Hústernoard

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

husternoard_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hústernoard is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gem. Kollumerland en Nieuwkruisland. De buurtschap valt onder het dorp Oudwoude. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Hústernoard is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gem. Kollumerland en Nieuwkruisland. De buurtschap valt onder het dorp Oudwoude. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Hústernoard

Terug naar boven

Status

- Hústernoard is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- De buurtschap Hústernoard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudwoude.

- Buurtschap Hústernoard ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de provinciale atlassen 2004 en 2015 staat de foute spelling Hûsternoard.

Oudere vermeldingen
Deze buurtschap lijkt gezien de naam vernoemd vanuit het zuiden. Het was 'het huis dat in het noorden' lag. In 1664 en rond 1700 schrijft men Huys ten Oort. Eekhoff (1847) heeft Huis ter Noord. Misschien is het huis, gezien het element oort ontstaan uit wurth en is vanuit Veenklooster gebouwd op een verhoogde nederzetting.

Naamsverklaring
Het eerste element is huis, het tweede het voorzetsel te dat verbonden is met het verbogen lidwoord. Het slotelement gaat waarschijnlijk terug op oord, ontstaan uit werth 'terp'. De betekenis van dat element kan echter ook 'landpunt' zijn. Die laatste betekenis zou ook best kunnen passen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hústernoard ligt rond de gelijknamige weg en rond de Trekwei ter plaatse (de N910). De buurtschap ligt aan de Stroobossertrekvaart en ligt direct ZW van het dorp Oudwoude, W van het dorp Kollum, ZO van het dorp Westergeest, ZZO van het dorp Ee, ZZW van het dorp Engwierum, NW van het dorp Buitenpost, N van het dorp Veenklooster, NO van het dorp Kollumerzwaag en ONO van het dorp Triemen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hústernoard omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ten noorden van de Stroobossertrekvaart is in 1900 in Hústernoard een melkfabriek opgericht. Tegenwoordig is het pand 'herbestemd' tot paintballcentrum. Het complex beoogt te worden uitgebreid met een jachthaven en een kampeerterrein met verschillende verblijfs- en dagrecreatieve functies.

- De koren- en pelmolen uit 1858 bij huisnr. 10 is in 1941 deels afgebroken, nadien nog in gebruik geweest als opslagplaats voor de zuivelfabriek, en tegenwoordig in gebruik als garage. - Foto van de molenromp uit 1995.

Reactie toevoegen