Haghorst

Plaats
Dorp
Hilvarenbeek
Hart van Brabant Kempen
Noord-Brabant

haghorst_plaatsnaambord_kopie.jpg

Haghorst is een jong, klein en zeer actief dorp in de gemeente Hilvarenbeek. Tijdens carnaval heet het dorp het Durdauwersgat. In het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen kun je lezen waar die naam vandaan komt.

Haghorst is een jong, klein en zeer actief dorp in de gemeente Hilvarenbeek. Tijdens carnaval heet het dorp het Durdauwersgat. In het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen kun je lezen waar die naam vandaan komt.

Haghorst

Terug naar boven

Status

- Haghorst is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek. T/m 1996 gemeente Diessen.

- De toenmalige gemeente Diessen heeft in de jaren zeventig verzuimd om bij de PTT een eigen postcode met postale plaatsnaam voor Haghorst aan te vragen ten behoeve van het in 1978 in werking getreden postcodeboek. De inwoners waren daar niet blij mee en hebben er sinds 1981 voor gestreden om hun plaatsnaam middels een eigen postcode in de postadressen opgenomen te krijgen. Uiteindelijk is dit rond 1998 gerealiseerd (postcode 5089).

- Onder het dorp Haghorst valt ook buurtschap Den Opslag (deels).

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Durdauwersgat.

Terug naar boven

Ligging

Haghorst ligt NO van Hilvarenbeek en Diessen en grenst in het N aan het Wilhelminakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Haghorst 45 huizen met 231 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 340 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Het boek 'Haghorst Ons Dorp!' is het eerste echte boek van en over onze mooie kern. Na jaren van research, interviews, zoekwerk in archieven zowel in binnen- als buitenland, het maken van kaarten, het bewerken van foto's en het zetten van het boek kunnen we met gepaste trots dit prachtige stuk geschiedenis over ons dorp aan u presenteren. Een ode aan alle ontginners die het dorp mee op de kaart hebben gezet en dit blijven doen. De geschiedenis van ons dorp gaat heel wat verder terug dan we aanvankelijk dachten zoals je bij het lezen en bekijken van dit boek ongetwijfeld zult ervaren. Het boek is een echt doe-, zoek- en praatboek en zal ongetwijfeld aanleiding geven voor de nodige gesprekstof. Graag willen wij alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit boek van harte bedanken. Zonder de vele schrijvers, fotografen en families die hun fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld, was dit niet mogelijk geweest." Aldus de redactie van dit boek, dat kennelijk recentelijk is verschenen (het jaar staat er niet bij, evenals hoe het te verkrijgen is). Via de link is een aantal hoofdstukken van het boek ook online te lezen. Het is een dikke pil. Hoeveel pagina's het boek omvat staat er ook niet bij, maar een van de hoofdstukken gaat tot pagina 567, dus zoveel pagina's omvat het in ieder geval.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2019 is in Haghorst het nieuwe wijkje De Welder in ontwikkeling. Het betreft 26 woningen, in diverse typen (starterswoningen, gezinswoningen, halfvrijstaande woningen, vrijstaande woningen en meergeneratiewoning).

- Anno 2019 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een multifunctioneel centrum in Haghorst te realiseren, waarin onder meer de basisschool en de gymzaal zouden kunnen worden ondergebracht. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de plannen voor een gebiedsontwikkeling in het dorp, die worden opgesteld door H&S Adviseurs, en waarvoor ruimte ontstaat door de mogelijke verhuizing van vastgoedontwikkelaar Roozen Van Hoppe en aannemers- en loonbedrijf Reyrink naar de Ambrosiusweg, wat eveneens anno 2019 in onderzoek is. Deze bedrijven hebben in het dorp namelijk geen uitbreidingsmogelijkheden meer, terwijl met een verhuizing van de bedrijven ook het vele transportverkeer in en rond het dorp zou worden opgelost.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Sint Josephkerk, een gemeentelijk monument, is in 2012 aan de eredienst onttrokken en stond sindsdien leeg. In 2016 is het pand gekocht door Ger Mutsaerts uit Oisterwijk, die het verhuurt aan medisch centrum Buiten Gewoon Gezond, een praktijk voor fysiotherapie en revalidatie, van fysiotherapeut Anke Stevens en revalidatietrainer Bart Neefs.

- De rijksmonumentale Schutsluis IV in het Wilhelminakaal, direct N van de dorpskern van Haghorst, is aangelegd in 1923 en uitgevoerd als bajonetsluis. Hoewel de ontwikkeling van electromotoren toen nog in een beginstadium verkeerde, zijn alle sluizen in het kanaal toch met dergelijke motoren uitgerust. De sluisdeuren zijn in 1965-1966 vernieuwd. De schutsluis bestaat uit een bajonetsluis met boven- en beneden sluishoofd. Het geheel is utilitair uitgevoerd, zonder decoratie. Elk sluishoofd heeft twee stel houten puntdeuren, waarop een loopbrug met reling. De deuren zijn voorzien van gietstalen halsbeugels die middels stangen zijn verbonden met door elektromotoren aangedreven panamawielen. Deze panamawielen bevinden zich in de trottoirs langs de schutkolken.

Het vullen en ledigen van de schutkolken voltrekt zich via omloopriolen die in de gemetselde sluiswanden zijn aangebracht: deze zijn af te sluiten met behulp van electrisch bediende cilinderschuiven. Bij de draaibare bolders bevinden zich ook cirkelvormige stalen afdekplaten voor de plaatstalen kokers waarin de electrisch bediende cilinderschuiven zijn geplaatst waarmee de omloopriolen worden bediend. Voor de ingang van de sluis zijn remmingwerken en meerstoelen geplaatst uit ca. 1923, waar de schepen tijdens het wachten konden aanmeren.

De schutsluis in het Wilhelminakanaal bij Haghorst is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling door het creëren van een oost-westverbinding door middel van de aanleg van een kanaal in het zuiden van Nederland. Het is tevens van belang als bijzonder voorbeeld van een technische ontwikkeling, onder meer de vroege toepassing van electromotoren. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel, namelijk de infrastructuur samenhangend met het Wilhelminakanaal. De sluis is gaaf bewaard gebleven, in samenhang met de nog aanwezige oorspronkelijke aanleg en de structurele en visuele gaafheid van het gehele complex.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Comité Haghorst organiseert door het jaar heen diverse activiteiten, waaronder Koningsdag en de intocht van Sinterklaas.

- Carnaval. - Het Stuiterbal (carnavalsmaandag). - "Toenmalig eigenaar Janus Verhoeven van café-dancing Den Horst opperde in 1967 het idee om in het dorp een georganiseerd carnavalsfeest te gaan vieren. Dit in navolging van verschillende omringende dorpen. Aan de inwoners werd gevraagd om mee te denken over een naam voor de nieuwbakken vereniging. Uiteindelijk werd er gekozen voor de naam CV De Durdauwers, verwijzend naar de ontginningsboeren die eind jaren twintig/begin jaren dertig hierheen kwamen om van de vele heidegronden waaruit Haghorst toen nog bestond vruchtbare landbouwgronden te maken. Niet gehinderd door menig tegenslag wisten zij zich een weg te vinden en een goed bestaan op te bouwen in dit jonge ontginningsdorp. Het waren echte ‘durdauwers’, deze pioniers van het eerste uur. Geen wonder dus dat de carnavalvierders zich tijdens deze dagen graag identificeren met deze durdauwers.
Want je moet immers over een behoorlijke portie durdauwersmentaliteit beschikken om dit vierdaagse feest tot een goed einde te kunnen brengen." Aldus de vereniging op haar site, als toelichting op de naam van de vereniging.

- De EDN Blubberrun (op een zondag begin juli, in 2019 voor de 4e keer) is een obstacle run door heel Haghorst, voor jong en ouder, sportief en recreatief. Samen met jouw team van 5 personen ren, klauter, spring en zwem je door de blubber en sleep je elkaar over de finish! De run is bijna 8 km lang en je bedwingt ongeveer 30 obstakels. Voor een indruk van hoe het eraan toegaat, zie de aftermovie EDN Blubberrun 2018.

- "Tegen het einde van de vakantie is het fijn om te weten dat er in Haghorst nog een weekend vol gezelligheid en verrassingen is. Elk jaar weer weten de leukste artiesten en vele bezoekers dit sfeervolle dorpje te vinden om met elkaar een paar dagen te genieten van enerverende optredens. Voor man of vrouw, jong of oud, Het Spektakel bruist op 9, 10 en 11 augustus 2019!"

- Op de zondagavond voor Kerstmis is er het evenement 'Haghorst bij schemer' (16.00-19.00 uur), met een warme ontvangst met vuurkorven, warme chocolademelk en glühwein bij Ontmoetingscentrum D’n Deel, daarna is er een sfeervolle wandeltocht door de kern en bezoek aan de kerststal bij de Sint Josephkerk. Het koor Friends verhoogt de sfeer met het zingen van kerstliederen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Haghorst door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Haghorst.

- Nieuws: - Nadat Deusone - van de gelijknamige Stichting Nieuwskrant - gedurende ruim 44 jaar als papieren tweewekelijks nieuwsblad is verschenen, is er sinds 2013 als opvolger het Deusone Internet Portaal, als nieuwsmedium voor de dorpen Diessen, Haghorst en Baarschot.

- Nieuws uit Haghorst op Facebook.

- Onderwijs: - Midden in het dorp Haghorst ligt Samenwijscentrum St. Jozef, dat sinds 2016 ook onderdak biedt aan het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (BSO). Deze zijn verhuisd vanuit het naastgelegen ontmoetingscentrum Den Deel. Met de komst van de kinderopvang is de St. Jozefschool nu het zesde Samenwijscentrum in de gemeente Hilvarenbeek. Zo kunnen kinderopvang en onderwijs nauw samenwerken om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en hun talenten te versterken. Op maandag tot en met vrijdag kunnen de kinderen hier terecht van 7.30-18.30 uur.

Reactie toevoegen