Haarlo

Plaats
Dorp
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

Haarlo

Terug naar boven

Status

- Haarlo is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Borculo.

- Onder het dorp Haarlo valt ook de buurtschap Waterhoek.

Terug naar boven

Ligging

Haarlo ligt O van Borculo, WNW van Eibergen, ZW van Neede, aan de N822 (Borculo-Eibergen) en grenst in het N aan de rivier de Berkel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Haarlo 45 huizen met 366 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ruim 700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De ambitie van het project Energie Marke Haarlose Veld is het kleinschalige coulissenlandschap van het Haarlose Veld (= het buitengebied Z van Haarlo) te ontwikkelen tot producent van duurzame energie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mest, hout en maaisel uit landschapselementen en van zonnecollectoren. Deze energieproductie wordt zodanig ontwikkeld dat deze het karakter van het kleinschalige landschap op langere termijn versterkt. Dit levert rendement op voor de bewoners van het gebied en daarmee wordt duurzame instandhouding van het landschap mogelijk gemaakt. Bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied ontwikkelen de plannen samen met de betrokken overheden en profiteren evenredig van de resultaten. (2010)

- Spar-supermarkt Ellenkamp in het centrum van Haarlo is in 2013 afgebroken en vervangen door 4 woningen.

- De Gelderse Natuur en Mileu Federatie (GNMF) en Het Geldersch Landschap en Kasteelen hebben in september 2018 bezwaar aangetekend bij de gemeente Berkelland tegen de plaatsing van een hoge antennemast bij landgoed Wolink in Haarlo. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend. De mast, van 40 meter hoog, zou pal naast landgoed Wolink aan de Dennenweg worden geplaatst. Dit zou de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap in belangrijke mate aantasten. De hoge mast zal het uitzicht domineren. Volgens de gemeente en KPN zijn andere locaties niet geschikt. De natuurorganisaties zijn echter van mening dat er wel degelijk locaties te vinden zijn die het landschap meer ontzien en die tegelijkertijd zorgen voor voldoende dekking in het mobiele telefoonverkeer. De organisaties vragen daarom naar een onafhankelijke second opinion.

Naar de mening van de natuurorganisaties ontbreek er een goede landschapstoets, waarbij de diverse locaties voor een communicatiemast tegen elkaar worden afgewogen en waarin de gevolgen voor het landschap, en in het bijzonder voor landgoed Wolink, zijn beoordeeld. Bovendien is Geldersch Landschap in het voortraject als directe buur niet geconsulteerd. De locatie die nu is voorzien, ligt midden in een cultuurhistorisch kampenlandschap met essen, weilanden, houtwallen en loof- en naaldbos en diverse historische en monumentale gebouwen. Met andere woorden: de omgeving is met recht te kwalificeren als een parel in de Achterhoek. De gemeente is dezelfde mening toegedaan, zoals blijkt uit haar eigen Antennenota. De gemeente geeft daarin aan dat vanuit visueel oogpunt en door de sfeer van deze gebieden het niet wenselijk is hier antenne-installaties te plaatsen. De natuurorganisaties wijzen de gemeente erop om aan dit eigen beleid vast te houden. (bron: GNMF)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haarlo heeft 6 rijksmonumenten.

- Haarlo heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Het interieur van het monumentale achtkantige kerkje de Kluntjespot is in 2012 gerenoveerd. In 2014 is het kerkje verbouwd en herbestemd tot woning. Het project heeft hiermee een internationale architectuurprijs gewonnen. - Reportage over verbouwing kerkje Haarlo tot woning in The New York Times, juni 2014. Zie ook de diaserie in dat artikel!

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag, met klootschieten.

- Zomerfeest Haarlo (weekend begin juli, in 2020 voor de 49e keer), met allerlei activiteiten voor jong en ouder. Het programma begint op donderdag met een 55+ reisje en ‘s avonds de ballonnenoptocht en een avondconcert door de twee muziekverenigingen voor de Kluntjespot. De avond wordt in de feesttent afgesloten door een optreden van een band. Op vrijdag barst het feest op de feestweide los met kinderspelen, een bonte optocht door het dorp, traditioneel vogelschieten en ’s avonds de talentenshow door Haarlose buurten en vriendengroepen, gevolgd door een optreden van een band. Op zaterdag begint de ochtend met de reveille en het klootschieten op de welbekende route. Daarna de optocht en ’s middags nemen een aantal buurten en vriendenteams het tegen elkaar op tijdens het Beachvolleybaltoernooi. ’s Avonds is er het slotfeest met een band. Voor kinderen is er het hele weekend een kermis en jeugdtent op het feestterrein.

- Op een zaterdag eind september is er het jaarlijkse Septoberfest bij HCR Prinsen. Een gezellige DJ, de lekkerste oktoberfest-liedjes en pullen vol heerlijk bier. Trek je lederhosen of dirndl uit de kast en kom feesten!

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De afwisselende wandeling Ommetje Haarlose Veld (8 km) voert je langs prachtige wateren, akkers en bospaden in het gebied rondom Haarlo. Het typische oud-Achterhoekse kleinschalige landschap kenmerkt zich door bospercelen, afgewisseld met landbouwgronden en lanen. Je loopt langs solitaire eiken, vroeger bekend als markebomen die de eigendomsgrens markeerden, de unieke koepelkerk de Kluntjespot en het prachtige landgoed Het Wolink. De mogelijkheid bestaat de route in te korten (6 km). De doorgaande route wordt met rode wegwijzerplaatjes aangeduid en de routeverkortingen met groene plaatjes. De nummers op de plattegrond en in de folder verwijzen naar bezienswaardigheden langs de route. Deze worden in de folder en op het paneel nader beschreven. De route is vanwege de onverharde en smalle paden niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen. Het wandelpad loopt over terreinen waar wild beschutting vindt. Om de dieren niet te verstoren en om verspreiding van dierziekten te voorkomen dienen honden te zijn aangelijnd.

- Tussen Haarlo en Borculo is de rivier de Berkel in 2013 natuurlijker ingericht. Het betekent onder andere dat de stuw bij de Hoge Brug nabij de Hambroekplas passeerbaar is geworden voor vissen. Zo krijgen vissen een groter leefgebied. Ook zijn delen van de oever nu minder steil ingericht en is er een paaiplaats voor vissen aangelegd. Daar kunnen vissen eitjes leggen. Hoewel de inrichting gericht is op vissen profiteren ook andere dieren hiervan.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haarlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFC: - Multifunctioneel centrum (MFC) Kulturhus ’t Stieltjen is in 2008 gerealiseerd. Verschillende verenigingen en organisaties houden hier hun activiteiten. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor culturele en sociale activiteiten voor jong en ouder. In de verschillende ruimtes zijn onder andere mogelijkheden om te vergaderen, cursussen te houden, te sporten of muziek te maken. Ook is er een bibliotheek 'Dorpsböke'.

- Kinderopvang: - Kindcentrum 't Zunneke is in januari 2013 formeel geopend en liep direct al als 'n zunneke.

- Muziek: - In 1976 is in Haarlo Egerländer orkest de Berkelkapel opgericht. De Egerländer muziek die de kapel speelt, is oorspronkelijk volksmuziek uit het Egerland, een regio in het noordwesten van Bohemen (tegenwoordig Tsjechië). De muziekstijl is gebaseerd op de oorspronkelijke Boheemse volksmuziek en te vergelijken met Zuid-Duitse en Oostenrijkse muziek. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is deze muziekstijl vooral in Duitsland erg populair. In Nederland heeft deze muziek in de jaren zeventig zijn intrede gedaan. Met name langs de oostgrens zijn in deze periode veel Egerländer kapellen opgericht, vaak als onderdeel binnen een muziekvereniging met een harmonieorkest. Na ruim 40 jaar is het orkest nog altijd springlevend. T.g.v. het 40-jarige bestaan heeft het orkest een cd gemaakt.

- Sport: - Voetbalvereniging SP Haarlo is opgericht in 1966. Deze kleine en gezellige voetbalclub bestaat uit 7 seniorenteams en 7 juniorenteams. De jeugd heeft sinds 2000 een samenwerkingsverband met v.v. Noordijk. Het sportpark van de vereniging heeft tijdens de jubileumavond van haar 50-jarig bestaan in 2016, een nieuwe naam gekregen, namelijk Sportpark De Berkel.

- Zorg: - "Aan de rand van het Achterhoekse dorpje Haarlo, direct aan de Berkel, vind je Zorgboerderij De Berkelhof. Onze prachtige boerderijlocatie biedt een woon- en/of dagbestedingsplek voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De Berkelhof heeft woonruimte voor 17 mensen en er kunnen dagelijks ruim 30 mensen op de dagbesteding komen. Op De Berkelhof wordt naar iedere individuele bewoner en deelnemer gekeken. Er wordt door een professioneel team passende zorg geboden, ondersteund door de rust en ruimte van het erf, het beleven van dieren, en het leven in het ritme van de natuur. Daarnaast is er een moestuin waar we gewassen kunnen verbouwen, die vervolgens in onze eigen winkel worden verkocht. Het aanbod wordt nog aangevuld door de ontmoeting in de zintuigentuin en de ruime creatieve mogelijkheden."

- "Erve Bussink is een markante Geldersche T-boerderij, gebouwd in 1867. De boerderij is gelegen in Haarlo aan de Berkel. Het van oudsher gemengde rundvee- en varkensbedrijf is in 2004 in het kader van de herstructureringswet verplaatst en sindsdien heeft de locatie een maatschappelijke bestemming gekregen. In 2016 is de locatie door ons als nieuwe eigenaren overgenomen en zijn we begonnen om er een zorgboerderij te realiseren. We hebben het erf met de bijbehorende grond opnieuw ingericht waardoor er nu op de ongeveer 1 hectare grond ruimte is gekomen voor het houden van kleinvee, een mooie tuin, waaronder een moestuin en een bloemen 'pluktuin' en een erf met goede wandelpaden. Het geheel is zeer goed toegankelijk, ook voor mensen die minder mobiel zijn.

In het hoofdgebouw is een mooie en lichte ruimte voor dagbesteding met een aangesloten terras. In de romp van de T-boerderij zijn twee appartementen gerealiseerd voor ongeveer 5 bewoners met een zorgvraag. Er is 24-uurs toezicht en zorg op de locatie aanwezig. In de nevengebouwen zijn meerdere kleine ruimten gerealiseerd voor een atelier, een multifunctionele ruimte en een professionele en aangepaste houtwerkplaats. We bieden zorg en begeleiding voor volwassenen vanaf 18 jaar met niet-aangeboren hersenletsel. De begeleiding bestaat uit dagbesteding en/of begeleid wonen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Haarlo, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen