Hancate

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

Hancate stuw [640x480].jpg

Hancate, deel van het stuwcomplex op de kruising Regge/Overijssels Kanaal

Hancate, deel van het stuwcomplex op de kruising Regge/Overijssels Kanaal

eelen_en_rhaan_hancate_egede_palmpaasoptocht_hellendoorn_2017.jpg

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

hancate_hotel_cafe.jpg

Oude ansichtkaart van Hotel Café Hancate

Oude ansichtkaart van Hotel Café Hancate

Hancate

Terug naar boven

Status

- Hancate is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Hancate valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hellendoorn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hankate, 1383 erf: Hagencote. In de Provincie-atlas Overijssel (1) en op Google Maps wordt de naam nog als Hankate gespeld, maar dat is een verouderde spelling. Op een plaatsnaambordje ter plekke staat de naam namelijk met een c gespeld, en ook de inwoners spellen hun plaatsnaam zo.

Naamsverklaring
Cote
, datief enkelvoud van kot 'kleine boerderij', van de persoon Hage, of samengesteld met haag 'omheining, afgesloten gebied'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hancate ligt ca. 5 km N van Hellendoorn, rond het Overijssels Kanaal, ter hoogte waar deze kruist met de rivier de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Hancate niet apart vermeld. Weet iemand hoeveel huizen en/of inwoners deze buurtschap tegenwoordig ongeveer heeft?, red.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het boek 'Buurtschappen in oorlogstijd: de Tweede Wereldoorlog in Egede, de Kruimers, Hancate en Meer' verschenen (auteur: Johan Alferink. 124 pag., met foto's. Uitgave in de Historische Reeks van Uutgeverieje 'n Boaken, Nijverdal). Samenvatting: In een samenleving waar weinig doordringt van de buitenwereld, sijpelen toch de kenmerkende verschijnselen van een naderende oorlog binnen. Mobilisatiesoldaten duiden op mogelijke gevaren, vele vliegtuigen in de meidagen van 1940 geven aan dat het gevaar inderdaad is gearriveerd. Aanwezigheid van Duitse militairen bij de sluizen van het Overijssels Kanaal in Egede en omstreken maken de beklemming nog tastbaarder. De eeuwenoude geborgenheid van de plattelandssamenleving wordt dermate bedreigd, dat men zich begint te verzetten. Soms door ogenschijnlijke aanpassing en stil verzet, maar evenzogoed door actief weerstand te bieden. Ooggetuigen en andere betrokkenen vertellen op soms ontroerende wijze hoe het dagelijkse leven werd verstoord en hoe men trachtte daar mee om te gaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ondernemer Jan van Voorden uit Rijssen heeft in 2018 de ruim 20 meter hoge silo van het voormalige mengvoederbedrijf Kappert in buurtschap Hancate gekocht. Van Voorden kocht de silo en bijbehorende gebouwen en grond (zo'n 7.000 m2) aanvankelijk als beleggingsobject en had nog niet direct plannen voor een herbestemming. Hij heeft een schadeherstelbedrijf en gebruikt een deel van de gebouwen voor de opslag van door water of brand beschadigde inboedels. In 2019 heeft hij het plan ontwikkeld om dit stukje industrieel erfgoed te behouden en de lelijke gebouwen aan de achterkant te slopen om van de silo iets moois van te maken. Van Voorden denkt aan een kleinschalig appartementencomplex met 10 appartemtenten; vijf etages met twee appartementen per verdieping met een lift en trappenhuis, zodat ze voor iedereen goed bereikbaar zijn. De woningen beogen vooral geschikt te zijn voor starters en ouderen. Hij wil enkele appartementen verkopen en de rest verhuren. Zijn plan is om het plan medio 2021 te realiseren. Als het eerder lukt, is dat meegenomen. Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan staat positief tegenover het plan.

- Het Buurtschap Ontwikkelings Plan (BOP) Egede, Hancate, Eelen en Rhaan schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor deze buurtschappen. Het BOP staat niet meer online op de site van Plaatselijk Belang. Via hen is wel een digitaal exemplaar ervan op te vragen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Toeristisch attractieve, automatisch werkende stuw op het punt waar de Regge het Overijssels Kanaal kruist.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In de Agenda kun je zien wat er door het jaar heen zoal wordt georganiseerd in en voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Je kunt de omgeving van deze buurtschap fietsend verkennen met een van de 3 fietsroutes vanuit Hancate van resp. 19, 25 en 40 km.

- Vanaf Hancate is de ooit gekanaliseerde Regge door het waterschap weer teruggebracht tot zijn oorspronkelijke waterloop. Het is een prachtig natuurgebied geworden waar de Regge nu met haar vele bochten doorheen kronkelt. Als je vanaf de aanlegsteiger bij de buurtschap stroomafwaarts wilt kanoën, zorg er dan voor dat je de waterloop rechts aanhoudt om volop te kunnen genieten. De oude loopt is zo ingedamd dat alleen bij een hoge waterstand het water vrij spel heeft in de 'oude' gekanaliseerde loop.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het Buurtschopp'n Kraantie, voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan, verschijnt 3x per jaar, en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

Reactie toevoegen