Haagse Beemden

Wijk
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

haagse_beemden_carnaval_giegeldonk.jpg

Het Bredase stadsdeel Haagse Beemden heet tijdens carnaval Giegeldonk. De gelijknamige carnavalsvereniging verzorgt hier het carnaval.

Het Bredase stadsdeel Haagse Beemden heet tijdens carnaval Giegeldonk. De gelijknamige carnavalsvereniging verzorgt hier het carnaval.

haagse_beemden_loop.jpg

Na alle carnavalsgefeest in de Haagse Beemden even bijkomen, en dan kunnen de inwoners de conditie weer op peil brengen met de Haagse Beemdenloop (naar keuze 5, 10 of 15 km, en er is ook nog een Obstacle Trail Run).

Na alle carnavalsgefeest in de Haagse Beemden even bijkomen, en dan kunnen de inwoners de conditie weer op peil brengen met de Haagse Beemdenloop (naar keuze 5, 10 of 15 km, en er is ook nog een Obstacle Trail Run).

Haagse Beemden

Terug naar boven

Status

Haagse Beemden is een stadsdeel en streek in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. Het stadsdeel is op zijn beurt onderverdeeld in een aantal wijken (en die soms weer in buurten). De streek viel oorspronkelijk onder de gemeente Princenhage, in 1942 overgegaan naar de gemeente Beek, die later Prinsenbeek is gaan heten. Per 1 juli 1976 is het gedeelte O van de A16 naar Breda gegaan (het huidige stadsdeel), per 1 januari 1997 het deel W van de A16 (samen met het overige nog resterende deel van de gemeente Prinsenbeek). Het deel W van de A16 is nog steeds landelijk gebied.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar de beemden (dit zijn vochtige graslanden die dicht bij een dorp in gebruik waren als wei- en hooiland) van de voormalige heerlijkheid Haghe (het latere Princenhage).

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het stadsdeel Giegeldonk, wat ongetwijfeld verwijst naar een van de oude buurtschappen in het gebied: Gageldonk.

Terug naar boven

Ligging

Haagse Beemden ligt in het NW van Breda, in het N grenzend aan de rivier de Mark.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het stadsdeel Haagse Beemden omvat ca. 11.000 huizen met ca. 27.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 1.500 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Per 1 juli 1976 is het grootste deel van de Haagse Beemden, namelijk het gedeelte liggend tussen de spoorlijn Breda-Rotterdam en de Mark, overgegaan naar de gemeente Breda. Over deze annexatie is al gesproken sinds eind jaren vijftig. Het wetsontwerp voor de grenscorrectie lag al sinds 1971 bij de Tweede Kamer. Medio jaren zeventig werd de kwestie urgent, omdat de bouwgronden voor Breda binnen de toen geldende gemeentegrenzen opraakten. De overgang van het oostelijke deel van deze streek naar de gemeente Breda in 1976 was nodig om te kunnen voorzien in Breda’s taak als groeistad, waartoe zij in 1975 was aangewezen.

In tegenstelling tot de aanvankelijke plannen, waarbij de Haagse Beemden berekend zou worden op 60.000 inwoners, zijn de definitieve plannen opgesteld op basis van een maximaal inwonertal van 30.000. Hierdoor is slechts circa een derde van het oppervlak van de streek bebouwd en zijn een ‘landgoederenstrook’ (met de landgoederen Burgst en IJzer Hek) en de lage natte weidegronden in het noorden behouden gebleven. Dit buitengebied behoudt blijvend een agrarisch gebruik. Hetzelfde geldt voor het daaraan aansluitende hogergelegen gebied Keihoef-Wolfsberg, waar de meeste boerderijen staan.

In 1976 is het Structuurplan Haagse Beemden opgesteld, dat in 1980, na de nodige wijzigingen, door de gemeenteraad is goedgekeurd. Verdere wijzigingen leidden tot het Ontwikkelingsplan 1984. Het jaar 1977 wordt als start van het stadsdeel beschouwd (want in 2017 heeft men hier het 40-jarig bestaan gevierd). In 1978 trekken de eerste bewoners in hun huizen. Voor hen is het pionieren: het bouwterrein is een grote modderpoel in de winter en een zanderige steppe in de zomer. De boodschappen worden gedaan in Prinsenbeek, de handwerkclub is gehuisvest in een zeecontainer en de bank in een caravan.

De buurten in de Haagse Beemden zijn zodanig aangelegd, dat de bewoners zo veel mogelijk uitzicht hebben op en contact hebben met het buitengebied. Door ruilverkavelingsplannen is beoogd zo veel mogelijk recht te doen aan een goed beheer van de natuurgebieden in het noorden én aan de mogelijkheid van economisch rendabele landbouwbedrijven. Het stadsdeel is in fasen aangelegd, vanaf 1985 met circa 1.100 woningen per jaar. Het laatste deel van het totale bouwplan is uitgevoerd in de wijken Kroeten en Asterd.

- Op de site van de wijkraad staan interessante verhalen over de geschiedenis van de Haagse Beemden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gageldonk heeft 2 rijksmonumenten.

- De protestantse (PKN) Lucaskerk (Tweeschaar 125) uit 1994 maakt deel uit van de Protestantse Wijkgemeente NoorderBeemden. Sinds 2013 is de Lucaskerk ook het liturgische en pastorale steunpunt van de parochiekern Bethlehem van de nieuwe RK Augustinusparochie. Gezamenlijk streeft men ernaar dat de Lucaskerk het oecumenisch centrum van de Haagse Beemden wordt. De Bethlehemkerk is in 2013 aan de eredienst onttrokken.

- Van het middeleeuwse kasteel Gageldonk is alleen het poortgebouw bewaard gebleven. Het kapelletje bij het poortgebouw, tegenwoordig Maria Dymphnakapel geheten (Moerenpad 10), is een zaalgebouw, vroeg 16e-eeuws maar mogelijk ook al van circa 1400, van twee ongelijke traveeën met driezijdige sluiting, opgetrokken van baksteen. In de westgevel een ingang met erboven een rondvenster in segmentboognis, aan de noordzijde een tweede ingang en in de koorsluiting drie ramen waarvan twee een gereconstrueerde tracering bezitten. Onder de rieten dakbedekking gaat een houten kap met tongewelf zonder trekbalken schuil. Het oorspronkelijke altaar met wijdingskruisjes op de mensa is nog aanwezig.

"De Maria Dymphnakapel is een kleine en bijzondere kapel in de woonwijk Haagse Beemden in Breda. Een rustpunt waar de deur dagelijks open staat, waar eenieder welkom is voor een moment van rust, geloof en inspiratie. De kapel is in beheer bij de Bethlehemkern van Augustinusparochie Breda. Een groep betrokken vrijwilligers zorgt ervoor dat: de deur dagelijks openstaat; de kapel regelmatig wordt schoongemaakt; de kaarsen worden aangevuld, het gras gemaaid; de activiteiten in de kapel plaats kunnen vinden. Daar zijn we heel blij mee. Naast de kapel bevindt zich de kapeltuin, een buurtinitiatief waar we graag mee samenwerken." (bron: Augustinusparochie)

- Foto's met beschrijving van de kunstobjecten in de Haagse Beemden en omgeving.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Giegeldonk. Stadsdeel Haagse Beemden heeft een eigen carnavalsoptocht. Die is hier op carnavalszaterdag.

- De Haagse Beemden Loop (HBL) (op een zondag in mei) trekt zo’n 2.000 deelnemers. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km (waarbij je het traject van 5 km dan 1, 2 of 3 keer aflegt). Aan de 5 km kunnen ook wheelers (rolstoelers) deelnemen. Verder is er ook nog de Obstacle Trail Run. Het speciale aan dit onderdeel van de HBL is dat er voornamelijk over onverhard terrein wordt gerend. Je rent grotendeels door natuurgebieden ten noorden van de wijk, die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, maar voor deze dag speciaal worden opengesteld. Let op: natte schoenen gegarandeerd! Het parcours is rond de 8,5 km lang. Op het parcours liggen obstakels ‘in de weg’ in de vorm van slootjes, hekken en andere attributen. De moeilijkheidsgraad is echter zo ingesteld dat iedereen deze hindernissen kan nemen. Ook staan er bij de obstakels vrijwilligers om waar nodig te helpen.

En als sluitstuk van de Haagse Beemden Loop is er de Kidsrun, vooral bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Zij kunnen naar keuze 1, 2 of 3 ronden van 1500 meter hardlopen. Gezellig met het gezin of andere sportieve familieleden, in schoolverband of via een (sport)vereniging. Voorafgaand aan de start wordt er een professionele warming-up verzorgd, die geheel op de kinderen is gericht, maar de volwassenen mogen ook lekker meedoen. Op het evenemententerrein kunnen de kinderen zich gedurende de hele middag (laten) vermaken met verschillende activiteiten. Ze kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken en zich uitleven op diverse speelattracties. Er zijn dus voldoende ingrediënten aanwezig voor een leuke dag en de kinderen hoeven zich niet te vervelen als papa of mama zelf aan het hardlopen is.

- De Avondvierdaagse Haagse Beemden (mei) is er sinds 2016.

- Het Heerlijk Rondje Burgst (1x in de 2 jaar, in de oneven jaren, in juni, eerstvolgende keer is dus 2021) bestaat uit een aantal onderdelen: een wandeling over het landgoed Burgst, dat privébezit is en dus normaal gesproken niet toegankelijk; informatie over de rijke geschiedenis van dit gebied; informatie over het huidige beheer van de landgoederenzone rondom Burgst; kunstenaars die ter plaatse aan het werk zijn; exposities, muziek en theater.

- De Haagse Beemden Kunstroute (2e zondag in juni) is er alleen in de even jaren. De eerstvolgende keer is dus in 2022.

- Een jaarlijks evenement wás In je sas op de Asterdplas, want dit was er in 2011 voor het eerst en met de 3e editie van 2013 voor het laatst. Maar het filmpje van 2013 onder de link is in ieder geval leuk om te bekijken, en hopelijk komt het er in de toekomst weer eens van. Met zelfgemaakte creaties stortte men zich van een schans in het water en moest men zo snel mogelijk een bepaald traject afleggen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Veerpontje Haagse Beemden - Terheijden vice versa, over de Mark. Met dit motorpontje voor fietsers en voetgangers kun je oversteken van het fraaie buitengebied van dit stadsdeel naar de natuur rond Terheijden. Voor vaardagen en -tijden zie de link.

- In de Heksenwiellaan staan oude knotwilgen. Onopvallend aanwezig, net zoals aan de Kesterenloop of de sloot langs het Moerenpad. Het is typisch Haagse Beemden. Het groen was er al toen het stadsdeel een nog uitgestrekte polder was. De nieuwbouw heeft zich aan het verleden aangepast, en dat is een werkwijze die helaas zelden wordt toegepast.

- Landgoed Burgst aan de Burgstsedreef, met het classicistische landhuis Burgst uit 1790. Zo lang Burgst een heerlijkheid was, mocht de eigenaar zich Heer van Burgst noemen. De familie Smits, die het landgoed sinds 1892 in eigendom had, veranderde haar achternaam ook in 'Smits van Burgst'. Die familie woont er niet meer. Ze hebben het landgoed in 2011 of kort daarna verkocht. "De vraagprijs voor het optrekje is zo’n 3,75 miljoen euro. Maar dan hoef je ook niets meer aan het landgoed te doen, want het is in 2010 volledig opgeknapt en ook de bedrijventerreinen liggen er volgens de makelaar prima bij", aldus Breda Vandaag d.d. 17-9-2011. De huidige eigenaar wil een zwembad en bijgebouw op het landgoed realiseren. Hier is ooit een spreeuwenplaag geweest, die het landelijke nieuws heeft gehaald.

- Kinderboerderij De Sik (Kesterendreef 14) is gevestigd op een fraaie locatie binnen de landgoederenzone van de Haagse Beemden. De enthousiaste vrijwilligers en jeugdvrijwilligers doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat je als bezoeker onbekommerd van mens, dier en natuur kunt genieten. Gelukkig krijgen ze voor de verzorging van de dieren - o.a. kippen, geiten, schapen en paardjes - hulp van de Kleine Hoeve. Verder is De Sik een mooie plek om andere mensen te ontmoeten en te genieten van de mooie, rustige natuur van landgoederenzone de Burgst. Naast dieren en natuur zijn er allerlei leuke andere speeltoestellen om een middag op de kinderboerderij door te kunnen brengen. De kinderboerderij is ook een geschikte plaats voor het vieren van kinderfeestjes. De Sik is geopend op dinsdag, woensdag en zondag. Voor de tijden zie de link.

- Speeltuin Somerweide.

- De Asterdplas is een recreatieplas in de Haagse Beemden van 15,5 hectare met bad- en surfstrand. Inmiddels zijn diverse vogelsoorten bij de plas te vinden, zoals meeuwen, meerkoeten, duiven, futen, eenden en aalscholvers.

- Het Haagse Beemdenbos is 84 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Jong gemengd loofbos, aangelegd in een oud polderlandschap. De oude structuur met dijken, wielen en lange smalle percelen (dit wordt ook wel 'slagenlandschap' genoemd) is zo veel mogelijk intact gehouden.

- N van de bebouwing van het stadsdeel, aan de Mark, begint een prachtig natuur- en recreatiegebied vorm te krijgen. Het bestaat uit de Asterdplas, het Haagse Beemdenbos en de Vierde Bergboezem. Deze ‘boezem’ maakt deel uit van de ‘echte’, onbebouwde Haagse Beemden langs de Mark. De andere drie bergboezems liggen bij Terheijden, in Rooskensdonk en in Weimeren. Er is nu en in de toekomst veel ruimte nodig voor tijdelijke waterberging. De Vierde Bergboezem is 280 ha groot en kan 3 miljoen m3 water bergen, dat is 3.000.000.000 liter! Met elkaar moeten de boezems er voor zorgen dat Breda hoogstens 1x per 100 jaar last van natte voeten krijgt.

Water is soms een last, maar voor alles wat leeft een eerste levensvoorwaarde. Zonder water geen leven op aarde. Te veel water kan levensbedreigend of vernietigend zijn en het kan schade en overlast geven. Voor te weinig water geldt eigenlijk hetzelfde. In ons land proberen de waterschappen zo goed mogelijk aan de belangen en behoeften van inwoners, landbouw, natuur en recreatie te voldoen, door water af te voeren, maar tegelijkertijd ook waterreserves aan te houden. Het geleidelijk afvoeren van water is van groot belang voor het grondwaterpeil.

Het Haagse Beemdenbos zal door het verhoogde grondwaterpeil van karakter gaan veranderen en een drassig broekbos worden. Akkers en weilanden zijn afgeplagd, poelen gegraven, een oude, kleine schans is weer zichtbaar gemaakt, wandel- en fietspaden zijn en worden aangelegd. Het is anno 2016 nog niet klaar, maar er is al ruim voldoende gelegenheid om een mooie wandeling door het open polderlandschap te maken. Deze grootschalige natuurontwikkeling is onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en geldt tevens als compensatie voor verloren gegane natuur bij de aanleg van de verkeersbundel A 16 / HSL.

- Natuurgebied Rooskensdonk, gelegen in het NW van de Haagse Beemden, grenst in het N aan de Mark, Z aan de zuiveringsinstallatie Nieuwveer en de buurtschap Klein Overveld en W aan de spoorlijn en de A16. Het gebied is 62 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De natte graslanden van Rooskensdonk zijn in de winterperiode een waar vogelparadijs. Dat begint al in de nadagen van augustus als de steltlopertrek een aanvang neemt. Dan worden grote aantallen trekkende steltlopers waargenomen, die hier op hun route naar het warme zuiden even komen bijtanken. Het zijn ook hier vooral wulpen en kieviten die dan met honderden tegelijk met hun poten in het water van het ondergelopen land staan en zich oppoetsen of gewoon staan te suffen. Maar ook andere soorten zoals grutto’s, goudplevieren, bosruiters, kemphanen, witgatjes, groenpoten of plots opspattende watersnippen, worden regelmatig waargenomen.

De meeste hebben een lange reis achter de rug en weer voor de snavel of hebben in de omringende graslanden gefoerageerd en verzamelen zich in de loop van de avond op de ondergelopen weilanden in het reservaat. Daarnaast rusten en foerageren er grote groepen wilde eenden, wintertalingen, smienten en spetterende meerkoeten. Door die plas-dras-situatie voelen de vogels zich veilig voor belagers als vossen of bunzings. En in de ondiepe plassen en langs de slikkige slootrandjes is altijd wel een lekker hapje te vinden. Het is dan een drukte van belang met aanvliegende of zich verplaatsende groepjes vogels. Vanaf de oude boezemkade zijn ze, als je je een beetje verscholen opstelt, met een verrekijker goed te bewonderen. Dan kun je ook het geluk hebben enkele honderden kolganzen of een paar grauwe ganzen te zien pleisteren, of enkele tientallen kleine zwanen. Steeds vaker zien wij ook brandganzen in het terrein. En kleine groepjes aalscholvers rusten er uit van hun vlucht boven de Mark” (80). Het gebied is niet openbaar toegankelijk, maar is wel vanaf de weg te overzien.

- In Winkelcentrum Heksenwiel in Haagse Beemden kun je voor je dagelijkse boodschappen terecht bij diverse supermarkten en verswinkels. Het winkelcentrum omvat ruim 40 winkels, waaronder een aantal grote winkelketens. Dit winkelaanbod wordt verder aangevuld met kappers, opticiens, dierenverzorging, kleding, en volop horecagelegenheden. Ook vind je er een slijterij, een reisbureau, een bloemenwinkel, een boekenwinkel, twee makelaars en een apotheek. Rondom het winkelcentrum kun je je auto gratis parkeren.

- Op woensdagochtend is er markt in Heksenwiel.

- Stichting Kunst-Schatten Haagse Beemden wil kunst, cultuur en creativiteit in het stadsdeel stimuleren. De naam is een verwijzing naar een oude legende, die verhaalt van een schat die ooit is verstopt in het moeras van Heksenwiel. De stichting biedt onderdak aan diverse vrijwel zelfstandig werkende commissies. Die werken ieder op eigen wijze aan dat gezamenlijke doel: laten zien en ervaren dat cultuur in de ruimste zin van het woord belangrijk is voor een prettig leven. Deze commissies organiseren een aantal grote evenementen: de Haagse Beemden Kunstroute, het Heerlijk Rondje Burgst, en het Wijkpodium. Daarnaast zijn er diverse kleinere activiteiten, zoals de amateurexposities in Centrum Heksenwiel.

- "De Kapeltuin is een project dat eind 2012 is gestart om een braakliggend stuk grond behorend bij de Kapel van Gageldonk in de wijk Haagse Beemden te Breda om te toveren tot een biologische eetbare tuin. Ondertussen is het een weelderige tuin die de buurt, natuur en ook cultuur met elkaar verbindt. Het hele jaar door zijn er tal van activiteiten in De Kapeltuin. Het is steeds meer een ontmoetingsplek voor buren in Gageldonk geworden. De Kapeltuin is gelegen in een gebied met een rijke historie en inspireert nog steeds veel bezoekers en leden." - Nieuws van de Kapeltuin op Facebook.

Landgoederenzone
"Met het vaststellen van het voorlopig ontwerp in februari 2022 is de natuurinrichting Landgoederenzone Haagse Beemden weer een stap dichterbij gekomen. De Landgoederenzone (87,6 ha) ligt in het noordwesten van Breda. Het gaat voornamelijk om agrarische gronden die omgevormd gaan worden tot nieuwe natuur en dan deel gaan uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant. Dat is de ‘ruggengraat’ van de natuur in Brabant.

Deel van natuurnetwerk. Wethouder Tim van het Hof: 'In dit voorlopig ontwerp hebben we zo goed mogelijk de inbreng van bewoners meegenomen. Zo is bijvoorbeeld het wandelpad van noord naar zuid eruit gehaald omdat direct omwonenden zich zorgen maakten over overlast. Ik ben benieuwd wat bewoners van het ontwerp vinden. We gaan graag met hen in gesprek. Samen gaan we er in de Haagse Beemden een mooi stuk natuur van maken. We zoeken daarbij een goed evenwicht tussen enerzijds de behoefte van mensen om een ommetje te maken en anderzijds een goede natuurlijke inrichting. De landgoederenzone wordt een plek om doorheen te wandelen of te fietsen, het wordt geen verblijfsgebied. We maken een mooie verbinding met Park Kesteren dat we gaan upgraden en waar we een verblijfsgebied van maken.'

Aaneengesloten natuurgebieden. De provincie wil zoveel mogelijk aaneengesloten natuurgebieden creëren in Brabant, onder meer om de biodiversiteit te bevorderen. Dat sluit prima aan bij de ambitie van Breda om Stad in een park te zijn en bij het Groenkompas. Breda krijgt voor de natuurontwikkeling in de Landgoederenzone subsidie uit het Groen Ontwikkelfonds van de provincie. Het gaat dan om de bijna 54 hectare waarvan de gemeente Breda eigenaar is. De werkzaamheden starten naar verwachting begin 2023 en lopen door in 2024. Aandacht voor cultuurhistorie. Bij de inrichting wordt niet alleen rekening gehouden met natuur en landschap, maar ook met cultuurhistorische en recreatieaspecten. Dat is best een complexe uitdaging, omdat de Landgoederenzone grotendeels bestaat uit het beschermd Rijksmonument van Landgoed De Burgst en ook deel uitmaakt van het erfgoed-ensemble van de Haagse Beemden. Een uniek stuk Breda dus." (bron: gemeente Breda, februari 2022)

Terug naar boven

Beeld

- Drone-film 'Haagse Beemden van boven' (12 min.). Nu snappen wij waarom mensen vaak een muziekje onder een drone-film monteren in plaats van het geluid van de drone erop te laten staan. Want het filmpje is mooi, niks mis mee, maar het geluid is dus echt niet om aan te horen, en dat doet dan toch een beetje afbreuk aan het geheel...

- Drone-film met beelden van het buitengebied rondom de Haagse Beemden anno 2016. Je ziet o.a. het Haagse Beemdenbos, de Vierde Bergboezem en de Asterdplas (die allemaal hierboven onder Landschap etc. worden beschreven).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haagse Beemden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Haagse Beemden Digitaal, met o.a. informatie over de geschiedenis, recente ontwikkelingen, het verenigingsleven, winkelen en recreatie in dit stadsdeel.

- Nieuws: - De tweewekelijkse wijkkrant HBNieuws is via de link ook online te lezen. - HBNieuws op Facebook. - Nieuws uit Haagse Beemden op Facebook.

- Jeugd: - Scouting Haagse Beemden is er op gericht om kinderen van 5 tot 17 jaar een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding te bezorgen.

- Zorg: - Het Beemdhuis in de wijk Kesteren biedt mensen met dementie, alzheimer of geheugenproblemen een veilige en vertrouwde plek, dichtbij familie en vrienden. Het leven van alle dag gaat hier gewoon door, begeleid door 24-uurs professionele zorg. Het Beemdhuis ligt geheel vrij en omgeven door een prachtige tuin, en tegelijkertijd gewoon midden in een woonwijk op loopafstand van winkels en andere voorzieningen.

- Woonzorgcentrum Thebe / De Hillen is het enige verpleeghuis in de Haagse Beemden. Voor verpleeghuiszorg bij dementie (PG) en lichamelijke problematiek (somatiek) kun je hierdoor als inwoner dus ook in de eigen wijk blijven.

- LIJN 1 is een samenwerkingsverband van zorgverleners in de Haagse Beemden. De vakgebieden zijn diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en psychologie. Zij zijn gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek, behandeling en advisering van ouderen (55+), chronisch zieken en mantelzorgers. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van onbedoeld gewichtsverlies, communicatieproblemen, stemmingsklachten, verlies van zelfstandigheid en valgevaar.

- Welzijn: - Het project Grote Broer Haagse Beemden neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met de jongeren de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen, jeugdoverlast te voorkomen en de sociale samenhang te verbeteren.

Reacties

(3)

Als je op Burgst woont mag je 'van Burgst' achter je naam zetten, zoals ook de familie Smits van Burgst heeft gedaan. Die familie woont er niet meer. Er is ook een spreeuwenplaag geweest. Die haalde het landelijke nieuws. Vroeger speelde ik in de Haagse Beemden. Klasgenootjes woonden op boerderijen toen het nog landelijk gebied was en bij Prinsenbeek hoorde.

Dat is een mooi verhaal, dank. Ik heb de beschrijving van het landgoed hiermee uitgebreid en nog enkele relevante feiten en links eraan toegevoegd.

HAAGSE BEEMDENBOS

Woonweelde straalt uit Breda's Noorderhoofd
naast jong krachtig woud vol warrige struiken,
waar krioelend leven mag onderduiken,
zangvogels zich tegoed doen aan sappig ooft.

Dichte, maar luchtige wildernis belooft
de ree alles te kunnen gebruiken:
schuilplaats, wei en akkers, die wenkend ruiken,
opdat het dier zijn verblijf oneindig looft.

Schrijverkes draaien rond in reine sloten.
Aan 't meertje genieten eend en meerkoet
bescherming van strenge kronkelloten.

Ongestoord bosgewoel, innemende vloed
willen hun ademrust hier vergroten,
die de drukke mensenwereld ontmoet.

Reactie toevoegen