Grijzegrubben

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

Grijzegrubben

Terug naar boven

Status

- Grijzegrubben is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Beekdaelen. T/m 2018 gemeente Nuth.

- De buurtschap Grijzegrubben valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nuth. De buurtschap valt onder de zogeheten 'bovengehuchten' van de gemeente Nuth.

- De buurtschap Grijzegrubben ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Nuth en heeft witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Griêzegröbbe.

Oudere vermeldingen
1840 Grijsegrobben, 1842 Grijzgrubben.

Naamsverklaring
Bevat als grondwoord het ook als waternaam voorkomende toponiem grubbe, dat in Limburg veelal de betekenis heeft van ‘holle weg’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Grijzegrubben ligt rond de gelijknamige weg en de Hoekerweg, W van het dorp Nuth. De buurtschap ligt verder NW van het dorp Wijnandsrade, NNO van het dorp Hulsberg, NO van het dorp Schimmert, OZO van het dorp Genhout, ZO van het dorp Spaubeek, ZW van het dorp Schinnen, WZW van het dorp Vaesrade en W van de A76.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Grijzegrubben 44 huizen met 229 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen (volgens de lokale website) met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologen hebben in 2002 in Grijzegrubben een schuur of opslagplaats uit de tijd van de Romeinen (ca. tweede eeuw na Chr.) opgegraven, wat aantoont dat in die tijd de buurtschap al bewoond werd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grijzegrubben heeft 1 rijksmonument, zijnde het pand op nr. 14, pand met veel vakwerk en van belang uit oogpunt van oudheidkundige waarde.

- De Mariakapel in de buurtschap dateert uit 1945.

- Dorpspomp.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Grijzegrubben is opgericht in 1972.

- Muziek: - Fanfare St. Donatus is in 1921 opgericht, omdat men in Grijzegrubben behoefte had aan een muzikale omlijsting tijdens diverse feesten. Het meest bekende feest in de buurtschap in die tijd was zeker het Bulscherfeest dat om de vier jaar gehouden werd. Een soort zomercarnaval waarbij de bloemetjes behoorlijk werden buiten gezet. Uit deze tijd stamt ook de Bulschermars, die de afgelopen jaren nog regelmatig door de fanfare gespeeld en ook gezongen is. Fanfare St. Donatus kende een moeilijke beginperiode. Er was nauwelijks geld en met behulp van tweedehands instrumenten probeerde Sjaak Bertrand, de eerste dirigent van St. Donatus, het muzikale peil omhoog te brengen. Aan de aankoop van uniformen hoefde al helemaal niet te worden gedacht.

In 1947 werd voor de eerste keer, in het Gelderse Brummen, deelgenomen aan een concours. Het resultaat was overweldigend. Men speelde 55 van de 60 punten bij elkaar en dat was goed voor een eerste prijs met lof der jury. Nadien volgden nog vele concoursoptredens. In 1960 werden de eerste uniformen aangeschaft. De afgelopen decennia is de fanfare erg succesvol geweest. In 1989 promoveerde het korps van de afdeling uitmuntendheid (3e divisie) naar de ereafdeling (2e divisie). Deelname aan het landskampioenschap leverde de nationale titel op. Met de komst van Guido Swelsen in 1992 boekte het korps nog meer progressie. Onder zijn bezielende leiding werd er drie keer deelgenomen aan een bondsconcours en evenzoveel keren werd een eerste prijs met promotie behaald. Een puike prestatie. De fanfare maakt originele fanfaremuziek maar ook muziek voor bijzondere gelegenheden zoals kerst, Oktoberfesten of begeleiding van zangers of een toneelvereniging.

Reactie toevoegen