Gouden Ploeg

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

Gouden Ploeg plaatsnaambord 625 jaar [640x480].jpg

Buurtschap Gouden Ploeg heeft in 2010 fraai beschilderde 'plaatsnaamborden' geplaatst t.g.v. het 625-jarig bestaan van Bergentheim

Buurtschap Gouden Ploeg heeft in 2010 fraai beschilderde 'plaatsnaamborden' geplaatst t.g.v. het 625-jarig bestaan van Bergentheim

Gouden Ploeg

Terug naar boven

Status

- Gouden Ploeg is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg.

- De buurtschap Gouden Ploeg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bergentheim.

- In 2010 hebben er fraai beschilderde plaatsnaamborden gestaan t.g.v. het 625-jarig bestaan van Bergentheim (zie foto). Helaas staan deze borden er niet meer zodat de buurtschap weer plaatsnaambordloos is. De plaatsnaam staat ter plekke alleen nog aangegeven op het brugwachtershuisje.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Gouden ploeg.

Naamsverklaring
-
Oorspronkelijk een huisnaam. Een lokale sage verhaalt hoe in de middeleeuwen in deze streek een oorlogsschatting moest worden opgebracht. Het goud werd verzameld en versmolten tot een gouden ploeg. Deze werd begraven en is sindsdien nooit meer gevonden.(1)

- Een andere verklaring vinden wij op de site van een inwoner van Bergentheim: "De naam verwijst naar de manschappen die in het veen werkten en bij beste prestatie de 'Gouden Ploeg' werden genoemd."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gouden Ploeg ligt ZW van Bergentheim, O van Mariënberg, langs het Kanaal Almelo-De Haandrik, rond de brug over het kanaal en de kruising ter plekke van Kanaalweg-Oost, Kanaalweg-West en Eerste Elsweg. Voorheen was hier ook nog een kruising van het kanaal met de tegenwoordig gedempte Van Roijenswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Gouden Ploeg omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Kanaal Almelo - De Haandrik maakt deel uit van het Overijsselse Kanalenstelsel, dat in 1858 gereed kwam en nog altijd voor de scheepvaart in gebruik is. De aanleg en exploitatie van het kanaal en de bijbehorende kunstwerken was in handen van de Overijsselsche Kanalen Maatschappij. Over het kanaal werden verschillende typen bruggen gebouwd: vlotbruggen, hefbruggen en draaibruggen. De vlotbruggen zijn verdwenen, veel van de oude hefbruggen zijn inmiddels vervangen. Het dorp Bergentheim, ontstaan daar waar het kanaal Almelo - De Haandrik en de nu gedempte Van Roijenswijk samenkomen, beschikt in buurtschap Gouden Ploeg over een oude draaibrug die in 1875 is vervaardigd door constructeur Doppler Frères, en gepaatst in het kanaal Maastricht-Luik bij Sint Pieter. Toen dit kanaal omstreeks 1955 is gedempt, is de brug overgebracht naar Bergentheim. De brug is een provinciaal monument. Het brughuis is gebouwd omstreeks 1980.

Bijzonder aan de brug Gouden Ploeg is dat het geen verticale maar een horizontale draaibrug is. Het is een lichte ijzeren constructie, rustend op betonnen landhoofden. De dichte geklinknagelde zeeg van de brug wordt aan de westzijde vastgezet met een borgpen, die in een verhoogde betonnen houder valt. Door middel van een hendel kan de brug worden losgemaakt. De brugligger rust aan de westzijde op een pijler waarboven zich het draaimechaniek van de brug bevindt. Raderen kunnen door een op handkracht werkende sleutel in beweging worden gezet waardoor de brug naar links draait en tegen de westkant van de kanaaloever, op enkele dukdalven, komt te liggen. Ook aan weerskanten van de doorgang voor de scheepvaart die zo ontstaat, wordt de brug beschermd door dukdalven.

De brug is met hout gedekt en heeft smeedijzeren borstweringen, die met bouten op het brugdek zijn vastgezet. Op de dichte wand van de zeeg is een plaat aangebracht met het opschrift "Doppler Frères Maëstricht" en het jaartal 1875. Aan beide zijden van de brug staat een hefboom die haar afsluit wanneer zij geopend is. De brug is van belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de infrastructurele ingrepen in Overijssel, zoals de aanleg van het Kanaal Almelo - De Haandrik, ten behoeve van de vervening en van de verbetering van de waterhuishouding van het oosten van Overijssel. Als gaaf voorbeeld van een laat 19e-eeuws ijzeren brugtype heeft deze architectuurhistorische waarde. Daarnaast is de ligging van de brug en kanaal markerend voor dit deel van het Overijsselse landschap.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Gouden Ploeg is opgericht in 1947.

- Zorg: - "Zorgboerderij Schottinkslag (Boerendijk 1) is een kleinschalige zorgboerderij in buurtschap Gouden Ploeg bij Bergentheim, die kinderen en jongeren met een beperking een stabiele en veilige plek biedt waar ze zichzelf kunnen zijn. Het belang van het kind staat bij Tom en Henriette van Veldhuisen altijd voorop. Hun professioneel en natuurlijk ouderschap en hun boerenhuis met erf, dieren, moestuin en groene speelruimte staan dag en nacht in dienst van dit belang. Schottinkslag geeft kinderen en jongeren een gezinssysteem als fundament in hun leven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in zelfstandigheid en welzijn.

Wij willen kinderen en jongeren die, om welke reden dan ook, niet meer thuis kunnen wonen, een fijne en veilige woonplek bieden op onze zorgboerderij. Het ruime erf en de speelruimte, de dagelijkse structuur en regelmaat en de zorg voor de dieren dragen daar zeker aan bij. Met onze ruime pedagogische ervaring, humor en no-nonsens sfeer weten we een klimaat te scheppen waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij met hun beperkingen verder kunnen met hun leven. Met respect voor iedere levensovertuiging proberen we de jeugd in goede banen te leiden."

Reactie toevoegen