Goes

Plaats
Stad en gemeente
Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

804586 ophaalbrug Goes.jpg

Goes, ophaalbrug

Goes, ophaalbrug

ZL gemeente Goes in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Goes in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Goes in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Goes

Terug naar boven

Status

- Goes is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland.

- De gemeente Goes is in 1970 vergroot met de gemeenten Kattendijke, Kloetinge (grotendeels) en Wolphaartsdijk en een deel van de gemeente 's-Heer Arendskerke (zijnde het dorp 's-Heer Arendskerke. De dorpen Lewedorp en Nieuwdorp gingen naar de gemeente Borsele, omdat de grens tussen de nieuwe gemeenten Goes en Borsele langs de A58 werd getrokken).

- De gemeente Goes omvat de naast de gelijknamige stad verder de dorpen 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge (grotendeels), Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk en de buurtschappen Abbekinderen (deels), Blauwewijk, De Groe (deels), Eindewege, Het Sas, Monnikendijk, Noordeinde, Oud-Sabbinge, Oude Veerdijk, Planketent, Roodewijk, Sluis De Piet, Tervaten, Waanskinderen en Wissekerke. Bij elkaar zijn dit 1 stad, 6 dorpen en 15 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Goes.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Goes.

- Onder de stad Goes vallen buurtschap De Groe (deels) en, voor de postadressen, een deel van de buurtschap Abbekinderen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1216 Gous, 1333 Goes.

Naamsverklaring
Oude waternaam, te verbinden met de woordstam van gus 'stroom' in de Zeeuwse waternaam Gusaha (776, het tweede lid aha betekent 'water') en het Oudhoogduitse gusu 'rivier die na regenval plotseling met grote kracht door de bedding stroomt'. Waarschijnlijk is het een afleiding bij het Germaanse geusan* 'krachtig stromen'. Vergelijk ook het Groningse goezen 'regenen'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Goes ligt O van Middelburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Goes 885 huizen met 5.450 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 766/4.725 (= huizen/inwoners) en ‘buiten de stad’ 119/725. Tegenwoordig heeft de gemeente Goes ca. 15.000 huizen met ca. 37.000 inwoners, waarvan ca. 10.800 huizen met ca. 27.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de (kernen in de) gemeente Goes, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van Goes op Wikipedia.

- Site Historie van Goes.

- Gemeentearchief Goes. Zij bewaart de oude archieven van deze gemeente en van de voormalige gemeenten Kloetinge, Kattendijke (waaronder ook Wilhelminadorp), ’s Heer-Arendskerke (waaronder ook ’s Heer-Hendrikskinderen en Wissekerke) en Wolphaartsdijk (waaronder ook Oud-Sabbinge), die allemaal in 1970 in de gemeente Goes zijn opgegaan.

- Historisch Museum De Bevelanden is gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Goes, wat ooit een klooster was en daarna een weeshuis. Het museum vertelt de geschiedenis van de voormalige eilanden Noord-Beveland en Zuid-Beveland. In het museum zijn permanente tentoonstellingen over de burgerwacht en schutterij (schuttersgilde), inpolderingen en overstromingen, het weeshuis, merklappen, de stad Goes en Bevelandse klederdracht. Daarnaast zijn er wisselexposities.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben na onderzoek geconstateerd dat de N256 tussen Goes en Noord-Beveland - onderdeel van de Midden Zeeland route - het groeiend verkeer in de toekomst niet aan zal kunnen. Daarnaast is deze weg niet geschikt als calamiteitenroute en de veiligheid laat ook te wensen over. Daarom is in voorjaar 2019 een 5-tal scenario’s uitgewerkt waarmee de capaciteit wordt verhoogd en de veiligheid verbeterd. De veiligheid is vooral bekeken voor fietsers en landbouwverkeer. De provincie neemt op grond van dit rapport nog geen besluit, maar neemt de uitkomsten mee in de prioritering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland.

- Het plan Waterstad Goese Schans voorzag in de bouw van ca. 2.000 woningen vanaf 2011. Door de economisch slechtere omstandigheden dan bij het maken van het plan te voorzien was, is in 2015 het plan bijgesteld naar ca. 500 woningen. De doorstart richt zich op het ontwikkelen van een kleiner plangebied, aangepast aan de huidige economische omstandigheden en woningmarkt, en bestaat uit: Goese Diep (ontwikkeling zuidzijde: Heijmans, ontwikkeling noordzijde: gemeente Goes) en Westerschans (ontwikkeling Woningcorporatie RWS). Het oorspronkelijke samenwerkingsverband is ontbonden en de drie partijen gaan zelfstandig verder met hun eigen deel van het plan, voor eigen rekening en risico en in een door henzelf bepaalde tempo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Goes heeft 156 rijksmonumenten.

- Goes heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Bijzondere bouwwerken in Goes.

- De voormalige watertoren van Goes ('s-Gravenpolderseweg 1) dateert uit 1913. De ontwerper van de watertoren is Carl Francke. De toren is 63 meter hoog, uitgevoerd met open skelet en betonnen kuip met stalen binnenwand. Het waterreservoir had een capaciteit van 1250m3. Huidig eigenaar Van Garderen & Dekker heeft de watertoren nadat hij overbodig werd, gekocht, en in 2000 verbouwd tot kantoorruimten (die zij deels zelf hebben betrokken), goed voor een oppervlakte van 600m2.

- Korenmolen De Koornbloem (Paardeweg 8) is een ronde bakstenen stellingmolen uit 1801, gedekt met dakleer. Het is een beeldbepalende molen, gebouwd als walmolen op de oude stadswal, alhoewel de nabijheid van de tv-toren de landschappelijke waarde wel heeft verminderd. De gemeente is sinds 1954 eigenaar van de molen. Tot 1967 is de molen bedrijfsmatig in dienst geweest. Tegenwoordig wordt er op vrijwillige basis graan gemalen. "Wist je dat?: naast de molen van 1809 tot 1839 ook een roskorenmolen heeft gestaan waar met behulp van paarden graan tot meel werd vermalen?; de naam Paardeweg vermoedelijk afkomstig is van deze rosmolen; de molen 5 zolders telt en de hoogste top van de wiek ca. 34 meter meet (vanaf de grond gezien); in Goes nog 5 andere molens hebben gestaan; de molen vroeger ook is gebruikt voor het pellen van gerst tot gort (pellen = ontdoen van de vlies van de gerstkorrel zodat er gort overblijft); de molen in 2017 153.055 omwentelingen heeft gemaakt en deze ieder jaar met behulp van een omwentelingteller worden bijgehouden." Aldus de site van korenmolen De Koornbloem. In de molen worden nog altijd diverse ambachtelijke graan- en meelproducten geproduceerd, zonder toevoegingen. Je kunt er terecht voor volkorenmeel, Zeeuwse bloem, boekweitmeel, pannenkoekenmeel, griesmeel en zemelen. De molen kan bezocht worden als deze draait (meestal zaterdags van 10.00-16.00 uur). Grotere groepen en scholen graag even vooraf contact opnemen met de molenaar.

- Gevelstenen in Goes.

- Basisscholen De Kring en De Wissel hebben in 2009 op het schoolplein van de nieuwe locatie aan de Bergweg een windmolen van 9 meter hoog geplaatst. De windmolen genaamd Energyball staat er voor educatieve doeleinden. Zo kunnen de kinderen zien wat het energieverbruik is van de school, en wat voor invloed het weer daar op kan hebben. De windmolen is met een draadje verbonden aan de aula. In de aula kunnen de kinderen het verbruik op een monitor volgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kever Club Nederland regio Zeeland organiseert op een zondag in juli haar jaarlijkse Keverdag op de Grote Markt in Goes. Alle luchtgekoelde Volkswagens zijn vanaf 11:00 uur welkom in de binnenstad. Vanaf 13:30 uur is er een rondrit door het Zeeuwse landschap en natuurlijk ontbreken de marktkramen met leuke spulletjes ook niet.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Stoomtrein Goes-Borsele is een toeristische museumspoorlijn met historische locomotieven en rijtuigen. De rit begint bij de oude remise van de NS vlakbij het NS-station. De stoomtrein rijdt door één van de mooiste stukjes van Nederland: 'De Zak van Zuid-Beveland'. Het museum beschikt over het gehele spoorwegbedrijf uit de jaren dertig. In 2010 is het rijksmonumentale tractiegebouw van de SGB gerestaureerd. In het tractiegebouw wordt onderhoud uitgevoerd aan de locomotieven en rijtuigen.

Terug naar boven

Beeld

- Facebookpagina Goestig biedt je dagelijks een video over een actualliteit in Goes.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Goes (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Goes.

- Nieuws: - Nieuwssite Goestig biedt dagelijks een nieuwe actuele videoreportage uit een van de kernen in de gemeente Goes. In het linkermenu van hun site vind je alle verschenen reportages overzichtelijk per kern gegroepeerd.

- Muziek: - Jeugdkorps Confetti.

- Veiligheid: - Jeugdbrandweer Goes is opgericht in 1987. In 2013 is de jeugdbrandweer onderdeel geworden van de VRZ (VeiligheidsRegio Zeeland). De jeugdbrandweer bestaat uit ploegen met fanatieke jongens en meiden tussen de 12 en 18 jaar die de beginselen van het brandweerwerk onder de knie proberen te krijgen. De jeugdbrandweerleden worden begeleid door goed getrainde brandweervrijwilligers. Als ze 18 jaar zijn kunnen ze, onder bepaalde voorwaarden, doorstromen naar de 'echte' brandweer. Dus... ben jij ca. 12 jaar en zou je graag meer van de (jeugd)brandweer willen weten en leren? Meld je dan aan!

Reactie toevoegen