Groenlandsekade

Plaats
Buurtschap
De Ronde Venen
Utrecht

Groenlandsekade

Terug naar boven

Status

- Groenlandsekade is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. T/m 1840 gemeente Vinkeveen, in 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- De buurtschap Groenlandsekade valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vinkeveen.

- De buurtschap Groenlandsekade heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Voor de postadressen en in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) wordt de straatnaam gespeld als Groenlandse kade; in de atlassen én op de straatnaambordjes staat de naam echter gespeld als Groenlandsekade - aaneengeschreven dus. Wij stellen daarom voor om voor de plaatsnaam deze laatste spelling aan te houden en gaan er dus van uit dat de spelling in de BAG een 'tikfoutje' is (zoals men tegenwoordig helaas steeds vaker de neiging heeft om langere woorden die uit meer elementen bestaan, los te schrijven in plaats van aan elkaar, kennelijk veronderstellende "dat dat wel goed zal zijn"....

Oudere vermeldingen
1839-1859 'De Vinkenkade of Groenland', 1865 'Vinkenkade of Groenland', 1874 Groenlandsche kade.

Naamsverklaring
Betekent de poldernaam Groenland en kade 'oeverwal, lage, smalle, aarden dijk'. Verband met groenland 'grasland, weiland' is niet waarschijnlijk, omdat deze soortnaam vrijwel alleen in het noorden en oosten van Nederland voorkomt. Vermoedelijk gaat het ook niet om een vernoeming naar het arctische Groenland, maar is de poldernaam terug te voeren op de molennaam Groene Molen, zoals in de omgeving ook de molen- en poldernaam Roodemolen en Roode Polder voorkwamen. De toevoeging -kade is mogelijk ontstaan in aanleuning aan de naastgelegen buurtschap Vinkenkade.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Groenlandsekade ligt rond de gelijknamige weg en direct W van de A2. De buurtschap ligt aan de Vinkeveense Plassen en NO van het dorp Vinkeveen, ZW van het dorp Baambrugge, Z van het dorp Abcoude, O en ONO van het dorp Waverveen, N van het dorp Nieuwer Ter Aa en NW van het dorp Loenersloot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Groenlandsekade omvat ca. 75 huizen, ca. 15 woonschepen en ca. 65 vakantieaccommodaties, met ca. 225 inwoners.

Reactie toevoegen