Goatum

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Goatum

Terug naar boven

Status

- Goatum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Goatum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Grou.

- De buurtschap Goatum heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Gotum. De plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn overigens officieel Friestalig.

In het Fries
Goattum, aldus (1). De straatnaamborden vermelden echter Goatum, dus is dat - bij het ontbreken van plaatsnaamborden - voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (hoe fout wellicht ook). De Topografische Dienst is er kennelijk ook door in verwarring geraakt, want in de Topografische atlas Friesland (2) staat achterin de index Goattum vermeld, en ter plekke op de kaart staat Goatum...

Oudere vermeldingen
Gottum, 1543 Gottama, ca. 1700 Gotum, 1840 (3) Grotum (wat ons een drukfout lijkt, omdat alle andere oudere spellingen allemaal zonder r zijn), 1848 Gotum.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Goatum ligt rond de gelijknamige doodlopende weg (direct O van Grou), die in het verlengde ligt van de weg en buurtschap Burstum (rond de weg Birstum) (die overigens onder het Z gelegen dorp Nes valt). De buurtschap is over land alleen te bereiken via het hemelsbreed veel verder weg (dan Grou) gelegen dorp Akkrum. De buurtschap is namelijk van moederdorp Grou afgesneden door (de aanleg van) het Prinses Margrietkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Goatum 7 huizen met 32 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap een handvol woonhuizen, een handvol recreatiewoningen en ca. 10 woonschepen/-arken. De curieuze huisnummering in het postcodeboek heeft daar ook mee te maken (1-8009 en 2-8008). De laatstgenoemde categorie heeft namelijk die hoge huisnummers gekregen. De buurtschap zal ca. 40 inwoners hebben.

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - "Wij zijn Marlou en Eelco Entzinger. Wij willen op onze Zorgboerderij De Meezinger graag dagbesteding bieden aan diegenen die, net als wij, willen genieten van het buitenleven en van de sfeer die heerst op een boerderij. Onze boerderij ligt in buurtschap Goatum, tussen Grou en Akkrum, grenzend aan de Wijde Ee. Op het melkveebedrijf met 100 melkkoeien en bijhorend jongvee zijn ook nog diverse andere diersoorten aanwezig. De boerderij biedt de mogelijkheid tot zinvolle en leerzame activiteiten. Samen met de boer en boerin wordt de zorg gedragen voor de werkzaamheden die op de boerderij kunnen worden uitgevoerd. Mogelijke werkzaamheden op de zorgboerderij zijn: de verzorging van de schapen, varkens, kippen, pony en ander kleinvee. Ook het voeren en verzorgen van het melkvee, de kalveren en het jongvee behoren tot de mogelijkheden. Bovendien zijn er activiteiten in de moestuin en tuinkas mogelijk, onderhoudwerkzaamheden aan de boerderij, werktuigen en machines, snoeien rondom de recreatieplaatsen en houtkloven. Ben je creatief? Ook daarvoor zijn vele materialen en gereedschappen aanwezig!"

Reactie toevoegen