Graauw

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Graauw

Terug naar boven

Status

- Graauw is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 (hoofdplaats van de) gemeente Graauw en Langendam.

- Onder het dorp Graauw vallen ook de buurtschappen Krabbenhoek, Paal, Scheldevaartshoek en Zandberg.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
- In ons land is nog een dorp dat je op dezelfde wijze uitspreekt, maar dat schrijf je als Grouw, sinds een aantal jaren is de spelling daarvan officieel in het Fries: Grou.

Oudere vermeldingen
1170 Grotha, 1198 / 1231 / 1258 Groda, 1e helft 17e eeuw Grouw, 1773 Grouwe, 1865 Graauw.

Naamsverklaring
Het Oudnederlandse grode betekent 'landaanwas', het Middelnederlandse groede betekent 'aangeslibd en begroeid buitendijks land', een afleiding bij het werkwoord groeien, vergelijk De Groe, Groede en Groet. De identificatie van 1170 Grotha is onzeker: ligging onbekend, "ten westen van Ossenisse".(1)

Terug naar boven

Ligging

Graauw ligt NO van Hulst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 hebben het dorp Graauw en de polder Langendam samen 61 huizen met 812 inwoners. Dat was dus gemiddeld 13,3 mens in 1 huis. Dat is extreem veel, ook voor die tijd, waar toen 6 tot 10 mensen in 1 huis gangbaar was. Tegenwoordig heeft het dorp incl. de buurtschappen ca. 360 huizen met ruim 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De uithof Graauw behoorde eertijds aan de abdij Ter Doest en daarna aan de abdij van Ter Duinen. Het oude dorp is door overstromingen verloren gegaan. Het tegenwoordige dorp ontwikkelde zich aan de scheidingsdijk tussen de in 1682 herdijkte Melopolder en de in 1687 herdijkte Willem Hendrikspolder. Het dorp ressorteerde, evenals vele andere bewoningskernen en polders rond Hulst, oorspronkelijk onder de parochie Hulst. In de Franse tijd kwam daarin verandering. In 1830 werd Graauw en Langendam tot een zelfstandige parochie verheven. De eerste pastoor was een capucijn. (ZL2)

- Zie verder artikelen over de geschiedenis van Graauw op de lokale dorpssite.

- In 2005 is, onder redactie van Paul Verhuyck en Corine Kisling, ter ere van het 200-jarig bestaan van de parochie, het boek 'Graauw door de eeuwen' uitgegeven (inmiddels uitverkocht).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Graauw heeft 3 rijksmonumenten.

- In 1804 is in Graauw een eenvoudig kerkje met houten toren gebouwd, die in 1822 is vervangen door een bakstenen toren. De parochie is opgericht in 1805, onder patronaat van Onze Lieve Vrouw van Bijstand. In 1854 is de oude kerk afgebroken en is de huidige RK kerk Maria Hemelvaart gebouwd, met behoud van de toren. Het is een neogotische, driebeukige kruiskerk uit baksteen, gebouwd naar een ontwerp van architect P. Soffers. Aan weerszijden van de toren zijn in het begin van de 20e eeuw kapellen aangebouwd/ Waarschijnlijk zijn gelijktijdig de gebrandschilderde ramen in het priesterkoor en het neogotische hoogaltaar (uit 1914) aangebracht. In de toren hangt een luidklok, afkomstig uit het verdronken dorp Namen. Het is een Hemonyklok uit 1664. Sinds 1975 is de bediening van de parochie toevertrouwd aan de paters marnisten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- GraauwRock (Hemelvaartsdag) is een jaarlijks 'open air' festival op de voetbalvelden van v.v. Graauw, in samenwerking met v.v. IZV uit Kloosterzande. Het festival wordt gemiddeld door ca. 1.800 mensen bezocht. Iedere editie wordt er ook een podium geboden aan beginnende, talentvolle bands. De dag voorafgaand aan het festival strijden namelijk 8 bands in de zogeheten Road to GraauwRock om een optreden op het festival. De winnaar valt die eer ten deel. Ook voor de andere deelnemers zijn er mooie prijzen. GraauwRock wordt georganiseerd door ca. 50 enthousiaste vrijwilligers en wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van sponsors.

- Oktoberfest (op een vrijdag eind oktober).

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm van Graauw, Paal en Zandberg anno 1967 (14 min.).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Graauw.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Graauw.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Ter Doest is een kleine 'brede school'. Een 65-tal leerlingen genieten hier dagelijks van het onderwijs dat ze zoveel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen capaciteiten. Daar proberen ze als school zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Binnen het gebouw is het mogelijk om ook gebruik te maken van het Kindercentrum Graauw waarin de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd zijn. Zij onderscheiden zich als een kleine school waar veel aandacht is voor de individuele kinderen, prestaties, de sfeer en de betrokkenheid bij het dorp en de dorpsgemeenschap.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Graauw.

- Zorg: - Zorgboerderij De Paalse Hoeve.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Graauw.

Reactie toevoegen