Halle-Nijman

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst Doetinchem
Achterhoek
Gelderland

halle-nijman_nijmansfeest.jpg

In de buurtschap Halle-Nijman bouwen ze ieder jaar een groot feest, en wel het Nijmansfeest, in een weekend in september. In 2018 was dat alweer voor de 73e keer!

In de buurtschap Halle-Nijman bouwen ze ieder jaar een groot feest, en wel het Nijmansfeest, in een weekend in september. In 2018 was dat alweer voor de 73e keer!

halle-nijman_biljartvereniging_de_nijman.jpg

De biljartvereniging van Halle-Nijman is nog maar een broekje qua leeftijd vergeleken met de muziekvereniging, maar heeft in 2010 toch ook alweer het 40-jarig bestaan gevierd. Op naar de 50 in 2020!

De biljartvereniging van Halle-Nijman is nog maar een broekje qua leeftijd vergeleken met de muziekvereniging, maar heeft in 2010 toch ook alweer het 40-jarig bestaan gevierd. Op naar de 50 in 2020!

Halle-Nijman

Terug naar boven

Status

- Halle-Nijman is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Bronckhorst (t/m 2004 gemeente Zelhem), deels gemeente Doetinchem.

- De buurtschap Halle-Nijman valt deels onder het dorp Halle, deels onder de stad Doetinchem.

- De buurtschap Halle-Nijman heeft een bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). Curieus is dat midden in de bebouwde kom een wit bord Doetinchem staat, dat de grens tussen de gemeenten Doetinchem en de huidige gemeente Bronckhorst (voorheen Zelhem) aangeeft (het bordje staat ter hoogte van de voormalige basisschool, die nog net onder Halle / Zelhem / Bronckhorst viel). Vaak wordt een kern die onder meer gemeenten valt, wat in veel opzichten niet erg praktisch is, met een herindeling wel rechtgetrokken, zodanig dat hij nog maar onder één gemeente valt. Hier is dat in 2005 dus niet gebeurd. Hetzelfde doet zich overigens voor bij de nabijgelegen buurtschap IJzevoorde, die ook half in gem. Doetinchem en half in gem. Bronckhorst (voorheen Zelhem) ligt.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
De buurtschap werd vroeger, en wordt waarschijnlijk nog, in de volksmond kortweg (de) Nijman genoemd.

Oudere vermeldingen
1934 (op ansichtkaart) Nyman.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Halle-Nijman ligt NO van Doetinchem, ZW van Halle, rond de kruising van de Halle-Nijmanweg, Halseweg en Nijmansdijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Schrijver E. Gerdes schrijft eind 19e eeuw over zijn bezoek aan de school in Halle-Nijman: "Van Zelhem uit is er een ongebaande weg naar de Nijman. Hij gaat door woeste heidestreken en lage moerasgronden. Er is nog niets ontgonnen en huizen of boerderijen staan er niet. Als je aankomt in de Nijman lijkt het, of de wereld ophoudt. Behalve de school, het evangelisatiegebouw en het meesterhuis is er geen huis te bekennen, met uitzondering van een woning, de Stampert genaamd. Verder lijkt het hier het einde van de wereld.

Woont hier nog iemand? Jawel, want de school wordt bezocht door ruim 130 leerlingen en die moeten toch ergens vandaan komen. Ze wonen in kleine huisjes en armelijke hutten ergens op de Halse heide of in IJzevoorde. De bewoners uit deze streek waren zeer arm. Ze hebben enig vee in de vorm van een paar geiten en een paar varkens. Soms een koe. die o.a. trekkracht levert. In zo'n buurtschap was geen bakker, slager of kruidenier. Kinderen konden soms niet naar school omdat ze geen kleren hadden waarmee ze voor de dag konden komen. Klompen, laat staan schoenen, ontbraken dikwijls. De dochter van meester Ten Have vertelt: De kinderen komen soms met koude aardappelen op school, de rogge was op. Er kon dus geen brood gebakken worden en men moest wachten tot de nieuwe oogst."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Nijman heeft na afloop van schooljaar 2012-2013 de deuren moeten sluiten (net als in 'zuster-buurtschap' Halle-Heide), omdat de nieuwe aanwas te gering was om nog verantwoord door te kunnen gaan. De leerlingen gaan nu naar school in het nabijgelegen (moeder)dorp Halle. - Geschiedenis basisschool Nijman. - Het schoolgebouw is afgebroken.

- Het in 2010 gerealiseerde Landgoed Heidevloed, gelegen ZW van Halle, in het W uiteinde van buurtschap Halle-Nijman, rond de weg Heidevloed, heeft de Architectuurprijs Achterhoek 2011 gewonnen. Zie ook de toelichting, met foto's, op de site van architect Vincenth Schreurs, en deze dronevideo van het landgoed.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekvereniging Euterpe organiseert jaarlijks op een zaterdag in mei een Rommelmarkt (op adres Halle-Nijmanweg 40). Een uitgebreid aanbod en goed gesorteerd. Er is voor iedereen, jong en ouder, wel iets leuks te vinden, zoals boeken, gereedschap, huisraad, kleding, kleine meubelen en speelgoed. Entree €2,00 inclusief een gratis kopje koffie of thee (tot 12 jaar entree gratis) en er is voldoende parkeergelegenheid.

- Zomerconcert van Muziekvereniging Euterpe op een vrijdag in juli, in zaal Lovink.

- Nijmansfeest (weekend in september, in 2018 voor de 73e keer).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Halle-Nijman op Facebook.

- Muziek: - Muziekvereniging Euterpe is opgericht in 1912 en omvat de onderdelen fanfare, slagwerkgroep, leerlingenorkest en dweilorkest 'Niet zoegen, moar Bloazen'.

- Sport: - Biljartvereniging De Nijman is 'iets' jonger: zij is opgericht in 1970.

Reactie toevoegen