiding. Je krijgt dan het gekozen muziekinstrument in bruikleen, het instrument blijft eigendom van de vereniging. Jong Leven biedt een goede muziekopleiding tegen een zeer concurrerende prijs!

Als je een muziekopleiding voor een blaasinstrument gaat volgen krijg je elke week 1 les op het Kunstkwartier (muziekschool) van een gediplomeerd docent. Een startende jeugd-leerling betaalt per jaar ongeveer €350 voor de opleiding. Jong Leven betaalt de andere helft. Hier komen geen kosten meer bij. Het is ook mogelijk om duo- of trioles te nemen, wat financieel nog voordeliger is. Dit is dus inclusief lesmateriaal, zoals boeken, cd's en examenkosten. Aan elke opleiding is een officieel examen gekoppeld. Wanneer je een muziekopleiding voor een slagwerkinstrument volgt krijg je iedere week les van onze eigen docent (gediplomeerd) in D’n Heuvel in Gerwen. De kosten voor deze opleiding zijn €190 per jaar. Per jaar moet je rekenen op ongeveer 40 lessen. Hier komen geen kosten meer bij. Dit is dus inclusief lesmateriaal, zoals boeken, cd's en examenkosten. Het is tevens mogelijk om in een duo les te krijgen. Aan elke opleiding is een officieel examen gekoppeld. Lijkt het je wat? Kom dan gerust een keer kijken op onze gezamenlijke repetitieavond. Dit is altijd op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in gemeenschapshuis D'n Heuvel. Op de dinsdagavond worden ook de muzieklessen voor de slagwerkers verzorgd. Muzieklessen voor de blazers worden gegeven in Het Klooster in Nuenen."

- Sport: - Voetbalvereniging RKGSV in Gerwen is opgericht in 1948, nadat er sinds 1920 al twee eerdere voetbalverenigingen in het dorp waren geweest. "Visie: RKGSV is een voetbalvereniging die een evenwichtige afspiegeling is van de Gerwense gemeenschap. Binnen de vereniging vinden we plezier in het voetbal belangrijk en worden sportieve ambities nagestreefd. RKGSV is een stabiele 4e klasser met een positieve uitstraling. De leden voelen zich verbonden met de club waarbij de jeugd als kweekvijver dient voor de toekomst van de vereniging. Op basis van gekwalificeerde trainers en leiders, ondersteund door ouders en vele andere vrijwilligers wordt dit mogelijk gemaakt. De leden bepalen onder aanvoering van een ambitieus bestuur dit beeld van de vereniging waardoor maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere verenigingen bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren. Kernwaarden: Verenigen; Ondernemen; Ontwikkelen; (Samen)werken."

- Juventud jeugdvoetbal Gerwen-Nederwetten.

Reactie toevoegen