Gramsbergen

Plaats
Stad
Hardenberg
Salland
Overijssel

gemeente_gramsbergen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Gramsbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Gramsbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gramsbergen

Terug naar boven

Status

- Gramsbergen is een stad in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Gramsbergen.

- In de praktijk vallen onder de stad Gramsbergen de buurtschappen De Haandrik, De Meene en De Schans; echter, voor de postadressen valt buurtschap De Haandrik onder de buurtschap en formele woonplaats Holtheme, buurtschap De Meene onder de buurtschap en formele woonplaats Holthone en buurtschap De Schans onder de buurtschap en formele woonplaats Ane.

Terug naar boven

Ligging

Gramsbergen ligt NO van Hardenberg, ZW van Coevorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Gramsbergen 270 huizen met 1.648 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 88/526 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ane 65/358, Anerveen 37/222, Anevelde 9/62, Holthone 15/130, Holtheme 32/191, Den Velde 15/98 en Loozen 9/61. Verder is in 1869 het dorp De Krim grotendeels onder deze gemeente komen te vallen, en is naast de genoemde buurtschappen verder nog sprake van de buurtschappen De Haandrik, De Schans en Engeland. De Meene wordt tegenwoordig niet meer als buurtschap beschouwd. Deze buurtschap omvatte in de 19e eeuw ca. 5 gezinnen en bestond uit de Mommeriete, de Bisschopsdijk en de Woagkolk (= Bisschopskolk).

- Tegenwoordig heeft Gramsbergen ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gramsbergen heeft 9 rijksmonumenten.

- Gramsbergen heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Het voormalige Raadhuis van de gemeente Gramsbergen (De Esch 1) is in 2019 aangekocht door Gramsberger Rudi Reinders (directeur/eigenaar van de firma INTU).

- In de oude binnenstad van Gramsbergen is het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal gevestigd. Hier kun je kennis maken met de cultuur en historie van het prachtige Nederlandse en Duitse Vechtdal. Monumenten, landschappen en recreatiemogelijkheden worden hier op een eigentijdse wijze voor het voetlicht geplaatst. Het Info Centrum Vechtdal is bij uitstek geschikt als startpunt voor uw tocht door de omgeving. In het streekmuseum kun je een permanente expositie met als rode draad de rivier de Vecht en het Vechtdal bezichtigen. Daarnaast worden er tal van bijzondere bodemvondsten en streekgebonden bezienswaardigheden tentoongesteld. Ook wordt in het museum de beruchte Slag bij Ane, die op 28 juli 1227 in de buurtschap Ane plaatsvond, middels een uitgebreide expositie belicht.

- Gevelstenen in Gramsbergen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Bostheater Gramsbergen is een openluchttheater in het Gramsberger Bosje. Van het voorjaar tot het najaar zijn er regelmatig voorstellingen. De programmering vindt plaats door een werkgroep onder auspiciën van Stichting ProGram.

- De Oranjevereniging is (mede) organisator van de activiteiten tijdens Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking op 4 Mei en Gramsbergen Lichtstad (= rond 31 augustus), een begrip in de wijde omgeving: 9 dagen lang activiteiten voor jong en ouder, sportief en cultureel. De festiviteiten ontlenen de naam aan de met tienduizenden lampjes verlichte en versierde straten.

- "In Gramsbergen wordt ieder jaar eind augustus een Oranjefeestweek gehouden. Als vast onderdeel van die activiteiten wordt op de 1e zaterdag van deze feestweek al sinds 1993 het MegaConcert georganiseerd. De organisatie is in handen van Harmonie Crescendo en Soli Deo Gloria Ane. De intentie is om zoveel mogelijk muzikanten bij elkaar te brengen die er plezier aan beleven om in een korte tijd een mooi muzikaal programma in te studeren. Een muziekstuk ten gehore brengen na slechts 2 uur repetitie? Dat kan zeker! Een intensieve repetitie is het wel, maar de ervaring uit voorgaande jaren leert dat juist iedereen op het puntje van zijn stoel zit. En dat betekent een te gek concert! Aansluitend aan de repetitie wordt na een korte pauze het concert gegeven. In de afgelopen jaren werd het concert bezocht door talrijk enthousiast publiek waardoor het iedere keer weer een feest is om aan dit concert deel te nemen.

MegaConcert "nieuwe stijl", waar staat "nieuwe stijl" eigenlijk voor? De belangrijkste reden is dat het niet meer alleen door Harmonie Crescendo Gramsbergen wordt georganiseerd. Sinds 2017 is Soli Deo Gloria Ane mede-organisator. Hierdoor kwam al snel de gedachte naar boven dat een wisselende dirigent wel een goed idee zou zijn. Het ene jaar de dirigent van SDG, het andere jaar de dirigent van Crescendo. Tevens is het benodigde muzikale niveau een tandje naar beneden geschroefd; vanaf A-diploma/niveau kun je al meedoen! Toegang: gratis. Deelname: gratis."

- De Dirty Monkey Run (DMR) in Gramsbergen (september, in 2020 voor de 4e keer) is een obstacle run voor jong en ouder met meer dan 40 uitdagende obstakels en verschillende afstanden. De 1e editie van 2017 was met bijna 900 deelnemers een groot succes. Vandaar dat het een jaarlijks evenement is geworden. "Als organisatie doen wij er met minstens 200 vrijwilligers alles aan om ervoor te zorgen dat het telkens weer een plezierige, knotsgekke maar vooral een sportieve en gezellige dag wordt die een hoop goede herinneringen achterlaten."

Enkele citaten uit de Tips voor deelnemers: Neem een vuilniszak mee om je smerige kleding in te doen na de run. Begeleiders van de springaapjes 3,5km: kom in oude kleren. Je komt er niet schoon en droog vanaf! Op het parcours zijn diverse glijbanen, hier geldt alleen zittend er vanaf, en geef elkaar de ruimte. Meedoen aan de DMR betekent een verhoogd risico op blessures. Kijk dus uit wat je doet! Sloten zijn circa 50 tot 80 cm diep. DMR draait om plezier, jezelf overwinnen en samen de finish halen. Zoek een maatje op om de hindernissen te trotseren. Help elkaar en ook anderen waar dat nodig is. Doe mee met de warming-up in het startgebied. Op deze manier gaat je hartslag alvast omhoog en kun je direct van start. Afspoelen verplicht: achter de hoofdtribune van SV Gramsbergen is een speciale afspoelplek. Hierna kun je je douchen bij de voetbalvereniging.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Binnen het project Vechtrijk Gramsbergen werken de gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen aan een aantrekkelijke verbinding tussen het stadje en de Vecht. Samen met inwoners en betrokkenen wordt een plan gemaakt voor dit gebied. Het gezamenlijke doel: een waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw. Het betreft het gebied langs de Vecht tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozense Linie. Het is de bedoeling om ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten in het plan mee te nemen. Onderdeel van de plannen zijn: aanleg van een haventje; aanleg van wandel- en fietspaden; ruimte voor water; aandacht voor natuurinclusieve landbouw.

In april 2019 is er een eerste openbare informatieavond geweest, waar verschillende wensen en ideeën voor het gebied zijn opgehaald. Daarna zijn er twee werksessies geweest met een afvaardiging van zo'n dertig betrokken inwoners, waarin deze wensen en ideeën concreter zijn gemaakt en waarin is nagedacht over de inrichting het gebied. Ontwerpbureau Eelerwoude heeft het resultaat van deze werksessies gedeeld op een informatiebijeenkomst op 7 oktober 2019 in De Binder. Op deze avond had men wederom de gelegenheid om te reageren op de ideeën en de keuzes die nog voorliggen. Ook was er aandacht zijn voor de thema’s ontstening, varen op de Vecht en de relatie landbouw en natuur. (bron: gemeente Hardenberg, oktober 2019)

- Kanaal Almelo-De Haandrik heeft in 2018 bij Gramsbergen een natuurvriendelijke oever gekregen. Langs dit tracé is het kanaal breed genoeg om een natuurvriendelijke oever te realiseren. Het gaat met name om de westkant. Een natuurvriendelijke oever is een oever die zorgt voor een geleidelijke overgang van water naar land. Achter een palenrij die de oeverrand van het kanaal markeert, is ruimte gecreëerd voor ondiep water waar vissen en andere waterdieren zich terug kunnen trekken. Ook is beplanting aangebracht zodat er op termijn een kleinschalig natuurgebied ontstaat met bijzondere flora.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Gramsbergen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gramsbergen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gramsbergen.

- Nieuws: - Maandblad De Groene Gramsberger is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Gramsbergen op Facebook.

- MFC: - Het in 2013 gerealiseerde MFC De Binder is het multifunctioneel centrum voor Gramsbergen en de bijbehorende buurtschappen. Het MFC biedt onderdak aan het Dorpshuis, Thuiszorg Carinova, Fysiotherapie De Binder, de Bibliotheek, een huisartsenpraktijk, en Kinderdagverblijf De Dassenburcht. Sinds de oplevering van het nieuwe gebouw ‘bemoeit’ de gemeente zich niet meer met het Dorpshuis en moeten zij zelf ‘de broek ophouden’. "Vrijwilligers hebben er veel tijd en energie in gestoken om alle ruimten voor de gebruikers zo comfortabel mogelijk te laten zijn. De ruimten waren licht, maar we hoorden vaak dat ze steriel en ongezellig aandeden. Dijk Natural Collections heeft kosteloos decoratiemateriaal ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn vrijwilligers druk geweest met het maken en verven van lambrisering. Dit breekt de hoge muren en doet warmer aan. En op de wanden staan nu prachtige afdrukken van foto’s van Gramsbergen en omgeving, die Dianne de Goeijen speciaal hiervoor belangeloos gemaakt heeft.

Na een periode van 5 jaar waarin Harry en Trees Pelgröm het nieuwe dorsphuis in Gramsbergen een vliegende start gaven, hebben zij in oktober 2018 het stokje overgdragen aan de nieuwe beheerders Jan Altena en Albert Hidding uit Coevorden. Jan en Lambert brengen een jarenlange horeca-ervaring mee en zetten die vol enthousiasme in voor het MFC. In het concept zal in de basis weinig veranderen: het laagdrempelige karakter blijft, de verbinding met activiteiten voor jong en ouder wordt verder uitgebreid. Nieuw wordt de uitbreiding van de menukaart en de mogelijkheid voor compleet verzorgde feesten en partijen. Jan en Lambert hebben naast hun horeca-ervaring veel entertainmentervaring. Daarmee wordt het aanbod voor een compleet feest uitgebreid met mogelijkheden voor ballondecoraties, een showprogramma of een quiz-, spel- of thema-avond.

- Sport: - "Loopgroep Gramsbergen is opgericht in 2009 en telt nu al ca. 70 leden.We maken geen reclame om er nieuwe leden bij te krijgen, ze komen vanzelf. Hoe dat komt? Door de unieke formule: je moet plezier hebben en houden in het lopen en het niveau is voor iedereen toegankelijk. In de personen van René Marissen en Henk Meppelink hebben wij twee ervaren looptrainers, die de beide groepen enthousiast begeleiden. De training is zowel voor de gevorderden als ook de recreant. Ook beginners zijn van harte welkom. De trainingen worden altijd naar persoonlijk niveau aangepast. De training is op de dinsdagavond van 18.45 tot 20.00 uur en op woensdagavond van 20:30 tot 21:30 uur. Je bent van harte welkom om een aantal trainingen vrijblijvend mee te maken."

- Voetbalvereniging SV Gramsbergen is opgericht in 1945.

Reactie toevoegen