Halle-Heide

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

halle-heide_plaatsnaambord_kopie.jpg

Halle-Heide is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem. De buurtschap valt onder het dorp Halle.

Halle-Heide is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem. De buurtschap valt onder het dorp Halle.

Halle-Heide Stroperstocht 2010 [640x480].jpg

Halle-Heide organiseert geregeld allerlei activiteiten, zoals de Ströperstocht. Deelname voor eigen risico!

Halle-Heide organiseert geregeld allerlei activiteiten, zoals de Ströperstocht. Deelname voor eigen risico!

Halle-Heide megastallen [640x480].jpg

Buurtschap Halle-Heide heeft o.a. een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf dat de Ekoland Innovatieprijs 2010 heeft gewonnen. Maar er waren ook plannen voor nieuwe 'megastallen' in deze buurtschap. Gelukkig zijn die grotendeels niet doorgegaan.

Buurtschap Halle-Heide heeft o.a. een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf dat de Ekoland Innovatieprijs 2010 heeft gewonnen. Maar er waren ook plannen voor nieuwe 'megastallen' in deze buurtschap. Gelukkig zijn die grotendeels niet doorgegaan.

halle-heide_helden_van_de_heide.jpg

Halle-Heide, popfestival Helden van de Heide was er in 2014 voor de tweede keer, maar wordt, voor zover wij hebben begrepen, niet ieder jaar georganiseerd.

Halle-Heide, popfestival Helden van de Heide was er in 2014 voor de tweede keer, maar wordt, voor zover wij hebben begrepen, niet ieder jaar georganiseerd.

halle-heide_heidefeest.jpg

Het Heidefeest (eind augustus) wordt wél jaarlijks gehouden, en is volgens de website "het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek". Het is maar dat je het weet...

Het Heidefeest (eind augustus) wordt wél jaarlijks gehouden, en is volgens de website "het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek". Het is maar dat je het weet...

Halle-Heide

Terug naar boven

Status

- Halle-Heide is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- De buurtschap Halle-Heide valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Halle.

- De buurtschap is - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - dichtbebouwd genoeg om een 'bebouwde kom' te hebben en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Halle-Heide is ontstaan als nederzetting op de (aanvankelijk) heide, als dochternederzetting van het dorp Halle. Hoe het zat met die heide, kun je lezen bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Halle-Heide ligt N van Halle, rond de Halle-Heideweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Halle-Heide is een buurtschap met een klein kerntje van ca. 15 panden met de panden van de voormalige Heideschool en De Heide Smid als middelpunt, en een groot buitengebied eromheen. De buurtschap is niet exact begrensd, maar omvat naar schatting ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Begin 20e eeuw is hier de natte heide met zijn kleine bosjes en 'vennekes' ontgonnen. Zo kwam er ruimte voor landbouw. De natte zandgrond die elke winter vrijwel geheel blank stond, trok vooral melkveehouders.

Jan Sielias heeft het cultureel en historisch erfgoed van buurtschap Halle-Heide beschreven in het boekje 'Oaver Halse Heide', dat is geschreven in verband met de aanleg van een 'Trap-route' in 2006. Het boekje is al snel herdrukt en in 2016 is er een herziene versie verschenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Heideschool, die in 2005 nog is verbouwd om voorlopig weer aan de eisen des tijds te voldoen, heeft in 2013 helaas de deuren moeten sluiten wegens te weinig leerlingen. De leerlingen gaan nu deels naar school in het nabijgelegen (moeder)dorp Halle, deels naar de school in de buurtschap Wolfersveen (die is gefuseerd met de scholen in Veldhoek, Varssel en Halle-Heide, welke scholen vervolgens zijn opgeheven. De school in Wolfersveen is verbouwd om de leerlingen uit de 3 genoemde buurtschappen erbij te kunnen opnemen). - Uitvoerige geschiedenis van de Heideschool op de site van Stichting Oud Zelhem. Zie verder onder het kopje Links hoe het verder is gegaan met dit pand.

- In 2009 zijn aan de Heurneweg, op de plek van de voormalige supermarkt Brunsveld, 6 starterswoningen gerealiseerd.

- In deze buurtschap is niet alleen sprake van een Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP), wat de landschappelijk bijzondere kwaliteiten wil behouden en verder ontwikkelen, maar er was voor deze buurtschap ook een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) vastgesteld, waar enkele 'megastallen' met duizenden varkens zouden moeten verrijzen, en da's dan weer minder, o.a. landschappelijk gezien. Voor nadere informatie zie de Milieueffectrapportage (MER) LOG Halle-Heide.

Er was in de hele provincie grote weerstand tegen de LOG's, vanwege o.a. de aantasting van het landelijk gebied, en risico's voor de volksgezondheid. Uiteindelijk is als gevolg van het LOG-gebeuren één pluimveebedrijf van de Halseweg naar de Landeweerweg verhuisd, en één bestaand melkveebedrijf aan de Dwarsdijk is uitgebreid. Verdere nieuwvestiging (d.w.z. op een onbebouwde locatie) van een agrarisch bedrijf alsmede uibreiding naar intensieve veehouderij is niet meer aan de orde. Stichting Leefbaar Halle-Heide is opgericht met als doel het weren van de niet grondgebonden veeteelt. De stichting heeft zich met succes verzet tegen de komst van meerdere megastallen in de buurtschap en houdt het ene bedrijf dat er desondanks is gekomen nauwlettend in de gaten.

In 2014 is het Bestemmingsplan Buitengebied Halle-Heide vastgesteld. Het eerder verschenen ontwerp-Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) is daarmee ingetrokken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een vrijdagavond in maart is er de Ströperstocht in Halle-Heide. Je wordt met je groep 'ströpers' ergens uitgezet. Onderweg kun je jagers tegenkomen die je proberen te betrappen bij het ströpen. Telkens als je betrapt wordt door een jager, krijg je strafpunten. Je moet dus proberen de jagers te ontlopen. De groep met de minste strafpunten bij de finish heeft gewonnen. Iedereen, jong en oud(er) (die minimaal 5 km kan lopen), kan er aan meedoen. De kosten zijn €4 per persoon. Na afloop krijg je een drankje en een broodje.

- Toneelvereniging De Heide is opgericht in 1957 en geeft jaarlijks uitvoeringen in maart en november.

- Het Heidefeest (gedurende 3 dagen eind augustus) is volgens de website "het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek".

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De inwoners hebben in 2005 zelf 2 ommetjes aangelegd in de buurtschap; het Schoolpad en het GertJanspad.

- Tevens is een boekje over Halle-Heide met fietsroute verkrijgbaar bij De Heide Smid en bij de Tolhut.

Terug naar boven

Agrarisch

Biologisch Dynamische Boerderij Ruimzicht
De familie Koskamp begon in 1930 een bedrijf met koeien, varkens, kippen en een hoogstamboomgaard. Een duidelijk gemengd bedrijf. De 2e generatie intensiveerde en specialiseerde en groeide van 10 naar 20 hectare. Met de huidige 3e generatie (Gerjo en Annet) waait de wind uit een andere hoek. Sinds 1998 wordt er biologisch geboerd op ruim 40 hectare met melkvee als hoofdtak en in 2002 is overgegaan op Biologisch Dynamische bedrijfsvoering. De melkkoeien van Boerderij Ruimzicht zijn gehuisvest in een Heuvelstal. Dit is een unieke stal waarvan er in Nederland nog maar 2 te vinden zijn. In de zomerperiode kun je hier elke donderdag om 14.30 uur meer over horen door deel te nemen aan de rondleiding.

De melk van Boerderij Ruimzicht gaat naar een kleine melkfabriek 'Aurora' in Ottersum, waar de melk samen met die van 14 andere biologische boeren uit de regio wordt verkaasd. Onder de naam 'Aurora Gold' is de kaas te vinden in natuurvoedingswinkels in Nederland en Duitsland en ook in de boerderijwinkel van Boerderij Ruimzicht. Naast kaas en vlees van eigen bedrijf worden hier ook andere biologische producten uit de streek verkocht en natuurlijk de overheerlijke biologisch dynamische groenten die tuinder Fred Beijleveld hier op 2 hectare grond teelt.

Boerderij Ruimzicht wil nieuwe bedrijvigheid, nieuwe producten, nieuwe ideeën, werkgelegenheid en levendigheid op het platteland creëren. Een plek voor iedereen. Daarom is men in 2005 ook gestart met 'Zorgboerderij Ruimzicht'. Kortom, een bedrijf in ontwikkeling waarbij men de betrokkenheid van de consument bij de landbouw, de voedselproductie, het bedrijf en de plannen wil vergroten. Ruimzicht wil een inspiratiebron zijn. De omgeving en de boerderij nodigen hier ook toe uit. Deze inspiratie werkt aanstekelijk voor iedereen die er komt: klant, recreant, participant, medewerker of hulpvrager.

De biologisch-dynamische landbouw houdt voor en tijdens het verbouwen van de gewassen in alle opzichten rekening met de invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw. Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid van de natuurlijke groei centraal staat. Het landbouwbedrijf wordt daarbij als organisme opgevat, waar bedrijfsvreemde elementen zo veel mogelijk vermeden worden. Vandaar dat een biologisch-dynamisch bedrijf naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren streeft.

Diversiteit geldt zeker voor boerderij Ruimzicht, een bedrijf dat opvalt door compleetheid: melkveehouderij, tuinbouw, natuurontwikkeling, recreatie, werkgelegenheid en een eigen energie- en waterhuishouding. Deze verbreding is naast een wens ook gewoon pure noodzaak: het is risicospreiding, want veel geld levert deze bijzondere manier van boeren nog niet op. Wat volgens Koskamp zou helpen, is een betere melkprijs. Hij pleit dan ook voor fairtrademelk. Zolang die er nog niet is, kan Koskamp geen extra personeel aannemen, en moet hij het meeste werk zelf doen. Dat is zwaar, maar hij kan en wil het niet anders doen. Zo is het goed, is zijn rotsvaste overtuiging. Hij wordt daarbij geholpen door zijn spiritualiteit: die houdt hem, z’n gezin, de dieren, de boerderij en de bedrijfsvoering gezond. Gerjo Koskamp heeft met zijn boerderij Ruimzicht de Ekoland Innovatieprijs 2010 gewonnen. Zie verder de reportage van Vara's Vroege Vogels over boerderij Ruimzicht, maart 2010, n.a.v. het winnen van de Ekoland Innovatieprijs 2010, de Koffietijd-reportage (2017) en de reportage over boerderij Ruimzicht op de site van Natuur en Milieu Gelderland (december 2020).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Halle-Heide.

- Nieuws: - Nieuws uit Halle-Heide op Facebook.

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Halle-Heide is opgericht in 2004. De vereniging heeft als doelstelling "het behartigen van de algemene belangen van de inwoners, ten einde de leefbaarheid te bevorderen en de onderlinge band van de inwoners te versterken, waartoe behoort het bewaren en het documenteren van het cultureel en historisch erfgoed en het in stand houden van het plaatselijke dialect, het stimuleren van het plaatselijke verenigingsleven, alsmede het vormen van een aanspreekpunt voor politiek en verenigingsleven”.

- Dorpshuis: - Na de sluiting van de basisschool in 2013 (zie daarvoor verder bij Recente ontwikkelingen) was een belangrijk ontmoetingspunt in de buurtschap verdwenen. Maar de inwoners zitten niet bij de pakken neer en hebben het pand na bijna een jaar verbouwen met veel vrijwilligers, in 2016 herbestemd tot multifunctioneel buurthuis het Heidehuus. De inwoners van Halle-Heide hebben er een plek om samen te komen, samen te vieren, te vergaderen, maaltijden te bereiden en samen te eten, workshops te geven of te volgen, voorstellingen te volgen of films te bekijken, te biljarten of te jeu de boulen, en allerlei andere activiteiten voor jong en ouder te organiseren. Het Heidehuus staat ook open voor mensen van buiten Halle-Heide. Er is een natuurhistorisch museum, er zijn kantoorruimtes beschikbaar, en er kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd. Het buurthuis wordt geheel door vrijwilligers gerund. - Activiteitenagenda Heidehuus. - Heidehuus op Facebook.

- Zorg: - Bij Zorghoeve en activiteitencentrum Den Besselder kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen terecht voor groepsbegeleiding/ontwikkelen plus. Dit gebeurt in een prachtige ruime, deels onlangs vernieuwde locatie in buurtschap Halle-Heide. De natuurlijke omgeving, rust, ruimte en frisse lucht zorgen ervoor dat cliënten zich meteen op gemak voelen en ontspannen. Even weg van thuis of leefgroep, onder begeleiding van juist geschoolde medewerkers, mogen deelnemers zijn wie ze zijn. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke ontwikkelpunten de cliënt heeft en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Dit kunnen praktische doelen zijn, maar bijvoorbeeld ook sociaal-emotione doelen. Denk hierbij aan het vergoten van de sociale vaardigheden, emotieregulatie of het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning. In overleg met de begeleider wordt er een planning gemaakt en mag de cliënt een deel van dag zelf invullen. Uiteraard is hierbij begeleiding en ondersteuning aanwezig en wordt de ontwikkeling van de cliënt gestimuleerd.

Reacties

(1)

Halle- Heide is het beste dorp dat er is.
"het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek", deze zin klopt helemaal!

Reactie toevoegen