Gouwe

Plaats
Buurtschap
Opmeer
West-Friesland
Noord-Holland

Gouwe..JPG

Een van de vele mooie pandjes in buurtschap Gouwe

Een van de vele mooie pandjes in buurtschap Gouwe

gouwe_oosterboekelweg_kopie.jpg

Je zou verwachten dat gemeenten consequent zijn in de spellingen op de straatnaambordjes en in de adresbestanden, maar helaas is dat lang niet altijd het geval. Deze weg heet op de straatnaambordjes Oosterboekelweg en in het postcodeboek Ooster Boekelweg.

Je zou verwachten dat gemeenten consequent zijn in de spellingen op de straatnaambordjes en in de adresbestanden, maar helaas is dat lang niet altijd het geval. Deze weg heet op de straatnaambordjes Oosterboekelweg en in het postcodeboek Ooster Boekelweg.

Gouwe

Terug naar boven

Status

- Gouwe is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Opmeer. T/m 1978 gemeente Hoogwoud.

- De buurtschap Gouwe valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoogwoud.

- Het centrum van de lintbebouwing van buurtschap Gouwe - gelegen rond de kruising met de Oosterboekelweg - is benoemd tot 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden. Het deel buiten de bebouwde kom heeft geen plaatsnaamborden, zodat je in dat deel slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1437 bij de Gowe, 1680 herdruk 1745 De Gouw.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan het gelijknamige water. Het toponiem gouw komt in Noord-Holland veelvuldig voor als naam van een water, dan wel van een daarlangs gelegen weg of dijk. De etymologie is onzeker. Sommigen zien gouw als een samentrekking van gaweg 'verbindingsweg' (zie Gawege), anderen noemen gouwe een oud waterwoord, dat speciaal in veengebieden voorkomt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gouwe ligt rond de gelijknamige weg en rond de Oosterboekelweg* (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de weg Gouwe). De buurtschap ligt NO van de dorpen Hoogwoud en Opmeer, W van de dorpen De Weere en Abbekerk, NNW van het dorp Sijbekarspel, NNW en NW van het dorp Benningbroek, ZW van het dorp Lambertschaag en ZO van de dorpen Aartswoud en Winkel.
* Op de straatnaambordjes wordt deze weg althans zo gespeld (zie afbeelding). In het postcodesysteem en in de gemeentelijke basisregistratie BAG luidt de spelling Ooster Boekelweg...

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Gouwe 30 huizen met 190 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 75 huizen met eveneens ca. 190 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en Gouwe (versie 2006). Inmiddels is er een nieuwe, herziene versie, die begin 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze versie hebben wij nog niet online kunnen vinden.

Terug naar boven

Links

- Sport: - Voor nadere informatie over voetbalvereniging Aartswouder en Gouwer Sport Vereniging (AGSV) zie bij Aartswoud.

Reactie toevoegen