Halfweg (Zuidoostbeemster)

Plaats
Buurtschap
Purmerend
Waterland
Noord-Holland

halfweg_zuidoostbeemster_plaatsnaambord_bij_bankje_kopie.jpg

Buurtschap Halfweg, bij het dorp Zuidoostbeemster, heet je gastvrij welkom d.m.v. dit fraaie bord en bankje, waar je even kunt bijkomen van je wandel- of fietstocht. Hint: goed voorbeeld voor andere nog plaatsnaambordloze buurtschappen!

Buurtschap Halfweg, bij het dorp Zuidoostbeemster, heet je gastvrij welkom d.m.v. dit fraaie bord en bankje, waar je even kunt bijkomen van je wandel- of fietstocht. Hint: goed voorbeeld voor andere nog plaatsnaambordloze buurtschappen!

halfweg_zuidoostbeemster_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Halfweg ligt NW van Zuidoostbeemster, rond de kruising van de Volgerweg en de Nekkerweg. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Halfweg ligt NW van Zuidoostbeemster, rond de kruising van de Volgerweg en de Nekkerweg. (© www.openstreetmap.org)

halfweg_fort_resort_beemster_1.jpg

Het Fort aan de Nekkerweg (in de volksmond Fort Halfweg en Fort aan de Volgerweg) is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. In 2012 is het fort omgebouwd tot Fort Resort Beemster, een luxe wellnesscentrum met hotel en restaurants.

Het Fort aan de Nekkerweg (in de volksmond Fort Halfweg en Fort aan de Volgerweg) is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. In 2012 is het fort omgebouwd tot Fort Resort Beemster, een luxe wellnesscentrum met hotel en restaurants.

halfweg_fort_resort_beemster_2.jpg

Via dit tunneltje kom je op het forteiland van wellnesscentrum en hotel Fort Resort Beemster in buurtschap Halfweg bij Zuidoostbeemster.

Via dit tunneltje kom je op het forteiland van wellnesscentrum en hotel Fort Resort Beemster in buurtschap Halfweg bij Zuidoostbeemster.

Halfweg (Zuidoostbeemster)

Terug naar boven

Status

- Halfweg is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

- De buurtschap Halfweg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zuidoostbeemster.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke daar niet aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Wél staat er bij de buurtschap als alternatief plaatsnaambord een fraai bord 'Welkom in Halfweg' met bankje erbij, op het kruispunt van de Volgerweg en de Nekkerweg (zie afbeelding).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rond 1950 verschijnt er voor het eerst een plaatsnaam op de kaarten voor dit buurtje, en wel Boonenbuurt. Rond 1970 wijzigt die naam in de huidige plaatsnaam Halfweg.

Naamsverklaring
"Genoemd naar de ligging halverwege Middenbeemster en Purmerend, aan de voormalige trambaan van Amsterdam naar Alkmaar."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Halfweg ligt rond de wegen Volgerweg (het gedeelte van deze weg ZO van huisnummer 42 en NW van rond het kruispunt met de Nekkerweg), Nekkerweg (het gedeelte van deze weg tussen rond het kruispunt met de Volgerweg en rond het kruispunt met de weg Zuiderpad) en Zuiderpad (het gedeelte van deze weg NW van huisnummer 7). De buurtschap ligt NW van het dorp Zuidoostbeemster en de stad Purmerend, ZO van de dorpen Middenbeemster en De Rijp en NNO van het dorp Neck.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Halfweg omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

School
Tot 1930 kende Halfweg een eigen school op het kruispunt van de Nekkerweg met de Volgerweg. In 1930 is de school opgeheven, samen met de zes andere toenmalige scholen in de Beemster. Ervoor in de plaats kwamen drie grote scholen in Noordbeemster, Middenbeemster en in de toen groeiende plaats Zuidoostbeemster.

Tram
Tussen 1895 en 1931 liep de Stoomtram Purmerend-Alkmaar door Halfweg heen. Dit is nog te zien aan de brede bocht op de kruising.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Fort aan de Nekkerweg (vroeger ook Fort aan de Neckerweg, Infanteriepost aan de Neckerweg, Infanteriepost bij Welgelegen, Fort Beemster, in de volksmond Fort Halfweg en Fort aan de Volgerweg), gelegen bij het kruispunt van de Volgerweg en de Nekkerweg (Nekkerweg 24), is onderdeel van werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. De waterreservoirs en de waterontijzeringsinrichting zijn unieke kenmerken van het fort. De wateropvang bestaat als zodanig nog steeds. Daarnaast is er een gescheiden waterafvoer voor een zogenoemd grijswatercircuit. Het fort kwam niet voor in de eerste plannen van minister Anthonie Ernst Reuther. Het is later, samen met het Fort bij De Kwakel, alsnog aan de Stelling toegevoegd.

Het fort is een model B, waarbij de twee hefkoepelgebouwen via poternes zijn te bereiken. Op een enkele geschutskoepel na is de 160 meter lange en 60 meter diepe versterking uit ongewapend beton gemaakt. De muren zijn 1,65 tot 2,25 meter dik. Na de ingebruikname in 1912 (op de gevel is abusievelijk 1913 gebeiteld) waren er militairen in het fort gelegerd; zij hadden tot taak de verdediging van de accessen gevormd door de Nekkerweg en Volgerweg. Tussen dit fort en het westelijker gelegen Fort aan de Middenweg ligt een inlaatsluis waardoor water uit het Noordhollands Kanaal de Beemster kon inunderen. De sluis is later dichtgestort.

Samen met Fort aan de Jisperweg en Fort bij Spijkerboor deed het fort tussen 1918 en 1921 dienst als gevangenis. In 1918 brak er een opstand uit omdat de gevangenen dachten dat de revolutie was uitgebroken. In de eindfase van de Tweede Wereldoorlog was het fort een gevangenis voor Duitse krijgsgevangenen. Vanaf 1946 werd het fort gebruikt als bewaringskamp voor (politieke) delinquenten en van 1951 tot 1982 als opslag en magazijn voor springstoffen. In 2011-2012 is het fort in 14 maanden tijd omgebouwd tot Fort Resort Beemster, een luxe wellnesscentrum met hotel en restaurants. Er is 28 kilometer vloerverwarming aangebracht, gevoed met de warmte die wordt teruggewonnen uit afvalwater van onder meer sauna’s en douches.(2) Een monument verbouwen is niet veel lastiger dan een regulier bouwproject, vond aannemer Frank Bart. Samengevat kwam het voor hem neer op respect voor het monument dat ondanks de verbouwing altijd weer in de originele staat kan worden teruggebracht.

Reactie toevoegen