Goudswaard

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Goudswaard in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Goudswaard in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Goudswaard in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Goudswaard

Terug naar boven

Status

- Goudswaard is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Korendijk, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- Wapen van de voormalige gemeente Goudswaard.

- Onder het dorp Goudswaard valt ook een deel van de buurtschap Nieuwendijk, de buurtschap Oudendijk en een W deel van het eiland en een klein deel van de buurtschap Tiengemeten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1246 kopie terram que Corendich dicitur, 1246 kopie 1661-1671 't landt van Korendijck, 1439 Coorndijck, Gouwaert, 1246 kopie 1470 den lande vanden Koirndijck, 1843 "Goudswaard, gezegd de Korendijk".

Naamsverklaring
In 1439, ten tijde van de bedijking van de polder Oud Korendijk, een buitendijks land, een samenstelling met waard, weerd 'land aan water, riviereiland, door waterlopen omsloten poldergebied'. Volgens Van der Aa(1) zo genoemd "om de overvloedige voortbrengselen van vee en landvruchten, naderhand misschien veranderd in Goudswaard, als of men zeggen wilde Goud waard".(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Goudswaard ligt aan het water het Haringvliet en in het NW aan het water het Spui. Een W gedeelte van het eiland Tiengemeten, iets minder dan de helft van het eiland, is ook onderdeel van het dorpsgebied van Goudswaard. Het dorp ligt verder NNO van het dorp Stad aan 't Haringvliet, NO van de dorpen Sommelsdijk en Middelharnis, ZO van de dorpen Zuidland en Oudenhoorn en de stad Hellevoetsluis, Z van het dorp Simonshaven, ZW van het dorp Hekelingen en de stad Spijkenisse, WZW van de dorpen Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland, W van het dorp Piershil en NW van het dorp Zuid-Beijerland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Goudswaard 116 huizen met 778 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 73/497 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nieuwendijk 17/111 en Oudendijk 26/170. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpshuis De Coorndijk is na de watersnoodramp van 1953 gebouwd. De toenmalige gemeente Goudswaard kreeg dit als gift van het Italiaanse volk, door bemiddeling van het Italiaanse Rode Kruis. Het dorpshuis heeft 63 jaar dienst gedaan als ontmoetingsplek voor de inwoners. Het was een onderkomen voor diverse verenigingen, en werd ook gebruikt als Groene Kruisgebouw, bibliotheek, JOP en  peuterspeelzaal. Het dorpshuis is in 2016 gesloten en in april 2018 is het pand gesloopt. Op de plaats van het gesloopte gebouw worden woningen gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Goudswaard heeft 26 rijksmonumenten.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 19) dateert uit 1721 en verving een voorganger uit 1442. De kerk is in 2008 gerestaureerd. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Goudswaard.

- Korenmolen Windlust.

- Gevelstenen in Goudswaard.

- Bij de opheffing van de gemeente Goudswaard en het ontstaan van de gemeente Korendijk in 1984 zijn door het gemeentebestuur 2 gedenkplaten aangeboden, met de teksten “Dat liefde, eensgezindheid, trouw heerse in dit dorpsgebouw" en dat “De Coorndijk moge zijn het tehuis voor oud en jong, groot en klein”. De gedenkplaten kregen een plek in de hal van het dorpshuis. Na de sloop van het dorpshuis in april 2018 hebben ze een nieuwe plek gekregen in een muurtje aan de Nieuwstraat, om de historie te laten voortleven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Oranje Boven organiseert op een zaterdag eind april van 10.00-16.00 uur de jaarlijkse Kofferbakverkoop, aan de Achterweg in Goudswaard (ter hoogte van de sportvelden). Bij slecht weer gaat het niet door.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De kleurrijke dorpskrant Polderpraat (1x per kwartaal) wordt in Goudswaard huis-aan-huis bezorgd. Via de link is het laatste nummer ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging De Coorndijk zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp Goudswaard.

- Onderwijs: - Basisschool De Gouwaert. - School met de Bijbel.

- Muziek: - Muziekvereniging Volharding Korendijk is opgericht in 1900. De vereniging omvat de onderdelen fanfare, dumband, dweilband De Piepers, en een blokfluitgroep om de jeugd te laten kennismaken met muziek. Na het voltooien van deze opleiding kunnen de leerlingen de overstap maken naar een blaas- of slaginstrument. De vereniging verzorgt eigen muziekopleidingen in de kernen Goudswaard, Piershil en Nieuw-Beijerland.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Goudswaardse Boys.

Reactie toevoegen